Home

Epidemiologie ovariumcarcinoom

Series. In: J.W.Barents e.a. Het Ovariumcarcinoom, Alphen aan den Rijn, Stafleu's Wet Uitgevers. 1983 15-24 Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Ovariumcarcinoom. Wat is de epidemiologie en de etiologie van erfelijk ovariumcarcinoom? In de algemene Nederlandse populatie bedraagt het risico om ovariumcarcinoom te krijgen tot 70 jarige leeftijd 0,7% [ http://www.iknl.nl/ ]. De mediane leeftijd van optreden is 62 jaar

Epidemiologie van het ovariumcarcinoom RIV

Ovariumcarcinoom Wat is de epidemiologie en de etiologie van erfelijk ovariumcarcinoom? In de algemene Nederlandse populatie bedraagt het risico om ovariumcarcinoom te krijgen tot 70 jarige leeftijd 0,7% [ http://www.iknl.nl/ ] Epidemiologie De incidentie van het ovariumcarcinoom in Nederland bedraagt 1100 per jaar. Het aantal sterfgevallen per jaar bedraagt 900. Het ovariumcarcinoom is daarmee de meest frequente oorzaak van gynaecologische kankersterfte. Etiologie Studies naar de biologische verklaring voor het ontstaan van het ovariumcarcinoom kunnen verdeel Epidemiologie en Etiologie Literatuurbespreking: Epidemiologie De incidentie van het ovariumcarcinoom in Nederland bedraagt 1100 per jaar. Het aantal sterfgevallen per jaar bedraagt 900. Het ovariumcarcinoom is daarmee de meest frequente oorzaak van gynaecologische kankersterfte. Etiologi De gemiddelde leeftijd van diagnose ovariumcarcinoom bij BRCA2-mutatiedraagsters verschilt weinig van de gemiddelde leeftijd van diagnose van sporadisch ovariumcarcinoom. In principe komen alle patiënten met (epitheliaal) ovariumcarcinoom in aanmerking voor BRCA1/2-analyse

Het ovariumcarcinoom metastaseert vroeg intraperitoneaal. Dit hangt samen met de intraperitoneale lokalisatie van de ovaria, de exfoliatieve groei van het ovariumcarcinoom en de versleping van de tumorcellen door de voortdurende stroom van de peritoneale vloeistof langs de ovaria Bij eierstokkanker ontstaat er een kwaadaardige tumor in de eierstok of in de eileider. De medische naam voor eierstokkanker is ovariumcarcinoom. De eierstokken (ovaria) liggen onderin de buik, links en rechts van de baarmoeder. De eileiders verbinden de eierstokken met de baarmoeder. Vaak gaat het bij eierstokkanker om een ongeneeslijke ziekte Epidemiologie Preventie Kwaliteit van zorg Kwaliteit van zorg Diagnostiek Besluitvorming Behandeling Prognostiek Leven met en na kanker Leven met en na kanker Gevolgen Bijwerkingen Nazorg Leefstijl.

De precieze oorzaak van eierstokkanker is niet bekend. De belangrijkste risicofactoren zijn een erfelijke aanleg voor eierstokkanker het aantal eisprongen dat een vrouw tijdens haar leven heeft. Lees verder Het aantal mensen dat op 1 januari 2020 longkanker had, wordt geschat op 32.200, 16.200 mannen en 16.100 vrouwen (Bron: NKR, voorlopige cijfers gedownload op 4 februari 2021). Dit komt overeen met 1,9 per 1.000 mannen en 1,8 per 1.000 vrouwen. Door afronding telt het aantal mannen en vrouwen niet op tot het totaal

Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom - Ovariumcarcinoom

Oncoline: Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom

3. OVARIUMCARCINOOM 3.1 Epidemiologie België 14.9/100.000 3.2 Classificatie van ovariële tumoren op basis van histologie (WHO 2014) 3.2.1 Epitheliale ovariële tumoren (90%) - Sereuze tumoren (80%) o Laaggradig (10%) o Hooggradig (90%) - Mucineuze tumoren. - Endometroid tumoren (10%) - Clear cell (mesonephroid) tumoren (5% Epidemiologie Een obstructie komt voor bij 3-15% van de patinten in een vergevorderd stadium van kanker, met name bij het ovariumcarcinoom en het colorectale carcinoom. De oorzaak is meestal een peritonitis carcinomatosa en veel minder vaak een obstruerende tumor Eierstokkanker komt vooral voor bij vrouwen boven de 50 jaar. Er zijn enkele symptomen die kunnen wijzen op eierstokkanker. De prognose bij eierstokkanker hangt af van wanneer de tumor wordt ontdekt. Informatie is belangrijk om ziekte te kunnen begrijpen en er mee te leren omgaan

Ovariumcarcinoom - Med-Inf

  1. ovariumcarcinoom; epidemiologie: 11.5/100.000 per jaar, 1203 nieuwe gevallen per jaar, 5010% o.b.v. erfelijke component; histologische typen zie hierboven; therapie: debulking laparotomie, stagiering laparotomie (omentectomie kan plaatsvinden), belangrijkste is chemotherapie!(platinum en taxol iv zes kuren in drie weken); prognose: 1 op 5 heeft.
  2. 161 1.3 Epidemiologie en prognose 162 Een ileus komt voor bij 3-15% van de patiënten in een vergevorderd stadium van kanker, vooral bij het ovariumcarcinoom (20-50% van de patiënten) en het colorectale carcinoom (10-29%)163 [Ferguson 164 2015, Tuca 2012]. Van alle patiënten met een ileus bij een maligniteit heeft 25-40% ee
  3. Het ovariumcarcinoom. Het Oncologiecentrum Maastricht UMC+ is hét centrum voor onderzoek en behandeling van kanker. We hebben ons als doel gesteld om naast het behandelen van kanker ook onze kennis te delen. Daartoe zijn wij in 2015 een symposiumcyclus gestart. Hierbij belichten wij vier maal per jaar een ander thema in een interactief programma
  4. patiënten met ovariumcarcinoom onderwerp is geweest van goede en grote RCT's, die hebben geleid tot consen-sus en daarmee tot richtlijnen voor een zorgstandaard. Uit het artikel van Van der Zee et al. valt op te maken dat de procesgang rond de ingrepen die verricht werden door de oncologische gynaecoloog meer conform was aan de standaard
  5. Laatste inzichten over voeding bij kanker Dr. Sandra Beijer, diëtist / senior onderzoeker Integraal Kankercentrum Nederlan
  6. INLEIDING Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1.300 nieuwe patiënten gediagnosticeerd met ovariumcarcinoom, van wie ongeveer 40% een leeftijd heeft van 70 jaar of ouder.1 De meeste patiënten presenteren zich met een gevorderd stadium van de ziekte (FIGO-stadium IIB-IV).2 De standaardbehandeling hiervoor bestaat uit zes kuren carboplatine en paclitaxel in combinatie met cytoreductieve.

Eierstokkanker / ovariumcarcinoo

Epidemiologie en prognose: Een ileus komt voor bij 3-15% van de patiënten in een vergevorderd stadium van kanker, vooral bij het ovariumcarcinoom (20-50% van de patiënten) en het colorectale carcinoom (10-29%) [Ferguson 2015 32, Tuca 2012 81] Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom : Medicatie tegen opvliegers. Laatst gewijzigd: 2015-06-15, Versie: 1.0, Verantwoording: Commissie Richtlijnen Gynaecologische.

NKR Cijfers - IKN

  1. derde expositie van het ovarium aan gonadotrofinen tijdens de zwangerschap
  2. Hoe vaak deze kankersoort voorkomt, is op basis van voorlopige cijfers uit 2019. De definitieve cijfers van 2019 kunnen nog wat anders worden. Dat geldt ook voor de man-vrouwverhouding en de leeftijdsverdeling. De overlevingscijfers en overleving per stadium (indien beschikbaar) zijn op basis van de jaren daarvoor. Deze cijfers zijn al definitief
  3. Epidemiologie in Nederland, epidemiologie wereldwijd, tenzij anders aangegeven Oorzaak Risicofactoren Anamnese Lichamelijk onderzoek Aanvullend onderzoek D E O R A LO AO Ovariumcarcinoom 268 Vaginacarcinoom 269 Vulvacarcinoom 270 Klinisch redeneren 272 Primaire amenorroe 272 Secundaire amenorroe 27

Epidemiologie: Beschrijf voor respectievelijk het cervixcarcinoom, het endometriumcarcinoom, het ovariumcarcinoom en het vulvacarcinoom: Cervixcarcinoom - Het aantal nieuwe gevallen per jaar. Gemiddeld 650 per jaar, aan de gevolgen overlijden per jaar 250-300 vrouwen. - Wat is de respectievelijke vijfjaarsoverleving 70 Mond- en keelholtekanker. De mondholte en de keelholte vervullen drukke functies in het leven. Voortdurend passeren afwisselend lucht, speeksel, voedsel en drinken. Dat maakt deze gebieden zeer gevoelig voor invloeden van buitenaf. Roken en alcohol, met name in combinatie, brengen een sterk verhoogde kans op mond- en keelholtekanker Epidemiologie Naar Samenvatting een vrouw met een BRCA1-mutatie en 10 tot 20% voor een vrouw met een BRCA2-mutatie (zie Richtlijn erfelijk en familiair ovariumcarcinoom). 92. Screening bij BRCA1- of BRCA2-mutatie Epidemiologie Naar Samenvatting Er zijn aanwijzingen dat na tubectomie het risico op ovariumcarcinoom afneemt. Wel is voor tubectomie in vergelijking met tuba-occlusie door clips of electrocoagulatie een extra insteekopening nodig, en is er mogelijk een licht verhoogd operatierisico Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO, afd. Jeugd en Gezondheid, Postbus 124, 2300 AC Leiden

Risicofactoren van eierstokkanker (ovariumcarcinoom

Risicofactoren voor ovariumcarcinoom zijn hoge leeftijd, vroege menarche, late menopauze, ras, nullipariteit, laag aantal zwangerschappen en ovariumcarcinoom in de familieanamnese.13 De beschermende werking van zwangerschappen wordt verklaard door de verminderde expositie van het ovarium aan gonadotrofinen tijdens de zwangerschap Epidemiologie De incidentie van het ovariumcarcinoom in. Wetenschap. In de loop der jaren zijn door de StOET gegevens verzameld die zeer waardevol zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek op basis van anoniem gemaakte gegevens is vooral gericht op het verbeteren van de zorg voor families met (waarschijnlijk) erfelijke kanker

Longkanker Cijfers & Context Huidige situatie

2014: masteropleiding epidemiologie, EMGO, VU Amsterdam Stage: Validatie van de CaSUN en CaSPUN vragenlijsten volgens COSMIN ; 2015: registratie als epidemioloog A; Onderzoek & publicaties. Lopend project: MMP14 en ovariumcarcinoom - promotieonderzoek obv Prof.dr. L. Massuger. Bekijk alle publicaties van M.C. Vos op PubMed. Lidmaatschappe Nederland behoort tot de landen waarin mammacarcinoom het meest voorkomt. In 1998 werd de ziekte bij 10.317 vrouwen gediagnosticeerd en 3542 vrouwen overleden eraan. Terwijl de incidentie de laatste decennia fors is toegenomen is de mortaliteit nagenoeg constant gebleven, met een mogelijk lichte daling in de laatste tien jaar. De stijgende incidentie hangt deels samen met veranderende. Valery Lemmens studeerde epidemiologie aan de Universiteit Maastricht en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op organisatie en kwaliteit van de zorg. Zijn doel is daarnaast om met het juiste onderzoek en beleid te zorgen dat kanker vaker wordt voorkomen

Ervaringen. Leven met een stoma betekent voor iedereen wat anders. Voor de één is het een nieuwe kans na een levensbedreigende ziekte. Voor de ander betekent het 'leven met een stoma': eindelijk verlost van jarenlange klachten. Lees alle ervaringen hier. Over mijn pouch en stoma ben ik altijd open. Voorafgaand aan mijn pouch, kreeg ik een. c) Apoptose gerelateerde factoren als nieuwe therapeutische targets in ovariumcarcinoom d) Nieuwe prognostische markers in cervix carcinoom Samenwerkingsverbanden Dr. R.M.W. Hofstra (Medische Genetica), dr. S. De Jong (Medische Oncologie), Prof. dr. H. Hollema en dr

Baarmoederhalskanker ontstaat heel langzaam. In het begin zijn er vaak geen klachten. De eerste symptomen zijn meestal: bloedverlies na het vrijen. bloedverlies tussen de menstruaties door. afscheiding die er anders uitziet dan je gewend bent. Bij deze symptomen is het verstandig om naar de huisarts te gaan Bij eierstokkanker (ovariumcarcinoom, ovariumkanker), de vijfde meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, start de kanker in de eierstokken. Hoewel de exacte oorzaak van eierstokkanker niet bekend is, zijn een aantal risicofactoren gekoppeld met de ziekte waaronder een hogere leeftijd van een vrouw Het optimaal behandelen van kanker bestaat volgens het Nationaal Fonds tegen Kanker uit de combinatie van tumor- en mensgerichte behandelingen. Deze laatste groep van behandelingen zijn gericht op voeding, beweging en welzijn. Het NFtK zet zich in deze zorg vast onderdeel te laten zijn van het behandelplan Sinds 1995 wordt door de afdeling Epidemiologie van het Nederlands Kanker Instituut en de afdeling Gynaecologie van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam een landelijk onderzoek gecoördineerd naar het risico op ovariumcarcinoom en andere hormoongerelateerde tumoren na gebruik van ovariumstimulerende medicatie in het kader van IVF 63 indicaties voor dna-onderzoek -1x mammacarcinoom, onset < 35 jaar -1x primair mamma- en ovariumcarcinoom -2x ovariumcarcinoom -1x mammacarcinoom <50 jaar + 1x ovariumcarcinoom -2x mammacarcinoom, 2.1 ovariumcarcinoom h2 epidemiologie en etiologie

Epidemiologie en aantallen. Zaadbalkanker is in principe een relatief zeldzame ziekte, maar het is de meest voorkomende vorm van kanker bij jonge mannen (tussen de 15 en 30 jaar). Hoewel de ziekte meestal op deze leeftijd voorkomt, kan deze echter ook voorkomen op oudere- en zelfs op kinderleeftijd Epidemiologie PPC vertegenwoordigt ongeveer 10% van de sereuze bekkencarcinomen. PPC en sereus ovariumcarcinoom gelijken histologisch op elkaar en vaak is het onmogelijk om in de late stadia het orgaan van oorsprong te bepalen wanneer de eierstokken,. Epidemiologie Komt voor bij 3-15% van de patiënten in een vergevorderd stadium van kanker (ovariumcarcinoom en colorectaal carcinoom). De oorzaak is meestal een peritonitis carcinomatosa en in mindere mate een obstrue-rende tumor. Bij 10% van de patiënten is er obstructie door metastasen van een niet gastro-intestinale maligniteit 1.1 Epidemiologie. Er is een stij gend aant al kank erpt, maar een dalend aan tal k ank erdoden-In rijk e landen meer kans op k ank er, maar minder k ans op sterven-In arme landen minder k ans op kank er, maar hog ere k ans op st erven. Bors tka nk er is bij vr ouwen het mees t voork omende en dodelijks t

gynaecologische oncologie ovariumcarcinomen eierstokkanker typen benigne: endometriose, cystadenoom, matuur teratoom, adenofibroom, follikel cysten maligne 1 Samenvatting. 2 148 Serum tumor merkstoffen of tumormarkers zijn uitgebreid onderzocht op hun toepasbaarheid voor diagnostiek, prognose en follow-up van kanker. In dit proefschrift bestuderen we het gebruik van CA 125 voor de differentiaal diagnose en tijdens de behandeling van ovariumcarcinoom. Tevens bestuderen we de voorspellende waarde van een tumormarker panel bij de lage stadia.

1 (O)varia Liesbeth de Vries UMCG. 2 Opbouw Vulvacarcinoom Endometriumcarcinoom Cervixcarcinoom Ovariumcarcinoom. 3 Vulvacarcinoom 330 nieuwe tumoren/jaar Inguinale lymfekliermetastasen negatieve prognostische factor Behandeling: Lymphadenectomy als positieve klieren Adjuvante regionale bestraling na klierdebulking na standaard inguino femorale. Definitie. (Patho)fysiologie: mammae zijn opgebouwd uit melkklierweefsel met daar omheen vet en bindweefsel. Benigne tumoren zijn fibroadenomen, lipomen en cystes. Een fibroadenoom is een bindweefselwoekering. Cystes kunnen ontstaan door afsluiting van een melkkliergang waardoor een met vocht gevulde holte ontstaat Epidemiologie Samenvatting Er is een recentere tekst voor deze aandoening beschikbaar in het Engels Epidemiologie De prevalentie in de V.S. wordt geschat op 1/4.000-1/3.300 en op 1/37.000 in Japan, maar dit is waarschijnlijk een onderschatting vanwege een laag detectiepercentage [orpha.net Spoedeisende Hulp of in het ambulancevervoer (tel. 071-5275293 Bureau Boerhaave Commissie). 15 Nijmegen (PAOG-Heyendael), cursus 'Voeding bij maag-darmproblematiek', bestemd voor diëtisten en (wijk)verpleegkundigen (tel. 024-3617691 mw.I.Elbers). 15-16 Capelle a/d IJssel (NascholingsCentrum Huisartsen), 'Interne' (tel. 010-2200235). 15-16 Leiden (Boerhaave), cursus 'Medicamenteuze.

Rapport ovariumcarcinoom, variatie in behandelin

Chronische pericarditis is een ontstekingsziekte van het pericardium die langer dan 6 maanden duurt en die ontstaat als primaire-chronische processen of als een resultaat van een chronisch of herhaald beloop van acute pericarditis; omvatten exudatieve, hechtende, exsudatief-constrictieve en constrictieve vormen Gratis. bestellen downloaden. Kankerzorg in beeld: Uitgezaaide kanker in beeld. Bij 1 op de 5 patiënten die de diagnose kanker krijgt is de kanker uitgezaaid. In het rapport Lees meer. Gratis. bestellen downloaden. Hemato-oncologische zorg in Nederland: Een overzicht op basis van 5 jaar data uit de Nederlandse Kankerregistratie Energie voor 1 Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2021 - versie 2 4 Ovariumcarcinoom stadium III Ovariumcarcinoom is een kwaadaardige aandoening van de cellen van de eierstok(ken) - De rol van primaire debulking of neoadjuvante chemotherapie met interval-debulking bij de behandeling van het vergevorderd ovariumcarcinoom # 06 182 groen, J.m

Beschrijf de epidemiologie, demografie, etiologie en pathogenese van salpingitis. Meestal zijn er ook andere structuren bij het ontstekingsproces betrokken en dan spreek je van PID (Pelvic Inflammatory Disease). Incidentie in huisartspraktijk: 2 per 1000 vrouwelijke patiënten per jaar. De incidentie is zo hoog door de incidentie van SOA's Gegevens van 47 geschikte studies, uit 14 verschillende landen, gaf een totaal van 25.157 vrouwen met een ovariumcarcinoom en 81.311 vrouwen zonder deze maligniteit. Gegevens met betrekking tot leeftijd, pariteit, voorgeschiedenis met hormonale therapie en/of anticonceptiva, lengte, gewicht en BMI waren in elk van deze studies genoteerd, hetgeen analyse en vergelijking mogelijk maakte Bij 141 patiënten met ovariumcarcinoom werden klinische gegevens en tumorweefsel verzameld in de periode van 1997-2003. Door middel van kwantitatieve microscopie en flowcytometrie werden de Mitotische Activiteits Index (MAI), Volume Percentage Epitheel (VPE), Mean Nuclear Area(MNA), standaard deviatie MNA (SD MNA), nucleaire omtrek (NP) en de DNA-ploidie bepaald Epidemiologie Naar de frequentieverdeling van de verschillende oorzaken van abnormaal vaginaal bloedverlies in de fertiele fase is in de huis-artspraktijk tot dusverre geen gericht onderzoek gedaan. In tabel 2 zijn de voorafkansen gebaseerd op gegevens uit het Tran-sitieproject weergegeven. De diagnosen zijn hierbij door de regi

Epidemiologie Risicofactoren Oorzaken Anamnese Lichamelijk Onderzoek Aanvullend Onderzoek Behandeling Prognose Denk aan/cave/pas op D E R O A LO AO B P! InkIjkexemplaar // 4 Ovariumcarcinoom 204 Vulvacarcinoom 205 Mammacarcinoom 206 Gynaecologische infecties 207 klinisch redeneren 217 bijlagen 22 2 Epidemiologie 3 De organisatie van de oncologische zorg in Nederland 4 De rol van de huisarts in de oncologie 2 Tumoren, diagnostiek en stagering . Ovariumcarcinoom Endometriumcarcinoom Cervixcarcinoom Choriocarcinoom Vaginatumoren Vulvacarcinoom 12 Bot- en weke-delentumoren Maligne primaire bottumore De lager gedoseerde topotecan geeft echter duidelijk minder myelosuppressie 165. Bij wekelijks doseren van topotecan is de kans op hematotoxiciteit ook lager hetgeen reeds werd aangetoond bij patiënten met recidief ovariumcarcinoom 165 95. Ook bij recidief SCLC is er een gunstige invloed te zien van dit wekelijkse schema op hematotoxiciteit 137 Amenorroe: uitblijven van menstrueel bloedverlies in de reproductieve levensfase. Primaire amenorroe: uitblijven van menarche tot na de 16 e verjaardag. Secundaire amenorroe: ≥ 6 maanden uitblijven van (eerder wel aanwezige) menstruatie. Oligomenorroe: interval tussen menstruaties > 35 dagen en < 6 maanden. Functionele amenorroe: amenorroe als gevolg van een stoornis in de hormonale.