Home

Diabetes insipidus betekenis

Diabetes insipidus - Wikipedi

Diabetes insipidus ( DI) is een aandoening die gekenmerkt wordt door polyurie (veel plassen) en polydipsie (veel drinken, 5-15 liter per dag). Het eerste deel van de benaming, diabetes, kan misleidend zijn, deze aandoening heeft niets met suikerziekte ( diabetes mellitus) te maken Als een nierziekte de oorzaak is van diabetes insipidus (nefrogene diabetes insipidus), dan is uw nier ongevoelig voor ADH. Deze ziekte kan aangeboren en erfelijk zijn. Meestal zijn medicijnen de oorzaak van nefrogene diabetes insipidus, bijvoorbeeld lithium. Ook nierfalen of hoge calciumgehaltes in uw bloed kunnen leiden tot ongevoeligheid voor ADH Diabetes insipidus Diabetes insipidus is een zeer zeldzame ziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan. De nieren produceren meer urine dan normaal. Soms ligt de oorzaak in de hersenen, soms in de nieren Wat is diabetes insipidus? Bij diabetes insipidus verliest het lichaam te veel vocht. Dit komt doordat er iets misgaat in de productie, afgifte of opname van het antidiuretisch hormoon (ADH) dat in de hypofyse (een onderdeel van de hersenen) gemaakt wordt Diabetes insipidus is een stoornis in de productie van het antidiuretisch hormoon (ADH) dat in de hypofyse gemaakt wordt. Dit hormoon werkt in op de nieren en zorgt er voor dat er niet teveel urine geproduceerd wordt. Diabetes insipidus heeft als ziekte niets met diabetes mellitus (suikerziekte) te maken

diabetes insipidus Diabetes insipidus (DI) is een aandoening die gekenmerkt wordt door polyurie (veel plassen) en polydipsie (veel drinken, 5-15 liter per dag). Het eerste deel van de benaming, diabetes, kan misleidend zijn, deze aandoening heeft niets met suikerziekte (diabetes mellitus) te maken Neurogene diabetes insipidus: Deze vorm heet ook wel centrale diabetes insipidus. Het ontstaat wanneer de hypofyse (een... Nefrogene diabetes insipidus: Deze vorm ontstaat doordat de nieren niet reageren op ADH. Daarom maken de nieren te veel... Gestagene diabetes insipidus: Deze vorm is er alleen. Bij diabetes insipidus houden de nieren vocht niet goed genoeg vast. Iemand met diabetes insipidus moet daarom veel en vaak plassen en heeft constant dorst. Wat is diabetes insipidus? De oorzaak van diabetes insipidus is een tekort aan antidiuretisch hormoon (ADH), ook wel vasopressine genoemd

Diabetes insipidus Endocrinologi

Diabetes insipidus is een zeldzame aandoening waarbij grote hoeveelheden hypo-osmotische urine (tot 10-20 liter per dag) uitgescheiden worden, met veel dorst als gevolg. De patient moet soms tot 10-20 liter per dag drinken. Wat zijn de oorzaken Diabetes insipidus Author: J. de Graeff Subject: Ned Tijdschr Geneeskd 1963;107:787-91 Created Date: 6/24/2005 10:10:14 A Diabetes insipidus - in het Nederlands, vertaling, betekenis van het woord, synoniemen, luister, transliteratie, antoniemen, voorbeelden. Vertalen Engels Nederlands Betekenis van diabetes insipidus. Er is relatief weinig informatie over diabetes insipidus, misschien kun je een tweetalig verhaal bekijken om je humeur te ontspannen, ik wens je een fijne dag

Diabetes insipidus en suikerziekte (die zowel diabetes type 1 als diabetes type 2 omvat) zijn niet verwant. Beide aandoeningen veroorzaken vaak plassen en constante dorst. Mensen met diabetes insipidus hebben normale bloedsuikerspiegel niveaus, maar hun nieren kunnen vocht in het lichaam niet in evenwicht houden sprake zijn van diabetes insipidus •Bij osmotische diurese moeten de verantwoordelijke osmolen worden opgespoord (vaak glucose of ureum 5. Stop doorgaand renaal waterverlies •Evalueer correctiesnelheid (elke 2-4 uur) met aanpassing van behandeling en de gemeten serum natriumconcentraties •Met name op de intensive care is het verschil tusse Betekenis diabetes insipidus Er is al veel gezocht naar de betekenis van diabetes insipidus en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad

Betekenissen van CDI in het Engels Zoals hierboven vermeld, CDI wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Centrale Diabetes Insipidus. Deze pagina gaat over het acroniem van CDI en zijn betekenissen als Centrale Diabetes Insipidus. Houd er rekening mee dat Centrale Diabetes Insipidus niet de enige betekenis van CDI is De naam diabetes insipidus betekent letterlijk laffe doorloop. Deze ziekte moet onderscheiden worden van diabetes mellitus of suikerziekte. Ook dan wordt er veel urine geproduceerd,. LADA is een vorm van diabetes type 1, maar de kenmerken van LADA beginnen op latere leeftijd. Diabetes insipidus (DI). DI heeft niets te maken met suikerziekte. Het woord diabetes betekent doorstroming. Insipidus is Latijn voor smaakloos. Bij diabetes insipidus (DI) maken de nieren te veel urine waardoor het lichaam te veel vocht kwijtraakt Diabetes insipidus is ook een hormonale stoornis met als meest opvallende symptoom polyurie/polydipsie (overmatig veel drinken en plassen). De oorzaak ligt echter in de afwezigheid van het antidiuretisch hormoon ( vasopressine ) - dat aangemaakt wordt door de hypofyse en een belangrijke rol speelt in de waterhuishouding van het lichaam - of door een te zwakke reactie van de lichaamscellen op. Wetenschappelijke betekenis: Bepaling van de osmolaliteit van urine kan nuttig zijn bij de beoordeling van electrolytenstoornissen en stoornissen in het zuur/base-evenwicht en bij intoxicatie. Gedaalde urine-osmolaliteit:-diabetes insipidus

Polydipsie (uit het Grieks: 'πολύ' (poly) = veel, en 'διψάω' (dipsao) = dorsten) is een term in de geneeskunde voor langdurige extreme dorstigheid, of veel drinken, waarbij meestal geen alcoholische drank wordt bedoeld, maar gewoon de hoeveelheid water of waterige vloeistoffen (cola, sinas, koffie, thee, melk) die een patiënt tot zich neemt HDI. Acroniem voor Heidi Device Interface. Dit is een interface voor het ontwikkelen van stuurprogramma's die vereist zijn om randapparatuur met het programma en andere Autodesk-producten te laten werken. Bron: autocad.cadstunter.nl

Diabetes insípida: MedlinePlus en español

Definitie diabetes insipidus. Diabetes insipidus wordt afgekort tot dpi. Er is geen andere naam voor bekend. Het is wel belangrijk om te weten dat deze aandoening niks te maken heeft met diabetes mellitus (suikerziekte). Deze twee ziekten staan los van elkaar en hebben ook beide een andere oorzaak Diabetes insipidus is een zeldzame aandoening waarbij grote hoeveelheden hypo-osmotische urine (tot 10-20 liter per dag) uitgescheiden worden, met veel dorst als gevolg. De patient moet soms tot 10-20 liter per dag drinken.Wat zijn de oorzaken?Diabetes insipidus wordt veroorzaakt door de afwezigheid of verminderde werking van het antidiuretisch hormoon of antiplashormoon

Om diabetes insipidus te begrijpen, helpt het te begrijpen hoe uw lichaam normaal gesproken vloeistoffen gebruikt en reguleert. Vloeistoffen vormen maar liefst 60 procent van uw totale lichaamsmassa. Het is essentieel voor uw algehele gezondheid om de juiste hoeveelheid vocht in uw lichaam te behouden Bij diabetes insipidus is de urine echter waterig: 'insipidus' betekent 'smaakloos'. Een andere naam voor diabetes insipidus is 'waterdiabetes'. Welke diabetes? Als blijkt dat u diabetes heeft, moet de huisarts natuurlijk ook nog vaststellen welke vorm dan diabetes u heeft: type 1 of type 2

Diabetes insipidus Thuisarts

Diabetes insipidus (DI) is a condition characterized by large amounts of dilute urine and increased thirst. The amount of urine produced can be nearly 20 liters per day. Reduction of fluid has little effect on the concentration of the urine. Complications may include dehydration or seizures.. There are four types of DI, each with a different set of causes Dit heet d iabetes insipidus (DI), is vaak tijdelijk (een dag of drie) en kan spontaan herstellen. Soms is het echter blijvend. Diabetes insipidus wordt dan behandeld met medicijnen. Liquorlekkage. Bij een klein aantal mensen ontstaat tijdens of na de operatie lekkage van hersenvocht (liquorlekkage)

Dit betekent dat er een onvoldoende, of afwezig, effect is van vasopressine op de verzamelbuizen, diabetes insipidus. Als de urine osmolaliteit hoog is probeert het lichaam waterverlies te voorkomen door de reabsorptie van water in de verzamelbuizen toe te laten nemen Hypohidrosis betekent te weinig zweet productie. Anhidrosis betekent geen zweetproductie. Hypohidrosis komt voor bij endocrinopathieën (Addison, myxoedeem, cachexie, diabetes insipidus), nierinsufficiëntie, dehydratie, neurologische afwijkingen (Adie's syndroom, Horner's syndroom, MS,.

Diabetes insipidus | The BMJFrom Baby to Baby

Diabetes insipidus - wat is het en wat zijn de symptomen

Diabetes insipidus betekent doorstroming zonder smaak. Er wordt nu bij deze ziekten een overmatige hoeveelheid urine geproduceerd die er uit ziet als kraanwater en geen smaak heeft (dit in tegenstelling tot diabetes mellitus, waarbij de eveneens grote hoeveelheid urine zoet smaakt, naar honing) Diabetes insipidus 1 De dorstproef 1 Voorbereiding 1 Dag van de test 1 De dorstproef 1 Bijwerkingen 2 Duur van de test 2 Tot slot 2 Belangrijke telefoonnummers 2 Dit onderzoek is gericht op het vaststellen van diabetes insipidus. Diabetes insipidus Bij diabetes insipidus plast u heel veel, waardoor u veel dorst heeft

Diabetes insipidus bij de hond. Diabetes insipidus is een relatief zeldzame aandoening waarbij de nieren de urine niet meer kunnen concentreren. De naam diabetes doet vermoeden dat het hier om suikerziekte gaat. Dit is echter niet het geval. Er bestaan twee soorten diabetes, diabetes mellitus en diabetes insipidus. Mellitus betekent zoet Diabetes insipidus zijn op deze leeftijd vaak al aan het licht gekomenen klachten bestaan al langer Hoog betekent hyperglykemie wat wijst op diabetes. Plasmanatriumgehalte en plasmakaliumgehalte. Gehalte ketonlichaampjes kan wijzen op ketoacidose door diabetes mellitus

Diabetes insipidus - 7 definities - Encycl

  1. Diabetes insipidus patiënt moeten rechts nemen tonics, zoals ijzer, broom eten. Het is besprenkeld met gekookt voedsel gestampt tot meel shell kippeneieren. Bij de behandeling van dergelijke ziekten zoals diabetes insipidus kan worden gebruikt, via alternatieve geneeskunde zoals homeopathie en siderism
  2. Centrale diabetes insipidus Nefrogene diabetes insipidus Zwangerschaps diabetes insipidus Osmotische diurese Waterverlies via de tractus digestivus Braken Osmotische diarree Waterverlies via de huid Transpiratie Brandwonden Toename van natrium Infusie van vloeistoffen die hypertoon zijn aan de urine Ingestie (of infusie) van natrium bij oliguri
  3. Hoofd Verschil. Diabetes mellitus is een stofwisselingsstoornis waarbij het lichaam niet in staat is voldoende insuline te produceren om het bloedglucosegehalte te handhaven, wat resulteert in een hoog glucosegehalte in bloed, terwijl diabetes insipidus een ziekte is die wordt gekenmerkt door overmatige dorst met uitscheiding van een grote hoeveelheid verdunde urine

In CWZ Nijmegen kunt u terecht voor diabetes insipidus (DI). Mensen met DI moeten vaak en veel plassen. Dit komt doordat er iets mis is met de waterhuishouding van het lichaam • Diabetes mellitus is de meest voorkomende ernstige oorzaak van polyurie en polydipsie en leidt meestal binnen 2-3 weken tot duidelijk gewichtsverlies en ernstige dehydratie. • Groeivertraging en gestoorde lengtegroei duiden meestal op een zeldzame congenitale tubulusfunctiestoornis of op renale diabetes insipidus De term diabetes wordt in de volkmond vaak gelijkgesteld aan diabetes mellitus.Er is echter nog een andere ziekte waar de naam diabetes in voorkomt:diabetes insipidus (=smakeloze doorstroom).Diabetes insipidus is ook een hormonale stoornis met als meest opvallende symptoom polyurie/polydipsie (overmatig veel drinken en plassen) Het betekent dat u vaak en veel plast, soms wel tien liter per dag. Het gevolg is een chronische dorst en kans op uitdroging. Oorzaak. De oorzaak van diabetes insipidus kan ook in de nieren zelf liggen. Dit wordt nefrogene diabetes insipidus genoemd. De meest voorkomende oorzaak is echter een afwijking in de hypofyse Polyurie is de medische term voor grote hoeveelheden urineren. Dit is niet hetzelfde als 'pollakisurie', waarbij een patiënt frequent urineert. In veel teksten worden deze termen door elkaar gehaald, maar polyurie betekent 'veel plassen', terwijl pollakisurie staat voor 'vaak urineren'. Polyurie gaat soms wel gepaard met een.

Betekenis diabetes insipidus - betekenis-definitie

Diabetes insipidus Bij diabetes insipidus (DI) maken de nieren te veel urine. Dit plas je uit, maar daardoor houdt het lichaam niet genoeg vocht vast. Diabetes insipidus kan aangeboren zijn. Maar DI kan ook later in het leven ontstaan, bijvoorbeeld door een tumor.. Diabetes insipidus: Symptomen van veel dorst en veel plassen Diabetes insipidus is een zeldzame aandoening waarbij het. Bij neonatale diabetes is er sprake van enkele veelvoorkomende symptomen. In onderstaande lijst kan je de meest voorkomende symptomen van diabetes bij een baby terugvinden: Uitdroging. Bovengemiddeld veel dorst (waarschijnlijk merk je het aan heel veel huilen en snel drinken) Vaak moeten plassen (betekent dus veel natte luiers

Diabetes insipidus Erfelijkheid

Wat houdt de aandoening diabetes insipidus (DI) in

Bij diabetes type 1 maakt je alvleesklier geen insuline meer aan. Je moet zelf insuline toedienen met een pen of een pomp. Diabetes type 1 kun je niet voorkomen en niet genezen. Lees over wat diabetes type 1 is, wat wij voor je doen en wat je zelf kunt doen om meer grip te krijgen op je diabetes Nefronoftise is een erfelijke ziekte van de nieren. De oorzaak is een afwijking in een gen. Bij 6 op de 10 (60%) van de mensen met nefronoftise is duidelijk om welke afwijking in het gen het gaat. Bij nefronoftise werken de trilharen in de nierbuisjes van de nieren niet goed. Dan kan er schade ontstaan aan de nieren. Bij ongeveer de helft van de mensen met nefronoftise zitten er ook cysten in. ↑diabetes in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ diabetes op website: Etymologiebank.nl ↑ NRC Joram Bolle 6 april 2016 ↑ NRC Dick Swaab 28 maart 2009 ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b Er bestaan veel verschillende nierziekten en nieraandoeningen. Lees hier meer over de oorzaak, symptomen en behandeling

Wat is de betekenis van diabetes insipidu

Als we praten over diabetes bedoelen we eigenlijk : Diabetes Mellitus. Diabetes Mellitus is Latijns en betekent Honingzoete Doorloop. Er bestaat nog een ander ziektebeeld met het woord diabetes erin: Diabetes Insipidus en daar is de betekenis van Smakelijke Doorloop. Beide ziektes hebben niets met elkaar te maken Betekenis diabetes Er zijn twee definities voor het woord diabetes: (medisch) Meestal gebruikt voor diabetes mellitus: een stofwisselingsziekte waarbij het lichaam geen of te weinig insuline produceert en de patiënt dus zelf de hoeveelheid glucose in zijn/haar bloed moet controleren oftewel regele Diabetes mellitus (ook wel suikerziekte genoemd) is een ziekte waarbij verhoogde glucose (suiker) waarden in het bloed te vinden zijn. Deze verhoogde glucosewaarden worden veroorzaakt door te weinig van het hormoon insuline, en/of door verminderde gevoeligheid voor insuline. Insuline wordt gemaakt door cellen in de alvleesklier

Diabetes insipidus - Radboudum

  1. Voeding en vooral ook beweging blijven erg belangrijk voor de behandeling van diabetes mellitus. Het is goed om te kijken of u niet te veel koolhydraten eet, maar te weinig is ook niet goed, ook met diabetes mellitus. Kies vooral voor gezonde varianten, zoals volkorenbrood in plaats van wittebrood. Voedingsadviezen
  2. Diabetes Vereniging Nederland. Diabetes mellitus wordt ook suikerziekte genoemd. Het wordt veroorzaakt door een tekort aan insuline, of doordat het lichaam ongevoelig is voor de effecten van insuline. Hierdoor wordt de bloedsuikerspiegel te hoog. Er zijn verschillende soorten diabetes mellitus: de meest voorkomende zijn diabetes type 1 en type 2
  3. De kleur van urine en zijn medische betekenis. de urine Het bestaat uit een vloeistof die voornamelijk bestaat uit water en uit verschillende stoffen die ons lichaam scheidt om ze uit ons lichaam te verwijderen door te plassen. Het wordt geproduceerd door onze nieren, die precies verantwoordelijk zijn voor het filteren van verschillende afvalstoffen (bekend als ureum) en het overtollige water.
  4. Craniopharyngeoom - Thema:Geneeskunde - On line encyclopedie - Weet u, wat wat is? Alles, wat u al altijd had willen weten
  5. of meer maar 1 reden waardoor je last van diabetes insipidus hebt. Dit betekent diabetes mellitus de novo! 15 februari, 2021. Alles wat je moet weten over HbA1C! 15 februari, 2021. Waar je op moet letten bij diabetes en alcohol
  6. Wat is diabetes insipidus? Diabetes insipidus (DI) is een zeldzame aandoening die optreedt wanneer uw nieren geen water kunnen besparen. DI is niet gerelateerd aan diabetes mellitus, dat vaak eenvoudigweg diabetes wordt genoemd. Dat betekent dat je DI kunt hebben zonder diabetes te hebben. In feite kan de aandoening bij iedereen voorkomen
  7. Nefrogene diabetes insipidus wordt meestal X-gebonden overgedragen en zelden recessief. Homozygoten reageren helemaal niet op ADH. Heterozygoten hebben een normaal tot laagnormale respons op ADH. Secundaire NDI kan optreden bij een stoornis van de medulla of distale nefronen,.

Ik heb diabetes insipidus Thuisarts

Inhoud: Diabetes insipidus (DI) is een zeldzame aandoening waarbij het lichaam de vloeistoffen niet goed kan reguleren. Dit kan tot ernstige uitdroging leiden. Mensen met DI hebben over het algemeen intense dorst en urineren veel meer dan normaal vanwege een hormonale afwijking Diabetes insipidus (DI) is een zeldzame ziekte, terwijl diabetes mellitus zeer vaak voorkomt; diabetes in algemeen gebruik verwijst naar diabetes mellitus, dat van 3 soorten is - zwangerschapsduur, Type 1 en Type 2 diabetes. De oorzaken, symptomen, behandeling en prognose voor diabetes insipidus zijn anders dan bij diabetes mellitus

diabetes insipidus - de betekenis volgens Algemeen

Begrijp of welke diabetes insipidus, quais são de oorzaken, symptomen en behandeling zijn Diabetes insipidus. Diabetes (diabetes, passeren) komt in verschillende vormen voor die allemaal worden gekenmerkt door een overmatige urinevorming (polyurie). Hoewel diabetes het gevolg kan zijn van een mechanische beschadiging van de nieren, zijn de meeste vormen het gevolg van endocriene afwijkingen. De twee belangrijkste vormen. Medulla. Bij het ontbreken van insuline ontstaat er dus diabetes. Er zijn twee soorten diabetes. De eerste, diabetes mellitus (meltitus betekent 'als honing'), is de ziekte die wij kennen ais de gewone diabetes. De tweede soort, diabetes insipidus. is het gevolg van een disfunctioneren van de hypofyse en komt zelden voor Verdenking diabetes insipidus; Differentiële diagnostiek centrale en renale diabetes insipidus, en psychogene polydipsie. Doelgroep Elke patiënt met een polyurie zonder aanwijzingen voor osmotische diurese. Principe Dorsten (volumedepletie) bevordert in de normale situatie de ADH-secretie door de hypofyse-achterkwab Wat zijn HLH en FHL. HLH is een zeldzame aandoening, waarbij een teveel aan histiocyten in het lichaam op ongewenste wijze actief zijn. Histiocyten zijn, net als bijvoorbeeld lymfocyten, witte bloedcellen. Door HLH kunnen ontstekingen ontstaan met symptomen als: zwelling, roodheid, warmte, pijn en functieverlies

File:ADH3How to Get Rid of Dry Mouth (Xerostomia) | Fab HowNephrogenic Diabetes Insipidus: Its Symptoms, CausesDiabete insipidus(PDF) The water deprivation test to differentiate diabetesInsulin Pump Accessories & Style | Medtronic Diabetes

Diabetes Insipidus versus Diabetes Mellitus Zowel diabetes mellitus als insipidus worden gekenmerkt door verhoogde frequentie van urineren en verhoogde dorst. Diabetes Mellitus Diabetes mellitus is een ziekte die gepaard gaat met verhoogde bloedsuikerspiegels. Er zijn drie soorten diabetes mellitus. Type 1 diabetes begint in de kindertijd Nefrogene diabetes insipidus (NDI) is een zeldzame aandoening die optreedt wanneer de nieren niet in staat zijn om urine te concentreren. Bij de meeste mensen balanceert het lichaam de vloeistoffen die u drinkt met de hoeveelheid urine die u uitscheidt of uit uw lichaam verdrijft De belangrijkste symptomen van nefrogene diabetes insipidus (NDI) zijn veel plassen en dorst. De klachten beginnen vaak al op zeer jonge leeftijd, vaak direct na de geboorte. Meestal wordt dan ook direct de diagnose gesteld. Maar het is ook mogelijk dat de symptomen niet direct herkend worden, en dat NDI pas op latere leeftijd wordt ontdekt Anders gespeld: diabetes insipidus renalis 78.43% probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden Over het algemeen wordt diabetes insipidus overwogenidiopathisch, wat betekent dat de uiteindelijke oorzaak onbekend is. Mogelijke oorzaken zijn aangeboren problemen, trauma, metabole aandoeningen, nieraandoeningen, bijwerkingen van bepaalde medicijnen of tumoren van de hypofyse. Ondanks de onderliggende oorzaak van diabetes insipidus, zijn de. desmopressine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Gezien de relatief eenvoudige wijze van toediening, de lange werkingsduur en de goede werkzaamheid is desmopressine een geschikt middel voor de chronische behandeling van vasopressine-gevoelige diabetes insipidus.. Desmopressine kan worden toegepast ter verhoging van factor VIII in donorbloed