Home

Acute Boekje allergische reactie

Zoeken - Het Acute Boekj

 1. Hoofdstuk: Anafylaxie. Zie tools, algoritme.Anafylaxie wordt meestal veroorzaakt door een acute (IgE gemedieerde) allergische reactie op voedsel, geneesmiddelen of insectengif. Niet-allergische oorzaken zoals angio-oedeem, intolerantie voor een NSAID, of koude urticaria zijn mogelijk. Een enkele keer is er geen oorzaak te
 2. Algoritme 1 Algoritme 2Drie vragen zijn van belang: 1) Is patiënt bij presentatie ABC stabiel? Zo niet, zie opvang instabiele patiënt. 2) Is er sprake van een wegraking? Was er bewustzijnsverlies? Dit kan blijken uit: Amnesie voor de tijd van het bewustzijnsverlies Geen reactie in die tijd o. Trombocytopenie met hemorragische diathese
 3. uten tot een uur - allergisch reageert op een voedingsmiddel, medicijn of insectensteek. Na bezoek aan de SEH of de Huisartsenpost komt de patiënt op het spreekuur van de huisarts met het verzoek om noodmedicatie voor anafylaxie voor te schrijven
 4. Tijdens de infusie van systeemtherapie kan een anafylactische reactie optreden. Overgevoeligheidsreacties worden regelmatig gezien bij infusie van o.a. taxanen (paclitaxel, docetaxel), platinum derivaten (cisplatin, carboplatin, oxaliplatin) en monoclonale antilichamen (bijv. trastuzumab, cetuximab), maar kunnen tijdens de infusie van elke systeemtherapie optreden
 5. Behandeling ernstige allergische/anafylactische reactie Patiënt neerleggen met het hoofd opzij, als bij alle acute situaties. Ademwegen vrijhouden, O2 toedienen, intraveneus infuus aansluiten. Bij bedreigde ademweg/glottisoedeem (inspiratoire stridor) direct SIT team in consult en afhankelijk van ernst KNO-arts op de hoogte stellen
 6. Anafylactische transfusiereactie/allergische reactie. Symptomen: Acuut of kort na afloop van de transfusie. · Jeuk, exantheem en/of urticaria. · Quincke's (glottis) oedeem. · Bronchospasme. · Misselijkheid/braken. · Pijn in de rug. · Diarree

Onderstaande (major) allergische reacties binnen 4 uur na vaccinatie, met noodzaak tot ingrijpen met medicatie, zijn een absolute contra-indicatie voor een tweede vaccinatie. Meerdere symptomen en orgaansystemen kunnen meedoen Symptomen kunnen zich tijdens aansluiten openbaren of binnen 6 uur na transfusie. Mogelijke symptomen: Milde reactie: Misselijkheid. Huiduitslag. Jeuk. Temperatuurstijging < 2 °C. Ernstige reactie: Temperatuurstijging > 2 °C Acute prurigo papels kunnen ook zomaar ontstaan, spontaan of als een allergische reactie op een antigeen. Bij voedingsallergie kan bijvoorbeeld een acute papuleuze of papulovesiculeuze eruptie kan ontstaan. Deze reactie is echter vluchtig van aard, strophulus niet Bij acuut hartfalen is sprake van een snel begin of snelle toename van klachten. Bevindingen die bij acuut hartfalen passen zijn: (half)zittende houding, angstige blik, reutelende/versnelde ademhaling, bleek/grauwe kleur, transpireren, klamme koude huid verhoogde ademfrequentie, vergrote ademarbeid, verlaagde saturati

Direct zoeken in het Acute Boekje. Extra-uteriene graviditeit, appendicitis, endometriose, ruptuur of torsie van een ovariumcyste, torsie adnextumor, myoom, ovulatiepijn, geruptureerd of hemorragisch corpus luteum, dysmenorroe, gastro-intestinale aandoeningen, urineweginfectie.Pijn in de onderbuik (bilateraal); malaise en/of koorts; (Mild) trauma Planten kunnen allergische, toxische en fototoxische reacties veroorzaken. Onder een allergie verstaat men een immunologische reactie van de slijmvliezen of de huid die zich uit binnen 20 minuten (type I) of na 2 à 3 dagen (type IV). Onder een toxische reactie verstaat men een irritatiereactie van de huid, die niet gebaseerd is op een immunologische herkenning Snel verlopende allergische reactie optredend binnen enkele seconden na start tot kort na afloop van transfusie met verschijnselen zoals in- en expiratoire stridor, bloeddrukdaling ≥ 20 mm Hg systolisch en/of diastolisch, misselijkheid/braken, diarree, rugpijn, huiduitslag Behandeling van Acute Anafylaxis (door iedereen) Patiënt neerleggen met de benen omhoog (voeten op een stoel of krukje), de luchtweg vrijmaken, Epinefrine (Emerade®, EpiPen® of Jext®) toedienen Bel 112, vraag naar een ambulance en vertel dat het om een anafylactische reactie gaat Door middel van een intramusculaire injectie wordt een lichaamsvreemde stof, met behulp van een holle naald in het weefsel van de zorgvrager gespoten. Dit veroorzaakt plaatselijke pijn en een beschadiging van de huid. Wanneer de zorgvrager overgevoelig is voor een bepaalde stof kan er een (soms lichte, soms zware) allergische reactie ontstaan

Hypertensief spoedgeval - Internisten Alrijne. Verdenking hypertensief spoedgeval. Bloeddruk > 180/120 Voedselovergevoeligheid: verzamelnaam voor ongewenste, reproduceerbare reacties op voedsel in een hoeveelheid die getolereerd wordt door 'normale' personen.; Voedselallergie: voedselovergevoeligheid met immunologisch mechanisme.; Oraal allergie syndroom: branderig, jeukend gevoel op de lippen, mondholte of keel, soms met lokaal angio-oedeem.Komt vaak voor bij een kruisovergevoeligheid voor. Mocht er onverhoopt een allergische reactie optreden dan is de behandeling conform het gebruikelijke anafylaxie protocol van het Acute boekje. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aandacht en dank voor uw goede zorgen. Namens het Nederlands Mastocytose Centrum Groningen, Dr J.N.G. Oude Elberink, internist-allergoloo Anafylaxie is een zéér ernstige allergische reactie die plotseling optreedt en waarbij meerdere organen betrokken zijn. Anafylaxie, ook wel bekend als anafylactische shock, is een ernstige - mogelijks zelfs fatale - allergische reactie. De symptomen die bij zo'n reactie ontstaan, kunnen in ernst variëren Anafylaxie. Anafylaxie is een systemische allergische reactie die gekenmerkt wordt door distributieve shock, gegeneraliseerd oedeem, en ademhalingsproblematiek. Bij gevoelige personen kan deze reactie al optreden na blootstelling aan kleine doses allergeen. De incidentie ligt in Westerse landen op 4-50 reacties per 100.000 persoonsjaren

Sterke verhoging van de bloeddruk(meestal >120- 130 mmHg diastolisch en >200-220 mmHg systolisch), die wordt of kán worden gecompliceerd door acute schade aan hersenen, hart, nieren, grote bloedvaten of ogen. Het al of niet aanwezig zijn van acute of progressieve tekenen van orgaanschade is bepalend voor de snelheid van handelen De reactie bestaat uit twee fasen: sensibilisatie en activatie (de daadwerkelijke allergische reactie). Bij eerste contact met het allergeen (in dit geval het antigeen) treedt sensibilisatie op: een slapende (inactieve) B-cel bindt het antigeen, wordt geholpen door T2-helper-cel, geactiveerd en ontwikkelt zich (isotype switching) naar een IgE producerde, volwassenen B-lymfocyt Roodvleesallergie is een allergische reactie na het eten van rood vlees. Roodvlees is afkomstig van zoogdieren, zoals rund of varken, niet van vissen of vogels. Allergieën zijn eigenlijk nadelige effecten van een gealarmeerd immuunsysteem tegen een, op zichzelf onschadelijke, lichaamsvreemde stof (allergeen) waar je mee in contact bent gekomen Hoe ontstaat een allergie voor een geneesmiddel. De reactie die in het lichaam optreedt wordt veroorzaakt door een bestanddeel of een afbraakproduct van het geneesmiddel. Er bestaan twee vormen van geneesmiddel reacties: 1. IMMUNOLOGISCHE REACTIE. Welke WEL verloopt via het immuun- (of afweer)systeem

Acute allergische reactie Huisarts & Wetenscha

Deze reactie betreft ook vaak een allergische reactie op een geneesmiddel. Het allergeen bindt aan een lichaamscel en verandert de eiwitsamenstelling van het membraan. Hierdoor wordt de lichaamscel als lichaamsvreemd herkend en wordt deze aangevallen door het eigen immuunsysteem Anafylaxie: Ernstige allergische reactie. Anafylaxie (anafylactische reactie / anafylactische shock) is de medische term voor een ernstige allergische reactie. Een anafylactische reactie is vaak het gevolg van een allergie voor voedsel, insectenbeten of bepaalde medicijnen, maar andere risicofactoren zijn eveneens bekend Een allergische reactie bij kinderen kan vervelende symptomen met zich meebrengen. Tijdens de cursus EHBO bij Baby's en Kinderen leer je hoe je het beste kunt handelen. Geef je snel op! Boek nu jouw EHBO-cursus. Online cursus. Online cursus Ernstige allergie. Leer meer over.

NIV | Nederlands internisten vereniging

Anafylactische reactie op systeemtherapie - Het Acute Boekj

Urticaria ten gevolge van voedsel. Voedingsmiddelen allergie of intolerantie is een belangrijke oorzaak van acute urticaria en (in mindere mate) chronische urticaria. Dit geldt voor kinderen nog sterker (vooral koemelk, kippe-eiwit, vis, pinda, noten, soya, schaaldieren). Bij een voedingsallergie kunnen de volgende reacties optreden: kriebelend. Quincke oedeem (angio-oedeem) Met Quincke oedeem wordt bedoeld een acuut angio-oedeem van de mondkeelholte. Angio-oedeem (angioedema, angioneurotisch oedeem) ontstaat ten gevolge van toegenomen vasodilatatie en vasopermeabiliteit in dieper gelegen weefsel. Angiooedeem kan het gevolg zijn van een type I-allergie en komt dan voor samen met andere. Een allergische reactie op katten kan zich op verschillende Dientengevolge treden zwellingen op die binnen enkele minuten een acute vernauwing van de luchtwegen kunnen Zo bevat het boekje Anders Denken Over Magnesium van Dr. Marianne Mousain-Bosc een voorwoord van Dr. Jean-Paul Curtay waarin hij inderdaad. Dit geeft bijvoorbeeld ook het typische beeld van een allergische reactie waarbij de huid rood kleurt doordat de kleine vaatjes verwijden. Monocyten presenteren gevonden vreemde stukjes (bacterie- of virusdeeltjes) aan de lymfocyten. Ze helpen zodoende mee aan de specifieke immuunrespons Anafylactische shock: stappenplan bij anafylactische reactie. 1. Roep om hulp (bel het reanimatie team (*44) (ziekenhuizen) dan wel 112 (elders).: 2. Stop de allergeen expositie indien mogelijk: 3. Patiënt plat in bed of op de behandeltafel leggen, zomogelijk de benen iets omhoog (Trendelenburg houding).: 4

Anafylactische reactie - Internisten Alrijn

 1. Handboek allergologie direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt
 2. Heb je te maken met een allergie of intolerantie, dan moet je soms je menu aanpassen. Ook als je bepaalde voedingsmiddelen écht niet lust, dan eet je die natuurlijk niet. Op deze pagina lees je daar meer over. Een overgevoeligheid is een lichamelijke reactie na het eten, inademen of aanraken van bepaalde stoffen
 3. Acute interstitiële nefritis is een dosisonafhankelijke reactie op medicatie, zoals bijvoorbeeld amoxicilline, cotrimoxazol en rifampicine. Er ontstaat een allergische ontstekingsreactie met oedeem en granulocyten in de nieren. Ook het hantavirus is een belangrijke veroorzaker van zo'n reactie

Transfusiereactie - Internisten Alrijn

 1. Uitwerking ZSO Voedselallergie zso voedselallergie leerdoelen de student kan: klachten typisch voor een acute voedselallergie herkennen de impact van ee
 2. HC Effluorescentieleer. Dermatologische diagnostiek: - Oriënterende anamnese o Specifieke anamnese Ontstaanswijze, duur, plaats huidafwijking Oorzaak: relatie met werk, hobby, stress, etc. Beloop: recidief Reacties op eerdere therapie Jeuk, belasting/betekenis voor patiënt o Algemene anamnese Andere ziekten Familieanamnese Atopie (astma, hooikoorts,eczeem) Overgevoeligheid medicatie.
 3. Voedselallergie is een vorm van voedselovergevoeligheid. Daarbij krijgt de allergische persoon klachten na het eten van een bepaald voedingsmiddel dat een gezond persoon normaal verdraagt.Bij de indeling die de World Allergy Organisation bij voedselovergevoeligheid hanteert, gaat iedere allergische reactie gepaard met een activering van het immuunsysteem. Alle overige reacties vallen onder.

Een slachtoffer met een gekende allergie voor bijengif heeft soms een adrenaline-auto-injector bij zich. Dit is een voorgevulde injectiespuit met adrenaline waarmee hij zichzelf kan behandelen bij een acute allergische reactie. het slachtoffer gestoken werd in de mond- of keelholte Anafylaxie is een acute gegeneraliseerde allergische reactie, die potentieel levensbedreigend is. Het betreft meestal een IgE-gemedieerde reactie op een lichaamsvreemd eiwit. Een niet-IgE-gemedieerde reactie kan voorkomen, maar is zeer zeldzaam; dit wordt ook wel een anafylactoïde reactie genoemd Benzylpenicilline komt in aanmerking bij IE die veroorzaakt is door streptokokken ( S. bovis of viridans-groep); als monotherapie bij voldoende gevoeligheid óf in combinatie met gentamicine bij verminderde penicilline-gevoeligheid. Zie voor uitgebreide (keuze-)informatie de SWAB-richtlijn Infectieuze endocarditis Anafylaxie is een snelle systemische allergische reactie, die tot een anafylactische shock kan leiden. Anafylaxie treedt soms op wanneer een persoon wordt blootgesteld aan een allergeen waarvoor de persoon in kwestie allergisch of sensitief is. Vele stoffen kunnen als allergeen fungeren. Zelfs zeer kleine hoeveelheden van het allergeen kunnen al een levensbedreigende anafylactische reactie.

Histamine is een stof dat vrijkomt bij een allergische reactie in het lichaam en vooral acute klachten veroorzaakt. Als uw kind een milde allergische reactie heeft, kunt u antihistaminica geven om de klachten af te remmen. In principe is dit medicijn niet bedoeld om een allergische reactie te voorkomen College Allergie en overgevoeligheid-. 3 december 2019. Astma is chronische luchtwegontsteking. Reversibele bronchische obstructie. Spiertjes om de bronchien heen, dan treedt er een vernauwing van de luchtwegen op. Ontsteking geeft verdikking van het slijmvlies en er komt vocht vrij, dat eruit gewerkt moet worden waarbij er dus slijm vormt

Transfusiereacties - Vademecum Hematologi

Bestel het boek en ontvang direct toegang tot de online module, Anafylaxie is een acute, ernstige systemische allergische reactie waarbij de betrokkenheid van luchtwegen en circulatie levensbedreigend kan zijn. Leerdoelen • Anafylaxie is een ernstige systemische reactie die levensbedreigend kan zijn Leerdoelen Fa-302 Werkcollege 2, vragen + antwoord Geneesmiddelen van het TC aantekeningen Receptor pharmacology Hoorcollege 1, Gosens 302 Expertcollege Mirjam Voorbeeld tekst Introductie Contact met een allergeen leidt bij allergische individuen meestal tot een acute allergische reactie, gekenmerkt door roodheid, zwelling en jeuk morfine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Volg bij pijnbehandeling een stapsgewijze aanpak en ga bij onvoldoende pijnstilling, contra-indicaties of een specifieke indicatie over naar de volgende stap.. Begin met paracetamol. De volgende stap is een NSAID (diclofenac, ibuprofen of naproxen) eventueel in combinatie met paracetamol Dit hoofdstuk beschrijft 3 frequent voorkomende acute bewegingsstoornissen door psychofarmaca: acute dystonie, parkinsonisme en acathisie. 12.1 Acute dystonie Achtergrond. Acute dystonie is een abnormale houding of spasme van de spieren. Acute dystonie kan in alle spiergroepen optreden, maar ontstaat meestal in het hoofdhalsgebied

Een bijzondere vorm is de anafylactische reactie, een acute, levensbedreigende allergische reactie. Anafylaxie is meestal IgE-gemedieerd. In het algemeen komt voedselallergie vaker voor bij jonge kinderen dan bij volwassenen, omdat bij hen het afweersysteem nog niet tot volle ontwikkeling is gekomen Kortademigheid / Dyspneu / Benauwdheid. Kortademigheid wordt gebruikt voor verscheidene klachten. De ernst bepaalt de urgentie. Kortademigheid is een symptoom voor allerlei ziekten en/of aandoeningen. Belangrijk is te weten wat men bedoelt met kortademigheid. Een normale ademfrequentie is 15 x per minuut Bij een allergische reactie is de barrièrefunctie niet 100% in orde. Er komt een te groot of verkeerd deeltje door de barrière heen en in de bloedbaan. Het lichaam gaat proberen dit deeltje te vernietigen. Bij de meeste allergische reacties produceert het afweersysteem bij de eerste blootstelling aan een allergeen de antistof IgE. Allergische aandoeningen vormen een breed scala aan intrigerende ziektebeelden. Het is moeilijk om een dergelijke diversiteit aan aandoeningen goed in één boek tot in detail te beschrijven. Toch is dat de auteurs van dit boek goed gelukt. Dat is met name te danken aan de hoogleraar visuele Acute allergische reactie. Praktijk. Anafylaxie is. De dosering van hydrocortison komt zo veel mogelijk overeen met wat de bijnieren normaal zelf ook zouden maken. Dit komt neer op 15-25 mg per dag. Dit wordt ook wel substitutie genoemd. De natuurlijke aanmaak van het bijnierschorshormoon cortisol vertoont een dagritme: in de vroege ochtend komt veel cortisol vrij en gedurende de dag steeds minder

Strophulus pruriginosum (prurigo infantum

 1. ica: ver
 2. metamizol vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Volg bij pijnbehandeling een stapsgewijze aanpak en ga bij onvoldoende pijnstilling, contra-indicaties of een specifieke indicatie over naar de volgende stap.. Begin met paracetamol. De volgende stap is een NSAID (diclofenac, ibuprofen of naproxen) eventueel in combinatie met paracetamol
 3. Allergie betekent letterlijk 'Anders reageren'. Een allergie is een overgevoelige reactie van het immuunsysteem van het lichaam op een normaal gesproken onschadelijke stof of allergeen. Een allergische reactie kan door diverse oorzaken zijn ontstaan. Door diverse stoffen die we innemen maar ook dingen of mensen waar we mee in aanraking komen

uitwerking themaopdracht: longziekten, maart 2016 leerdoelen thema fysiologie: met de fysiologie als vertrekpunt wordt van de student verwacht dat d Een verhoogd IgE wordt dan ook gezien bij een allergische reactie of bij een infectie met parasieten. Typische klachten van een acute allergische reactie zijn: roodheid, galbulten, jeuk, misselijkheid, braken, diarree en bloeddrukdaling. Intolerantie is een verzamelbegrip voor reacties op voedsel die niet allergisch van aard zijn

Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties NHG

UN versus CLP. UN GHS VERSUS CLP / EU-GHS. De belangrijkste verschillen tussen de UN-GHS versie en de EU-GHS of CLP zijn: Niet alle elementen van het GHS Paarse Boek Rev. 2 (2007) zijn overgenomen in de CLP. Weggelaten zijn Met dit boekje en het eczeem spreekuur proberen wij u uitleg te geven over atopisch eczeem. allergische aandoening reageert het lichaam op bepaalde stoffen, zogeheten allergenen, alsof het om gevaarlijke Bij een acute eczeemaanval is de huid rood en gezwollen en voelt warm aan Aanvallen die seconden tot uren kunnen duren, en waarbij de spieren van het skelet acuut verslappen, soms tot een volledige lichaamsinstorting leidend. De persoon blijft de hele tijd bij bewustzijn. Anafylaxis, oftewel een anafylactische shock, een ernstige, soms levensbedreigende allergische reactie, die na ieder vaccin kan optreden

Allergie voor planten en bloemen - Huidziekten

 1. icum (oraal of nasaal) eerste keus vanwege de snelle werking
 2. Britten melden allergische reactie na coronaprik, 'zeldzame reacties onvermijdelijk' Het Britse medicijnagentschap waarschuwt dat mensen met een geschiedenis van ernstige reacties het Pfizer-vaccin voorlopig niet moeten krijgen.Toch is het middel 'met vlag en wimpel geslaagd', zegt immunoloog Marjolein van Egmond
 3. Bij een allergische reactie of een overgevoeligheidsreactie denken we vaak aan jeuk, rode bultjes, niezen, brandende ogen, darmklachten etc Maar je kan ook last van je ademhaling en hyperventilatie krijgen.. Ik schreef al eerder over de combinatie hooikoorts en hyperventilatie maar hier wil ik verder op in gaan wat er gebeurt bij hyperventilatie en allergie, allergische of.
 4. heftige en snel opkomende allergische reactie bij personen met een erfelijke aanleg voor allergie (atopische constitutie); bij elk volgend contact met het allergeen verloopt de reactie heftiger, zelfs tot aan acute benauwdheid en anafylactische shoc
 5. Bovendien kan allergie een enorme impact op de kwaliteit van leven hebben, zowel acuut (denk aan insectenallergie) of chronisch (denk aan allergische ontstekingen van huid, longen of ogen). Logisch dat ook een heel legioen artsen met allergologie te maken heeft: kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen, internisten, longartsen, kno-artsen, dermatologen en oogartsen
 6. Risicofactoren van overgevoelige reactie op medicatie Vrouwen reageren vaker dan mannen allergisch op medicijnen. Bepaalde patiënten (bijvoorbeeld patiënten met een hiv-infectie) zijn meer vatbaar voor een huiduitslag door het nemen van geneesmiddelen. Ook andere onderliggende virale infecties leiden mogelijk sneller tot een huiduitslag door het nemen van medicatie
 7. Studenten bekeken ook Samenvatting Anatomie en fysiologie: een inleiding Samenvatting-deel-5 - Ziekteleer Samenvatting-deel-3 - Ziekteleer Samenvatting-deel-4 - Ziekteleer Weefsels (semester 1, jaar 1 biologie UCLL lerarenopleiding) morfologie van de plant (semester 1, jaar 1 UCLL lerarenopleiding

Soorten transfusiereacties - Vademecum Hematologi

Handelen bij een reactie - Dé website over ernstige

Vaak beperkt de systeemfout zich niet tot één reactie. Op jonge leeftijd is er meestal sprake van eczeem, al of niet in combinatie met een voedselallergie; vervolgens ontwikkelt zich in de loop der jaren allergisch astma of een allergische rhinoconjunctivitis in combinatie met een allergie voor inhalatie-allergenen Allergische reactie Allergisch reacties zijn: - licht allergische verschijnselen: jeuk en huiduitslag; - ernstige allergische verschijnselen: glottisoedeem en bronchospasme (benauwdheidsklachten). Hoe te handelen bij transfusiereacties Bij het optreden van transfusiereacties dient gehandeld te worden volgens het voora Soms kan een steek ervoor zorgen dat bijvoorbeeld uw hele hand dik wordt. Dan kunnen medicijnen tegen allergie helpen. Deze heten antihistaminica, bijvoorbeeld cetirizine, desloratadine, loratadine en cinnarizine. Als u weet dat u erg allergisch bent voor een steek van een bij of wesp: Zorg dat u altijd 2 adrenalinepennen bij zich heeft

Het toedienen van een intramusculaire injectie mijn-bs

Veel Gestelde Vragen. V: Wat zijn allergieën? A: Een allergie vanuit een westers medisch oogpunt is een overdreven reactie van het immuunsysteem. Maar medische wetenschappers zijn nog steeds aan het onderzoeken wat de exacte oorzaak en aard van allergieën zijn. Zij hebben waarschijnlijk voor de komende jaren niet alle antwoorden beschikbaar Indien geen allergische reactie of overvulling, overweeg TRALI (cyanose, koorts, koude rilling, hypotensie, shock), eventueel het verrichten van X-Thorax en bepaling HLA- en granulocytenantistoffen bij donor(s) en patiënt. 5. Hypotensie. Uitsluiten acute hemolytische transfusiereactie (zie 1). Uitsluiten bacteriële contaminatie (zie 1) Allergie Het woord allergie is afgeleid van allos (veranderd, vreemd) en ergos (werking). Bij contact met bepaalde stoffen reageert het lichaam met een vreemde reactie. Deze term is in 1906 geïntroduceerd door de Oostenrijkse kinderarts Clemens von Pirquet. Allergieën komen al veel langer voor. Er zijn beschrijvingen dat Tiberius Claudius Brit

Anafylactische reactie (allergie) Een anafylactische reactie treedt gewoonlijk pas op na herhaald contact met een stof waarvoor men overgevoelig is (=allergeen) Het is belangrijk dat de arts weet voor welke stoffen of medicijnen de patiënt overgevoelig is en of die in het verleden al eerder dergelijke klachten heeft gehad De meest extreme vorm van een allergische reactie is anafylaxie, een ernstige allergische reactie waarbij kinderen heel ziek en benauwd kunnen worden en soms zelfs wegvallen. Dit kan bij alle allergenen optreden, maar wordt het vaakst gezien bij noten- of pinda-allergie Maar het kan ook gebeuren bij andere allergenen, zoals bij geneesmiddelen, latex of voedingsmiddelen als schelpdieren of ei

Hypertensief spoedgeval - Internisten Alrijn

Allergische reactie: Direct een arts of dermatoloog raadplegen. In acute gevallen kan de arts voor meer informatie terecht bij het NVIC. 5 Brand. Alle blusmiddelen zijn toegestaan. Voor aerosols: Poeder- of koolzuurblusser. Informeer de brandweer over de aanwezigheid van aerosols. 6 Opslag. Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren De meeste allergische reacties worden veroorzaakt door IgE tegen het allergeen (type I-reactie). Dit veroorzaakt acute klachten na expositie aan het allergeen in een reproduceerbaar patroon. De diagnose allergie kan alleen worden gesteld na het aantonen van IgE in combinatie met een acute klinische reactie na expositie; de aanwezigheid van alleen IgE tegen een allergeen is niet bewijzend voor.

Voedselovergevoeligheid NHG-Richtlijne

Dit boekje is voor het IJsselland Ziekenhuis en haar partners in de 1e lijn. 4 5 • Allergische reactie op (onderdeel) behandeling cellulitis reageert niet op behandeling. • Acute Charot Pm: stigmata van infectie bij DM patiënt is niet altijd zichtbaar De meest voorkomende soorten tests die helpen bij het diagnosticeren van acute nasofaryngitis zijn: Algemene bloedtest (hemoglobine, leukocytenformule), parameters van de acute fase (COE, C-reactief proteïne, ASL-O antistreptolysine). Provocerende tests - gebruikt om allergenen te detecteren bij een allergische reactie Home. Welkom bij het digitale Antibioticaboekje van het FROBAZ, het Fries overleg artsen-microbioloog, ziekenhuisapothekers en internist-infectiologen. De SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid, heeft een nationaal antibioticaboekje samengesteld, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze. Alhoewel een ernstige allergische reactie na vaccinatie (een anafylactische reactie) gelukkig weinig voorkomt, moet hiermee toch rekening gehouden worden bij kinderen en volwassenen met een gekende allergie of met ernstig astma. Afhankelijk van het type vaccin komen allergische reacties voor bij 0,65 tot 1,53 gevallen per 100.000 vaccindosissen

ALK - De verschillende oorzaken, symptomen en behandeling

Het allergie boek geeft antwoord op deze en andere vragen omtrent allergieën, zonder te veel in medische details te treden. Door middel van vele illustraties helpt het boek om, letterlijk, een beeld te vormen van oorzaken, ontstaan en verdere problemen bij allergische aandoeningen. De nadruk in dit boek ligt vooral op die zaken waarmee. Acute netelroos/urticaria acuta. eerste hoofdstuk lezen. go back to reference Krabben G, Brand PL. Urticaria, meestal geen allergische reactie. Ned Tijdschr Geneeskd 2010;154:A1861. Krabben G, Brand PL. Urticaria, meestal geen allergische reactie. Boek Kleine kwalen bij kinderen Uitgave Naar aanleiding van de klinische les van collega Pelikan (allergoloog) betreffende chronische sinusitis maxillaris en allergische reacties van het neusslijmvlies (1988;329-31), wil ik de volgende kanttekeningen maken.. Het is mij niet duidelijk wat wij van deze 'les' kunnen leren De allergische reactie die levensbedreigend kan zijn, treedt in de meeste gevallen op in het eerste uur na een uitlokkende gebeurtenis. Het ziektebeeld hangt af van de uitgebreidheid van de reactie. Hoe sneller de re-actie optreedt, des te ernstiger is het beloop. Het aantal nieuwe gevallen ('incidentie') van een ernstige algemene. Bij allergische rhinitis worden de problemen aan de neus, keel en bijholten veroorzaakt door een reactie op allergenen. Om erachter te komen wat per individu de oorzaak is moeten bepaalde factoren worden uitgesloten. Allergie kan worden vastgesteld door middel van bloedtesten en prikken in de huid met allergenen

Boek + e-learning: € 71,95 E-learningmodulen: € 59,95 e-Xpert mbo: Pathologie - Acuut coronair syndroom e-Xpert mbo: Pathologie - Kortademigheid e-Xpert mbo: Pathologie - Allergische reactie e-Xpert mbo: Pathologie - Leukemie e-Xpert mbo: Pathologie - Astma e-Xpert mbo: Pathologie - Levercirros Bij een angio-oedeem heeft u een lek in een bloedvat, waardoor vocht ophoopt buiten dat bloedvat. Dit komt door: Door deze reacties komen stoffen vrij die uw bloedvaten verzwakken. Het gaat dan met name om histamine, cytokines en bradykinine. Veel mensen denken dat angio-oedeem altijd met allergie te maken heeft. Dat is niet zo Anafylaxie is een acute systemische, potentieel levensbedreigende, allergische reactie. De eerste symptomen treden vaak snel op na contact met het betreffende allergeen. Het is meestal een IgE-gemedieerde reactie op een lichaamsvreemd eiwit. Onmiddellijke toediening van adrenaline is de juiste behandeling Angio-oedeem. Angio-oedeem is een vochtophoping van weefsel buiten de bloedvaten. Dit gebeurt op plaatsen van uw lichaam waar het weefsel niet erg stevig is zoals de tong, het gezicht, de darmen of het zachte verhemelte. Het vocht komt buiten de bloedvaten omdat de bloedvaten lekken. Hierdoor ontstaat er zwelling Een allergische aanleg is voor een groot deel erfelijk. Zijn beide ouders allergisch, dan hebben hun kinderen vijftig procent kans om die aanleg te erven Acuut larynxoedeem kan ontstaan door allergische reacties en door direct inwerkende beschadiging, zoals door hete gassen of chemische stoffen. Bij wielrenners moet gedacht worden aan de inademing van bijvoorbeeld een insekt en een allergische reactie hierop