Home

Meditatie opening kerkenraadsvergadering

Diverse suggesties voor de opening van een kerkenraadsvergadering of een vergadering van de beroepingscommissie, diaconie, kindernevendienst of een pastorale vergadering. Opening vergadering Bijbel. In de ideeënbank zijn diverse kortere bijbelstudies te vinden die geschikt zijn om een vergadering te openen. Opening vergadering Bezinnin Op de kerkenraadsvergadering zelf: de tekst én de onderstaande vragen op papier beschikbaar hebben. Opening van de kerkenraadsvergadering. Steek de Paaskaars of andere kaars aan. Geef in stilte iedereen een kleurenkopie van de afbeelding of op de beamer. Lees met elkaar hardop Prediker 3 verzen 1 t/m 1 David van der Lee, Thailand over Daniël 1. Heleen van den Berg, Libanon over Romeinen 12. Matthijs Geluk, Peru over Galaten 3. Oudere vergaderopeningen: Gerrit van Dijk, Duitsland over Mattheüs 4. Cora en Antonie Treuren, Colombia over Micha 2. Leendert Wolters, Tjechië over Leviticus 19. Reinout van Heiningen, Thailand over Mattheus 16. Vergaderopeningen. Project 10 27 heeft vergaderopeningen beschikbaar. Het te lezen bijbelgedeelte wordt nader toegelicht en u heeft de mogelijkheid om aan de hand van enkele gespreksvragen over het onderwerp door te praten. Juni 2021: Er is een nieuwe serie vergaderopeningen beschikbaar, deze keer opgesteld door drie GZB-medewerkers, ds

christelijke meditatie. Hier vind je over verschillende onderwerpen overdenkingen. Deze meditaties zijn ontleend aan gedeelten uit de Bijbel en helpen je om Bijbelse principes toe te passen. Home. bijbel. christelijke meditatie 11 juni 2021 Meditaties Ds. J. Riemersma. Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind! Waai door mijn hof, laat zijn balsems geuren. (Hooglied 4: 16a) In de traditie zijn deze woorden altijd uitgelegd als een gebed om de Heilige Geest. De bruid uit het Hooglied bidt of de winden van God weer mogen waaien Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken. Op wonderlijke wijze ben ik ooit begonnen met het schrijven. Mijn eerste zogenaamde preek was over de bekering van Nicodemus, de. Meditaties 2021 Bijbelse overdenkingen, meditaties geschreven of gesproken rond een Bijbels onderwerp. Of u nu bekend met de Bijbel of niet, worstelt met verslavingen of vragen, deze overdenkingen zetten u stil en geven stof tot nadenken

Bijbelse overdenkingen Overdenkingen op de christelijke startpagina Kruislinks.nl: Christelijke links naar websites, bijbelstudie, kerken, scholen en nieuws Deze website is een verzamelpunt van christelijke verhalen. De verhalen zijn onder andere geschikt voor dagopeningen en Bijbelstudies. Hebt u ook een mooi verhaal? Stuur hem naar ons toe

Christelijke opening vergadering: bijbel, bezinning

Walburgis Zutphen. een kwartier voor Go MEDITATIE Ds. Wim Beekman, classispredikant Friesland, woont regelmatig kerkenraadsvergaderingen bij. Het mooiste vindt hij de opening. Wij dominees kunnen de opening ook doen. (...) Maar zo mooi als het altijd de opening. In een kerkenraadsvergadering doen de leden deze opening vaak bij toerbeurt. Een gedicht, een gebed,. Een kerkenraadsvergadering bevat meestal heel wat vaste punten. Onder andere opening met gebed, Schriftlezing, het zingen van een psalmvers en een meditatie. In Garderen zijn we sinds kort gewoon dat een kerkenraadslid, om de beurt, de opening verzorgt Thuis mediteren - praktische tips door Daisy Smith Zelf oefenen. Een eenvoudige start kun je maken met iedere dag op een vast tijdstip 15 minuten of meer te mediteren met concentratie op de ademhaling. Dit legt de basis voor de grondhouding van het mediteren. Later kun je met een van de andere meditatievormen gaan oefenen. Meditatiehoek: Het best kun je een vaste, rustige plek in huis.

Vergaderopening met als thema 'Verandering van tijdperk

We behandelen weer een hoofdstukje uit de mooie en toegankelijke brochure Afstemmen op de Eeuwige van Corinne Groenendijk, waarbij we twee meditatie-oefeningen doen. Mediteren om ons bewuster te worden van Gods nabijheid en meer rust en balans te vinden. Welkom om mee te doen Meditaties uit kerkblad KSSK. Hier vindt u een aantal meditaties van ds. Reinier Beltman en ds. Stella Muns, die eerder zijn gepubliceerd in het kerkblad KSSK. terug. Eredienst. 04-07-2021 om 10.00 uur. meer details Verslag van de kerkenraadsvergadering van 11 mei. Net als de april-vergadering, vond ook deze kerkenraadsvergadering digitaal plaats, via Teams. De vergadering werd geopend en gesloten door Lenie Kuizenga. Zij las twee gebeden van Marinus van den Berg voor. Zie ook de meditatie op YouTube van 19 mei jl (TIP) Vergadering gedicht nodig? Kies nu uit duizenden gedichten, helemaal gratis. Dagelijks nieuwe gedichten. 100% uniek

In twee afleveringen van Zin, Zout en Zegen gaan schrijfster Joke Verweerd en dominee Arie van der Veer in op de zorgen rond het coronavirus. Je kunt hier naar het eerste deel uit dit radiotweeluik, luisteren, dat de EO op zondag 22 maart heeft uitgezonden. Luister ook alvast naar het tweede deel, dat op zondag 29 maart wordt uitgezonden Na opening van de kerkenraadsvergadering van 12 oktober j.l. en meditatie en gebed ontvingen wij de commissie gavengericht werken. Zij lichtten het verslag van het symposium toe, waarbij werd benadrukt dat gavengericht werken meer vruchten afwerpt dan vacaturegericht werken. De kerkenraad verklaarde unaniem achter het gavengericht werken te staan Meditatie. Preekpodcast . Voor mensen die zondag niet naar de kerk kunnen komen, verzorgt onze predikant een eenvoudige preekpodcast, zodat u de preek van de zondag kunt beluisteren en herbeluisteren (alleen audio, geen beeld). Deze preekpodcast verschijnt steeds zondagmorgen op deze pagina. Klik op het woord online als het schuin geschreven staat Kort verslag van de online kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 20 april 2021. Na een woord van welkom door de voorzitter Henk Beukema is er een kort bezinningsmoment. Bij toerbeurt wordt dit verzorgd door één van de kerkenraadsleden. Deze keer leest Epco Wijngaarden Alles heeft zijn tijd van Anselm Grün meditatie lezen, gebruiken voor weekopening en weeksluiting, voor opening van een kerkenraadsvergadering e.a. Helder geschreven, toegespitst op de noodzaak van een persoonlijke omgang door het geschonken geloof toegepast door de Heilige Geest. Haggaï 2:20b

Pater), maar ook voor onszelf dat we een open hart hebben. In de consistorie voor de dienst wordt gebeden voor de werking van de Heilige Geest door de verkonding van het Evangelie, maar ook dat het 'zaad' beslag legt op harten van gemeenteleden (ontkiemt). Dit is een bewerking van de meditatie voor de kerkenraadsvergadering van jl. 10 oktober Meditatie - Kerkbode nr. 8 - 2013 Dat Woord geeft hen vrijmoedigheid om de handen op te heffen naar de hemel en hun mond open te doen opdat de Heere Zich bewijze een Laat ons gebed zijn, persoonlijk, ambtelijk (op de kerkenraadsvergadering) om de Heilige Geest. Eéndrachtig, volhardend, smekend om de doorbreking des Geestes, opdat voor. Terwijl het gesprek nog in volle gang is, gaat de deur open. Vlaming komt binnen. De kerkenraadsvergadering is afgelopen. Er valt nu een grote stilte. Bij ieder in huis leeft de vraag wat de kerkenraad besloten heeft. Ook Cees en Jan kijken vader Vlaming vol spanning aan. Met een trillende stem verbreekt Vlaming de gespannen stilte meditatie. Blog ruisen de bomen Gisteren bij de opening van de nieuwe stilteruimte hoorde Voor de kerkenraadsvergadering van vanavond mag ik het bezinningsonderwerp verzorgen. Meestal zoek je dat dicht bij huis, aansluitend bij de (kerkelijke) actualiteit Verslag kerkenraadsvergadering Na de opening is gesproken over de aangescherpte Dinsdag 12 januari: ds. D. Zoet, meditatie voor de kerktelefoon . Bijbellezing Ondanks dat veel activiteiten niet door kunnen gaan, mag de prediking 's zondags e

Vergaderopeningen - GZ

 1. Meditatie: voor thuis, persoonlijk gebruik of in gezinsverband, biedt het nieuwe liedboek materiaal: om de dag te openen of te sluiten, voor gebruik aan tafel, om bijzondere dagen te vieren, zoals een verjaardag, een trouwdag, et cetera. Het gebruik van een liedboek in deze verschillende 'leefkringen' vraagt om diversiteit in vormen
 2. en open de harten voor het evangelie van Jezus Messias, die verschenen is. God van Abraham, Isaak en Israël, wij prijzen u om uw trouw aan uw oude volk. U hebt het doen opstaan uit het graf van de vernietiging en het een thuis gegeven in het land van de bijbel. Maar uw rijk van vrede is Israël niet. Nergens wordt uw messias zo gemist als.
 3. Bijbelse overdenkingen | Archief Overdenkingen op de christelijke startpagina Kruislinks.nl: Christelijke links naar websites, bijbelstudie, kerken, scholen en nieuws
 4. Ik hoef alleen maar open te staan. Natuurlijk moet ik me ook goed voorbereiden. Maar als de dienst begint en ik sta daar achter de tafel met mijn papieren voor me, in een kerk waar ik een paar keer per jaar kom of waar ik nooit eerder geweest ben, dan is het eerste wat ik moet doen: me openstellen voor de Geest

2 MEDITATIE ge loof (het; o; meervoud: geloven) 1. het vertrouwen in de waarheid van iets: geloof hechten aan iets het geloven 2. een vast en innig vertrouwen op God: van zijn geloof vallen (a) zijn godsdienstige overtuiging verliezen; (b) principes opgeven of ertegen zondigen 3. godsdienst En dan tijdens de hectiek van het samenstellen van Samengaan kijk je op het rooster wie deze keer de. Meditatie is de kunst, de vaardigheid om aandachtig vanuit ons hart aanwezig te zijn en te openen voor de wereld, voor andere mensen, voor God en voor onszelf. Dit bevordert de heelheid in onszelf en de innerlijke rust neemt toe, ook bij moeilijke omstandigheden Verslag kerkenraadsvergadering Tijdens de bezinning heeft wijk 4 stilgestaan bij hoofdstuk 7 en wijk 3 bij hoofdstuk 8 uit het boek 'Verleende volmacht' van ds. J.J. ten Brinke en Dr. A. de Muynck Meditatie VERTROUWEN. De Bijbel staat vol verhalen over vertrouwen op God. Kort verslag kerkenraadsvergadering 15 mei 2017 1. Opening Br. Riemersma verzorgt de meditatie en leest hierbij de Bijbelgedeelten Johannes 14: 1-10 en Matteus 28:16-20. In Johannes staat Wees niet ongerust. Twijfel. Kerkenraadsvergadering. Door: Webmaster wijkg..., 4 maanden 2 weken geleden. Online Open Kerk. BRON-OPEN-KERK: De Kerk is open om een kaarsje aan te steken, even te bezinnen of te mediteren, en voor wie verlegen zit om een praatje. Let u op het... Lees meer. do 22 juli, 15:00 uur. BRON-OPEN-KERK: De Kerk is open om een kaarsje aan te.

ONS KERKGEZIN 7 In dit nummer: Meditatie: Matteus 25:1 Verslagen vergaderingen: Kerkenraad, Kerkrentmeesters en bijeenkomst Geref. Kerken Kornhorn en Opende Oproep hulp bij catechese Verslag aardappelacti MEDITATIE Net het Paasevangelie Op tekeningen ziet het coronavirus er best leuk uit: het is rond, voor kleine kinderen crèche in de Open Hof. Voor schoolkinderen tot en met groep 6: De kerkenraadsvergadering van dinsdag 17 maart is vanwege het coronavirus niet doorgegaan De agenda van een kerkenraadsvergadering is doorgaans nogal gevuld. Het is soms niet gemakkelijk tot het onderlinge geloofsgesprek te komen. Hoe zinnig is het ook eens iets gezamenlijk te ondernemen Kerkenraadsvergadering. Door: Webmaster wijkg..., 9 maanden 4 weken geleden. Wijkzaal BRON-OPEN-KERK: De Kerk is open om een kaarsje aan te steken, De Kerk is open om een kaarsje aan te steken, even te bezinnen of te mediteren, en voor wie verlegen zit om een praatje. Let u op het... Lees meer. augustus 2021 Behoort bij de meditatie van Agnes Hana. Goede God, Met dank aan Wil Wessels zijn alle open preekplekken (door het vertrek van Irene Pluim) met In de Kerkenraadsvergadering van 19 januari jl hebben we de ambtsperiode van Wim Hendriks als diaken met 2 jaar verlengd. W

Kort verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-12-2020. 27 februari 2021 Verslagen. Alweer een online vergadering, jammer, maar gelukkig dat de mogelijkheid er is. De voorzitter, Henk Beukema, heet ons hartelijk welkom en leest een bezinning uit de NCRV-gids voor: Corona brengt ons terug naar de basis. Verslag kerkenraadsvergadering op maandag 27 mei 2019 . Opening, agenda en notulen. De voorzitter heet ieder welkom en geeft het woord aan Peter van Noord voor de inleiding die Mirjam heeft voorbereid. We lezen eerst Jacobus 1 : 1-8 Blij als ons geloof wordt beproefd Bijbelpodcast 'Eerst dit' van vrijdag 17 mei door Jan-Maarten Goedhart Impressie kerkenraadsvergadering van 17 maart 2020 Ze bestaan uit een lezing, een korte meditatie en muziek. 2. Voor de stille week stelt Ferdinand voor om video's te maken, dat de kerk op zondagmorgen open is, dat er elke week een podcast is te beluisteren op de website,. MEDITATIE. Als u deze Deurwachter ontvangt zijn we al midden in de 40 dagentijd gekomen Vele kerken zijn open die laatste drie dagen in de Stille week om Kerkenraadsvergadering van 28 april. 7 In deze rubriek worden alleen de bijzondere diensten of aandachtpunte

Vergaderopeningen - Project 10 2

Kerkenraadsvergadering van 30 juni 2014 Opening door zr. Kuipers met lezen van Filippenzen 3 vzn 12-14 over hardlopen naar een doel. Meditatie . 6 Beroepingswerk: zr. Maas doet verslag van de werkzaamheden mbt het beroep op ds. van den Houten. Op 1 juli zal er vergaderd worden over he MEDITATIE door Wietske Wedzinga. VAN DE KERKENRAAD door Nelleke Vrijburg Verslag kerkenraadsvergadering 24 juni 2020. Na vier maanden kan de kerkenraad dan eindelijk weer vergaderen in de Nije Kompe, zei het op 1,5 meter afstand. Opening: Renze en Anja hebben de opening voorbereid Opening, vergaderafspraken, huishoudelijke mededelingen. Aan het begin van een vergadering is de voorzitter aan het woord: opening met bijvoorbeeld: De vergadering is geopend. opmaken van de presentielijst (eventueel kennismakingsronde); informatie over de aanleiding tot en het doel van de bijeenkomst (en motivatie!)

Volgende kerkenraadsvergadering in 2018. Deze zullen worden gehouden op 3 oktober en 26 november. Koffiedrinken na de dienst. 16 september (na dienst opening winterwerk), 23 september (na jeugddienst), 4 november (na dienst scholenzondag), 18 november (na jeugddienst) -oo0oo- De kerkenraad heeft in de afgelopen periode op 10 april en 22 mei. Verslag van de kerkenraadsvergadering 29-04-2021. Na een nieuwe datum afgesproken te hebben voor de uitgestelde vergadering van 8 april is de kerkenraad donderdag 29 april weer bij elkaar geweest. De voorzitter heet eenieder welkom. Ze leest een korte meditatie uit een boekje van stichting Petrus, n.a.v. enkele verzen uit Filippenzen 4: 4-9 Meditatie En Hij zei: Laat Mij gaan, kerkenraadsvergadering besproken. Dit vormt belangrijke informatie om tot de stemming te Opening winterwerk In september zal het winterwerk weer zijn aanvang nemen. Op zaterdag 10 september staat de startdag ingepland

Christelijke meditatie - van o

 1. Tijdens een meditatie kun je je hart visualiseren als een grote gekleurde bloem. Hiervan openen de bloembladeren zich steeds meer, zodat jouw hart zich steeds meer kan openen en ontvangen. Een complete geleide chakra meditatie vind je in deze video
 2. Meditatie: voor thuis, persoonlijk gebruik of in gezinsverband, zal het nieuwe liedboek materiaal bieden: om de dag te openen of te sluiten, voor gebruik aan tafel, om bijzondere dagen te vieren, zoals een verjaardag, een trouwdag, voor gebruik in meditatievormen, et cetera
 3. Daarmee is de goddeloze het tegenbeeld van de rechtvaardige uit Psalm 1. Wat er met de goddeloze mis is, is dat zijn hart zich laat aanspreken door de zonde: de zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart. Het hart is waaruit je leeft, waarvan uit je beslissingen neemt, de kern van je bestaan, je ziel ook
 4. Verslag kerkenraadsvergadering op maandag 19 februari 2018 . Opening, agenda en notulen . Jaap Kuyntjes heet ieder van harte welkom en geeft het woord aan Hans Baggerman voor de inleiding. Hans opent met gebed. We zingen Gezang 333: 1, 3, 4 en 5 en lezen Deuteronomium 6: 1-9. Twee weken geleden was Corjan Matsinger in Herwijnen om te spreken ove
 5. Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 25 januari 2017 8 - Zondag Eerste Kerstdag: 's ochtends normale dienst en 's avonds eredienst met Zangkoor. - Maandag Tweede Kerstdag: 's ochtends kinderkerstfeest met meditatie. Beleidsvoornemen: De opkomst in diensten waarin het koor optreedt, hangt samen met de bezetting van het koor
 6. Website van Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht. Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Er zal een verificatiecode naar uw e-mailadres worden verzonden
 7. g, of zeg in stilte een mantra. Bij mediteren observeer je je gedachten zonder ze te veroordelen: zo probeer je tot je ware kern te komen. Er zijn enorm veel manieren om te mediteren en ook allerlei redenen om ermee te beginnen: om te ontspannen.

Meditaties Hervormdsliedrecht

Christelijke gedichten Christelijke gedichten die recht uit het hart komen. Mooie gedichten met de Bijbel als bron. Onze dichters schrijven over uiteenlopende thema's; christelijke gedichten over liefde, kerstgedichten, geboortegedichtjes, Bijbelse gedichten en christelijke gedichten over het huwelijk en andere thema's die op onze site aan bod komen. Wekelijks worden er nieuwe christelijke. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. verslag van de kerkenraadsvergadering van 14 januari 2020 gebeden en stilte met uitnodiging tot meditatie. Daarnaast was er gelegenheid tot het aansteken van een kaarsje voor een eigen intentie We zeggen u dank dat Christus zijn heilige Geest heeft uitgegoten, die ons laat delen in uw hemelse gaven. Geef dat we uw woord dat ons verkondigd is, bewaren tot uw eer en tot onze redding. Verhoor ons gebed, hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Speel vandaag maar voor God

Bijbelse overdenkinge

 1. Verslag kerkenraadsvergadering Notulen van de gemeenteavond d.d. 13 maart 2017 De notulen worden in de gemeentevergadering van maart 2018 vastgesteld en getekend. Alvorens worden ze wederom in Kerkwijzer februari 2018 gepubliceerd. 1. Opening De preses, broeder L. Hoeksema opent de vergadering, heet d
 2. ee is, die.
 3. De opening van de vergadering wordt verricht door de voorzitter van de kerkenraad, mevr. W. van der Beek. 2. De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar, inzettend Een nieuw initiatief is de stilte-meditatie die ds R. Rikkert uit Alblasserdam in ons kerkgebouw gaat geven

Meditaties 2021 :: Bijbelse overdenkinge

 1. Gereformeerde Kerk Doornspijk. Menu. Welkom. Uitzending. Over ons. Over ons Jeugd. Jeugd kindernevendienst club Abel Club ZZA \'t keldertje 16+ groep. Groepen. Groepen Catechese Belijdeniscatechisatie Deo Cantemus The Spirit beamteam
 2. Om deze reden hebben onze gemeenteleden afgelopen dagen een nieuwjaarsgroet opgenomen en ingestuurd, waarvoor dank! Deze zijn samengevoegd in bovenstaande video. Wij wensen u en jou een gezegend 2021 toe namens de Hervormde Gemeente Dussen-Hank! Nieuws
 3. in Kerkbode, Kerkenraad. Op D.V. dinsdag 26 maart a.s. houden wij een avond waarop wij als kerkenraad u eens willen horen over het zondagsschool- en jeugdwerk. Zo`n beetje in de zoekende zin als waarin wij vorig jaar over o.m. de plannen voor de consistorie en de pastorie met u van gedachten gewisseld hebben. Wil de datum alvast noteren
 4. Expositie: Glaskunst & Open Monumentendag . 12.00 - 16.30 uur Lodewijkskerkje. zo 10 okt Oisterwijks Kamerkoor When voices sing. 15:00 uur Lodewijkskerkje. zo 17 okt.
 5. MEDITATIE Aangeraakt! 'Jezus stak zijn hand uit en raakte hem aan De open wonden stinken. Als vanzelf houd je afstand. Daarbij komt dat een melaatse ook onrein is. Je blijft uit zijn buurt, anders word je zelf onrein. kerkenraadsvergadering van 9 maart a.s
 6. Meditatie ds. Cor Baljeu media van de Open Kring zal regelmatig een update worden gegeven. Verslag van kerkenraadsvergadering Hieronder de hoofdpunten van de digitale vergadering van de kerkenraad op 10 mei. Vanaf 23 mei (Pinksterzondag) wordt het weer mogelijk elkaar te ontmoeten tijdens de kerkdiensten

uur open voor meditatie, gebed, muziek en het aansteken van een lichtje. Over (mogelijke) vieringen in juli en augustus hoort u binnenkort meer. Op 14 mei werd besproken dat onze pastor, Hanna van Dorssen, ons per 1 september gaat verlaten. Velen waren erbij toen in de dienst van 23 februari Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 25 november 2019 Opening Preses Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom en leest 1 Petrus 1:3-9. Vervolgens een overdenking: DE LAATSTE HOOP; Wedergeboren tot een levende hoop Door Zijn Geest schenkt God onze Vader ons een overmacht aan hoop op onze wanhoop. Hij schenkt ons zin op onzin, verwachting o Verslag van de kerkenraadsvergadering d.d. 25-06-2019 in De Schakel, Slochteren Opening De voorzitter opent de vergadering met gebed en heet allen welkom. Vaststelling agenda Aan de agenda wordt toegevoegd: - Zangdiensten - Kerkproeverij Gesprek Dhr. Stellingwerf spreekt met ons over het woord HOOP, n.a.v Door Eddy Kremer gebruikt als opening bij de kerkenraadsvergadering. Van de predikant In het vorige nummer trof u niet mijn vaste rubriek aan. Dat was omdat ik kort in Canada was, waar mijn vrouw werkt. Nog éven eruit nadat ik bijna de hele zomer had doorgewerkt. We overnachtten er bij vrienden, een conservatief-joods gezin (a Stil worden om dichter bij God te komen, stil worden en contact met Hem maken, stil worden en overdenken wat Christus heeft gedaan. Stil worden is de manier om Hem ten diepste te aanbidden. Als je stil wordt dan kun je je beter concentreren. Je kunt andere gedachten uit je hoofd wegdoen en je geest richt zich op God

Bijbelse overdenkingen - Christelijke startpagina

Christelijke verhale

een kwartier voor God - christelijke meditatie

hen die al jaren in het ambt mogen dienen. Ieder hoofdstuk wordt met enkele. vragen afgesloten. Daardoor kan het boek ook gebruikt worden bij de opening en. ter bezinning op een kerkenraadsvergadering. Klik hier om het eerste hoofdstuk van dit boek te lezen. € 19,50 De komende kerkenraadsvergadering is op maandag 11 september, 19.30 uur in 't Anker. Visitatie aan onze kerk op 9 oktober De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat onze kerk op 9 oktober een bezoek zal krijgen van twee visitatoren pastoraat, Leerhuis, meditatie, Kliederkerk en Frisse Wind. Punt b: We hebben (online) vieringen in beide gebouwen, met verschillend karakter. We zouden na corona een Open Huis willen organiseren en dan bij de gemeenteleden inventariseren hoe hun beleving is ten aanzien van de vieringen. Maar ook zou de kerkenraad willen weten of er behoefte is aa Luttelgeest zal ook hier voor open staan dat is duidelijk. Omdat we sinds de vorige Schakel geen kerkenraadsvergadering hebben gehouden is er niet zo veel te (op NPO 2) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan. Namens de kerkenraad Genoemd bij de Kerkenraadsvergadering d.d. 20 november 2019. Een gastvrij huis bieden voor jong en oud Het kerkgebouw open stellen, zodat mensen spontaan binnen kunnen lopen. Stoelen niet bezet houden in erediensten, Mogelijkheid tot meditatie, een gesprekje en/of een bakje. 2 á 3 kerkleden (per dag!).

Welkom op de website van Ds

 1. 22 september. In het weekend van 14 en 15 september wordt de open monu-mentendag gehouden en vindt ook de kunst- en cultuurroute plaats. Er zal dan kunst geëxposeerd worden in De Dorerk. In de taakgroep Pastoraat wordt overlegd over de koffiekerk in de Fendertshof en dat onderwerp komt later te-rug in een kerkenraadsvergadering
 2. Daardoor kan het boek ook gebruikt worden bij de opening en ter bezinning op een kerkenraadsvergadering. Klik hier om het eerste hoofdstuk van dit boek te lezen. € 19,50. In uw dienst getrouw. 52 meditaties over de gelijkenissen. Eenderde deel van de woorden van de Heere Jezus,.
 3. te openen. Eerlijk antwoord Op de vraag van Filippus komt de kamerheer eerlijk met zijn geeste-lijke nood voor de dag. Laten we daar niet gering over denken. On-danks zijn hoge positie schaamt hij zich tegenover Filippus niet voor om met zijn nood voor de dag te komen. Eerlijk geeft hij aan dat hij een uitlegger nodig heeft
 4. Joden in Overijssel-Flevoland. Er is heel verschillend gereageerd op de aankondiging dat René de Reuver op 8 november een schuldbelijdenis wil uitspreken namens de protestantse kerk over de houding van christenen tegenover de joden in de oorlog. Sommigen wijzen op het verzet van de kerken tegen de nazi's en het relatief hoge aantal kerkleden.

Mediteren - een kwartier voor Go

Open Kerk in april. In april gaat de Singelkerk tweemaal op zaterdag open: op 13 april en Stille Zaterdag 20 april. Welkom! Op 13 april kan iedereen tussen 10.00 en 16.00 uur binnenlopen. Het orgel wordt bespeeld en om 14.00 is er een zanguurtje (luisteren kan ook). Op 20 april is de kerk 's middags open: van 14.00 tot 16.00 uur pknloppersummaarland.nl Hartelijk welkom op de gezamenlijke website van de gereformeerde wijkgemeente Loppersum en hervormde wijkgemeente Maarland Op deze site presenteren wij on