Home

Nhg galsteenlijden

Het betrouwbaarste symptoom van galblaasstenen is de 'biliaire koliek', gedefinieerd als een heftige, aanhoudende pijn in de bovenbuik gedurende meer dan 30 min en korter dan 12 uur.3 Ook dyspepsie wordt wel als een symptoom van galsteenlijden genoemd Voorlezen. Print. E-mail. Galstenen ontstaan uit gal. Gal is een vloeistof die het lichaam maakt om vetten af te breken en te verbranden. Veel mensen hebben galstenen, zonder dat ze klachten hebben. Een galsteen kan vast blijven zitten in de galgang. U krijgt dan heftige pijn in de bovenbuik waarbij u niet stil kunt blijven zitten (koliek)

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met galsteenlijden. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: Galstenen zonder klachten in het algemeen en bij specifieke patiëntengroepen. Galsteenlijden zonder complicaties: definitie, onderzoek en behandeling De eerste herziening van de richtlijn: onderzoek en behandeling van galstenen is ontwikkeld onder auspiciën van de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten. Doel en doelgroep. Doel Resultaten Geen enkel symptoom blijkt specifiek voor galsteenlijden. Pijn in de bovenbuik zonder bijkomende klachten van brandend maagzuur, een opgeblazen gevoel, winderigheid en boeren, in combinatie met galstenen, verdwijnt meestal na een cholecystectomie Meer informatie over de epidemiologie en pathofysiologie van de betreffende aandoeningen is te vinden in de NHG-Standaarden Diverticulitis, Virushepatitis en andere leveraandoeningen, Urinesteenlijden, Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) en Vaginaal bloedverlies en in de tweedelijns richtlijnen Aneurysma van de abdominale aorta (in revisie), Galsteenlijden, Acute diverticulitis, Het vergrote ovarium en Nierstenen

Galstenen ontstaan uit gal. Gal is een vloeistof die het lichaam maakt om vetten af te breken en te verbranden. Veel mensen hebben galstenen, zonder dat ze klachten hebben. Een galsteen kan vast blijven zitten in de galgang. U krijgt dan heftige pijn in de bovenbuik waarbij u niet stil kunt blijven zitten (koliek) De huisarts kan meestal de diagnose 'galstenen' stellen op basis van jouw klachten. Verder onderzoek is nodig om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen. Hiervoor word je doorverwezen naar een maag-darm-leverarts (MDL-arts), chirurg of internist in het ziekenhuis. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk De behandelrichtlijnen. Een overzicht van alle behandelrichtlijnen voor de huisarts. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts te ondersteunen. Medisch inhoudelijke NHG-Standpunten. Aanbevelingen voor het offlabel voorschrijven van geneesmiddelen Vraagstelling Symptomatisch galsteenlijden heeft als duidelijke presentatie een doffe koliekpijn in de rechterbovenbuik, waarbij geen sprake is van vervoerspijn en waarbij de patiënt last heeft van misselijkheid, braken en zweten. Galsteenlijden is een typisch westerse ziekte en komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen

De diagnostiek en behandeling van galsteenlijden

 1. Galstenen zijn voor de huisarts een reden tot doorverwijzen voor operatie en daarmee eindigt hun inmenging. Voor kwalen die de huisarts zelf behandelt heeft het NHG eigen richtlijnen. Het NHG omschrijft dit als volgt (quote): 'Omdat voor huisartsen galstenen een reden tot verwijzen zijn is er ook geen NHG-richtlijn over galsteenlijden
 2. Circa 10-15 van de volwassen Nederlanders heeft galstenen en de prevalentie neemt toe met de leeftijd.1-3 Ongeveer 10 van deze galsteendragers krijgt bovenbuikpijn: ongecompliceerd symptomatisch galsteenlijden.2 4 Er is sprake van gecompliceerd galsteenlijden indien galstenen hebben geleid tot cholecystitis, choledocholithiasis of cholangitis, of acute pancreatitis.5 In een recente, nog ongepubliceerde studie van onze groep had 58 van de patiënten die zich met gecompliceerd galsteenlijden.
 3. Galstenen kennen meerdere oorzaken en risicofactoren. Galstenen symptomen zijn pijn in de bovenbuik en galaanval. Behandeling van galstenen kan nodig zijn
 4. In de Richtlijnen galsteenlijden (2007) wordt galsteenlijden onderverdeeld in i) cholecystolithiasis, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in asymptomatisch en symptomatisch, ii) de complicaties van galsteenlijden (cholecystitis & choledocholithiasis) en iii) cholangitis
 5. Wanneer symptomatische choledocholithiasis de eerste uiting van galsteenlijden betekent, is extractie van de stenen geindiceerd. Dit gebeurt in Nederland endoscopisch door middel van papillotomie. Wanneer daarnaast ook stenen in de galblaas aanwezig zijn, is in principe tevens een cholecystectomie geindiceerd
 6. Galstenen (cholelithiasis) Klachten van de galblaas worden veroorzaakt door galstenen of door een ontsteking. Hierdoor wordt het functioneren van de galblaas belemmerd. Dit kan. leiden tot misselijkheid, braken of (hevige) buikpijn. Galvloeistof staat soms langere tijd 'stil' in de galblaas en kan dan gaan indikken

Oncoline is tot op heden de plek geweest voor de oncologische richtlijnen. Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. Alle medisch-specialistische richtlijnen vindt u op richtlijnendatabase.nl. Verpleegkundige richtlijnen zijn te. Richtlijnen. Controle op microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele hoog-risico gastro-intestinale endoscopen PDF bestand. IBD bij volwassenen - handleiding behandeling, modernisering richtlijn 2008-2009, aanvulling PDF bestand. Morbide Obesitas, addendum 2.0. PDF bestand Vraagstelling Symptomatisch galsteenlijden heeft als duidelijke presentatie een doffe koliekpijn in de rechterbovenbuik, waarbij geen spra Medicatie bij symptomatisch galsteenlijden (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde Vergeten we bij galsteenlijden ook niet het risico van majeure levensbedreigende complicaties zoals choledocholithiasis, acute of necrotiserende pancreatitis en angiolitis. Degeneratief meniscusletsel: heeft meniscectomie Een watchfull waiting-strategie, zoals wordt aanbevolen in de Nederlandse nhg-standaard,

Volgens de NHG-Standaard Urinesteenlijden stellen we de diagnose bij acute hevige pijn in de flank met bewegingsdrang, in combinatie met hematurie Oorzaak van galstenen. Het is onduidelijk hoe galstenen precies ontstaan •Bij verdenking symptomatisch galsteenlijden valt verwijzing te overwegen; bij werkdiagnose steatose voorts: •Levertesten 1-1.5x normaalwaarde; volgens NHG richtlijn na 1 maand herhalen •Aanvullend lab: HBsAg en ferritine •Toxisch medicamenteuze oorzaken uitvragen (Valeriaan op proef staken) •Life style: beweging, gewichtsreducti Bij galsteenlijden zonder klachten is geen dieet nodig. Als er klachten zijn, draagt het dieetadvies bij aan het voorkomen van een recidief van stenen en aan het verminderen van klachten. De lever is een belangrijk orgaan voor de stofwisseling van koolhydraten, eiwitten en vetten. Bovendien zorgt de lever voor afbraak van schadelijke stoffen. Cholecystolithiasis (galsteenlijden Een Addinsonse crisis (acute bijnierschorsinsufficiëntie) ontstaat meestal na het te snel stoppen van eerder langdurig gegeven corticosteroïden.Niet alleen na orale corticosteroïden, ook na langdurig gebruik van lokale corticosteroïden van een hoge klasse en/of over een groot oppervlak kan bijnierschorsinsufficiëntie bij het staken erva

Galstenen Thuisarts

Startpagina - Galsteenlijden - Richtlijn - Richtlijnendatabas

Acute cholecystitis galstenen - Richtlijn

 1. g van het beleid rond behandeling en follow up in de 1e en 2e lijn van patiënten na bariatrische chirurgie
 2. g van het beleid rond behandeling en follow up in de 1e en 2e lijn van patiënten na bariatrische chirurgie
 3. derde afvloed van gal, zowel binnen als buiten de lever Dit komt o.a. voor bij galsteenlijden en met name ook bij vervetting van de lever (steatose) dat veel voorkomt bij diabetes

1 Klinische les Diagnostiek en behandeling van kuitvenetrombose Jeroen K. de Vries, Pieter Willem Kamphuisen en Karina Meijer Dames en Heren, Tijdens diagnostisch onderzoek naar de aanwezigheid van diepe veneuze trombose wordt met enige regelmaat trombose van de vastgesteld. 1 Dit is een onbedoeld gevolg van het toenemende gebruik van echografie van het hele been ( whole-leg -echografie) Bij patiënten met morbide obesitas, die in de afgelopen 5 jaar zonder succes een professionele afvalmethode hebben gevolgd 5, hebben leefstijlaanpassingen of medicatie over het algemeen onvoldoende effect en zijn er op dit moment nog onvoldoende medicamenteuze opties beschikbaar.De enige evidence based 1 behandeling is bariatrische chirurgie. Hiervoor kan worden verwezen naar de bariatrische.

Hieronder staan enkele klachten die kunnen voorkomen bij een hartinfarct. Pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug. Pijn tussen de schouderbladen. Extreme moeheid. Duizeligheid. Onrustig gevoel, angst en snelle ademhaling. Een hartinfarct is levensgevaarlijk. Bel bij vermoeden van een hartinfarct altijd 112 NHG standaard obesitas M 95 2010 CBO Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen 2008 RTA Bariatrische zorg bij volwassenen, Eindhoven juni 2014 Richtlijn Morbide obesitas, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 2011 Werkgroep: D. Wijnja, P. Komdeur, F. Huvers, A. Kooy Samenwerking met NOK/Vitalys BEGRIPPE TS ZOB juni 2018, CHI 1 - 4 Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Afstemming van het beleid rond behandeling en follow up in de 1e en 2e lijn van patiënten na bariatrische chirurgie 1 O v e r z i c h t s a r t i k e l e n Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombose: een overzichtsartike.. Y-GT staat voor gamma-glutamyltransferase, een enzym dat eiwitten kan splitsen. Het splitst glutamaat en verplaatst dit naar andere aminozuren. Het Y-GT dat in het bloed aanwezig is, is vrijwel altijd afkomstig van de levercellen. Het wordt gebruikt om galwegobstructie aan te tonen

Buikpijn en galstenen Huisarts & Wetenscha

 1. Medisch Contact liep een dag mee op de afdeling Chirurgie van het Meander Medisch Centrum. Minilaparoscopie, robotchirurgie, de operatietechnieken worden steeds geavanceerder. 'De uitdaging is om voor iedere patiënt de meest geschikte techniek te vinden.
 2. (b) Symptomatisch galsteenlijden. (c) Gastro-oesofageale reflux. (d) Pancreatitis. 26. Casus: komende twee vragen Een man van 25 jaar meldt zich op de SEH van het ziekenhuis in verband met bloed braken. Bij de anamnese vertelt de man na consumptie van een forse hoeveelheid alcohol alles weer uitgebraakt te hebben
 3. TransMáx. Voor deze samenwerkingsafspraak is uitgegaan van de landelijke richtlijnen (CBO, NHG-standaard). Deze samenwerkingsafspraak is tot 2016 goedgekeurd door de Kwaliteitsraad van de Huisartsenkring Zuidoost Brabant. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk
 4. In de zachte weefsels oftewel weke delen (bindweefsels spierplaten, membranen, vliezen, fascie e.a.) van je lichaam kan een zwakke plek ontstaan doordat er van binnenuit of van buitenaf te veel kracht of druk wordt uitgeoefend of door slijtage. Er ontstaat dan een scheurtje in de interne beschermlagen en daardoor kunnen weefsels naar buiten puilen. Di
 5. Galsteenlijden is een typisch westerse ziekte en komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Ongeveer 20% ontwikkelt symptomatisch galsteenlijden in 15 jaar follow. Galstenen zijn stukjes hard geworden gal. Klachten, zoals krampachtige pijnen en misselijkheid, ontstaan pas wanneer de galstenen de afvoerwegen van de galblaas afsluite
 6. De diagnostiek en behandeling van galsteenlijden . Het behandelen van hepatitis A. Er is geen specifieke behandeling voor hepatitis A, en de behandeling bestaat er vooral in om de persoon die aan deze aandoening lijdt zo veel mogelijk comfort te bieden tot de infectie vanzelf opklaar

Neonatale icterus (LESA Laboratoriumdiagnostiek) NHG. Bij icterus heeft dit onderzoek, in handen van de ervaren onderzoeker, een sensitiviteit van ongeveer 85-95 voor het aantonen van galwegdilatatie. De opbrengst van computertomografie is vergelijkbaar.2 Vaak is het met echografie mogelijk het niveau van de obstructie aan te geven Patiënten met psychogene polydipsie hebben geen verhoogde plasmaosmolaliteit NHG-standaarden voor de huisarts Kumar & Clark's clinical medicine (9th ed. 2016/2017) Kumar P. e.a., blz Kumar & Clark's clinical medicine (9th ed. 2016/2017) Kumar P. e.a., blz Leerboek interne geneeskunde (15e geh.herz. dr. 2017) Stehouwer C. e.a., blz. 225 FEEDBACK : Factor II, VII, IX en X zijn vitamine-k.

Radiologische diagnostiek NHG-Richtlijne

Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek; 03-01-2018 09:00: Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) Staatscourant 2018, 22 Samenvatting van deze pagina. De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde ziekte waarbij je hersenen je spierbewegingen steeds minder goed sturen. Maar je kunt ook andere problemen krijgen. Een oorzaak van parkinson is te weinig dopamine. Dit is een belangrijk stofje dat ervoor zorgt dat je hersenen goed werken Het galsteenlijden komt in de westerse wereld veel voor. In Nederland worden jaarlijks 20.000 personen met deze aandoening opgenomen en 17.000 operaties verricht Zonder behandeling zal 10 procent van de patiënten met acute cholecystitis gelokaliseerde perforatie ervaren, en 1 procent zal vrije perforatie en peritonitis ontwikkelen

NHG-standaard: M63/samenvatting: Portaal Geneeskunde: Ultrasoon instrument met niersteen. Een niersteen is een kristal dat zich vormt in de urinewegen. Urine kan onder bepaalde omstandigheden (over)verzadigd zijn met bepaalde oplosbare stoffen, die daaruit soms neerslaan in de vorm van kristallen Galsteenlijden - Het Acute Boekj . Differentiaal diagnose van groeiachterstand met per groep de meest voorkomende aandoeningen (Van den Elzen 2009) Inadequate inname. Afwijkende defecatie: diarree, obstipatie, ontkleurde ontlasting, bloedbijmenging. Neurologische symptomen: symptomen die een relatie hebben met voedingsproblemen zoals spasticiteit, Epistaxis NHG. Bij een bloedneus komt er bloed uit één of beide neusgaten. Ga rustig zitten en snuit de neus. Houd het hoofd licht voorover. Knijp de neus minstens 5 minuten dicht, vlak onder het neusbeen Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over een neusbloeding (ook bloedneus of epistaxis genoemd) en kan ook aanvullende informatie geven op het bezoek bij de KNO- of huisarts Interactieve colleges Stofwisseling II interactieve colleges stofwisseling ii interactief college hypogonadisme wanneer is hypogonadisme ontstaan? vóór d De dochter van klaagster heeft hij behandeld volgens de NHG-standaard 'eczeem' en de middelen voorgeschreven volgens deze standaard. Hij herkent zich niet in de lezing van klaagster over het consult van 22 juli 2016 waarin hij klaagster en haar moeder onheus bejegend zou hebben. 5

NHG standaard 2012. Beloop mevr. Kerkhof Leefstijladviezen geen effect Proefbehandeling PPI geen effect Hp-ademtest negatief Lab: CRP normaal, leverenzymen norm, anti tTG negatief Gastroscopie (+ biopten) gb Echo gb. Functionele dyspepsie (letterlijk: slechte vertering Bilirubine is een afvalstof die voornamelijk vrijkomt bij afbraak van oude rode bloedcellen.Bilirubine is het afbraakproduct van hemoglobine, de rode bloedkleurstof.Bilirubine is giftig voor het lichaam, het wordt door de lever uit het bloed genomen en aan de galvloeistof toegevoegd. Via de galblaas en de dunne darm verlaat het in de uitwerpselen het lichaam Op 18 juli 2016 kreeg klaagster hevige pijn onder de ribben. Verweerder heeft klaagster doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis omdat hij haar verdacht van galsteenlijden. Verweerder noteerde het volgende in het dossier: Hevige pijn onder de rechter ribbenboog Studenten bekeken ook Tentamen Februari 2018, antwoorden Tentamen 4 December 2019, antwoorden VGTantw MEI 2018 - antw Tentamen 23 September 2020, antwoorden VGT samenvatting M12003 Antwsleutel i VTG feb21 NL MET feedbac Galsteenlijden - Het Acute Boekj . Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) De huisartsenbrochure primaire scleroserende cholangitis (PSC) gaat dieper in op verschillende aspecten van PSC en comorbiditeit met PSC. PSC is een zeldzame, progressieve cholestatische leverziekte

Ik heb misschien galstenen Thuisarts

NHG-Standaard COPD 2021 Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie Nursing Challenge: Toxische epidermale necrolyse (Nursing 12/2018) Nursing Challenge: Nursing Challenge: Galsteenlijden (Nursing 3/2019) Nursing Challenge: GLP-1-Agonisten (Nursing 10/2019). NHG-standaard Allergische en hyperreactieve rhinitis. Huisarts Wet. 1995;38:216-27. 2. Aortadissectie Appendicitis acuta Galsteenlijden Pancreatitis Urolithiasis Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. [toc]College 1: Farmacotherapie De fysiologie van de maagzuurproductie is van belang voor de farmacotherapie. Vooral wat betreft het aangrijpingspunt van de medicatie is de fysiologie van belang. In Nederland hebben veel mensen reflux als klacht. Van deze mensen bezoekt slechts 20% de huisarts en wordt dan oo

Samenvatting 4 - IFMSA-NL. RADBOUD UMC Samenvatting Stofwisseling 2 2012/2013 Guus Janssen Mike van Verseveld Na drie pogingen van beide auteurs hebben wij dit onmogelijke blok toch gehaald, mede door deze ultieme zelf gemaakte samenvatting met alle spelfouten voorbehouden. Ons inziens is deze samenvatting goed genoeg om een voldoende mee te halen Fondscatalogus geneeskunde 2013. Inhoud Acromegalie Acuut coronair syndroom (ACS) Addison, ziekte van Allergische rinitis Alopecia/ Haaruitval Amenorroe/Oligomenorroe, algemeen Amenorroe. Interne Geneeskunde van Van der Meer, Stehouwer - Boek & JoHo's. De internist behandelt onder meer: nierziekten, bloedziekten, infectieziekten, maag-, darm- en leverziekten, kanker, ziekten die met uw hormonen en stofwisseling te maken hebben, en ouderen met meerdere aandoeningen of ziekten Wat is een hartinfarct? Bij een hartinfarct (of hartaanval) raakt een bloedvat van het hart plotseling afgesloten. Het meest voorkomende signaal is een drukkende pijn op de borst, die kan uitstralen naar andere delen van je lichaam. Direct 112 bellen is belangrijk. Hoe eerder het bloedvat weer open is, hoe beter

Galstenen - Maag Lever Darm Stichtin

Deze editie van het NHG-formularium is ten opzichte van de vorige editie geactualiseerd en aangevuld n.a.v. de herziene NHG-standaarden: Dermatomycosen, (Abnormaal) Vaginaal bloedverlies, Niet-traumatische knieproblemen bij volwasse- nen, Schouderklachten, Influenza en Kinderen met koorts; en de nieuwe NHG-Standaarden Diepe veneuze trombose en Erectiele disfunctie Iedereen heeft weleens een rood hoofd. Met een rood hoofd wordt in veruit de meeste gevallen roodheid van het gelaat bedoeld. Vooral op de wangen, hals, neus, voorhoofd en oren is de roodheid doorgaans goed zichtbaar. Je gezicht kan rood kleuren OM allerlei redenen. In dit artikel bespreken we 10 veelvoorkomende oorzaken van een rood hoof

NHG-Richtlijne

1: Calcium Mono- en Dicitraat gevormd na reactie van calciumcarbonaat en citroenzuur met water. 2: Volgens NHG Standaard Fractuurpreventie 2012, 500/880 en 500/800. 10 nederlands tijdschrift voor heelkunde - jaargang 23 - nummer 2 - mei 2014 THEMA: Chirurg van de toekomst In dit themanummer richten we onze blik op de toekomst Transcript. 1 Praktische richtlijnen anesthesiologische pijnbestrijding Praktische richtlijnen anesthesiologische pijnbestrijding, gebaseerd op klinische diagnosen gebaseerd op klinische diagnosen dr. Jan Van Zundert dr. Frank Huygen dr. Jacob Patijn Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, sectie Pijnbestrijding (NVA) Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding (VAVP) Prof. Dyspepsie. Jan van der Tuin Herbert van der Heide 19-04-2012. Mevr. Kerkhof, 57 jaar. Sinds 3 jaar wat wisselend last bovenbuik 2 jaar geleden bij HA elders , kortdurend PPI en nadien geen huisartsbezoek Laatste ½ jaar vaker en wat meer last. Ulcus pepticum Hp NSAID Slideshow 4266172 by dan NHG standaard UWI 0-2 jaar 40/5 mg/kg in 3 giften, 2-7 jaar 3 dd 125/31,25 mg, 7-12 jaar 3 dd 250/62,5 mg, > 12 jaar 3 dd 500/125 mg. Azitromycine NHG otitis media 1 dd (max 500 mg) 20 mg/kg PO. Ceftriaxon (Rocephin ®) IV > 4 weken oud 1 dd 100 mg/kg. Max 1 dd 4000 mg Introduction Routine histopathological examination following appendicectomy and cholecystectomy has significant financial implications and comprises a substantial portion of the pathologists' workload, while the incidence of unexpected pathology is low. The aim of the selective histopathological examination Following AppeNdicectomy and CholecystectomY (FANCY) study is to investigate the.

Medicatie bij symptomatisch galsteenlijden Huisarts

Minerva 2020 Vol 19 nummer 5 pagina 56 - 59. Deze systematische review met meta-analyses toont op korte termijn een superieure effectiviteit van corticosteroïdinjecties ten opzichte van sommige andere behandelingen, zoals orthopedische zolen en autologe bloedinjecties. Op middellange termijn is er geen noemenswaardig verschil vastgesteld Meestal zit de wond aan uw enkel of uw onderbeen Kinderen van 12-16 jaar galstenenulcus pepticum Jongens torsio testis Meisjes Voor de diagnostiek en behandeling van een veneus ulcus bij CVI wordt verwezen naar de NHG-Standaard Ulcus cruris gastritis of ulcus lijden. Richtlijnen beleid NHG Samenvattingskaart gebruiken) Diagnose en therapie 2010 | Dr. J.J.E. van Everdingen, Prof. dr. J.H. Glerum, Dr. Tj. Wiersma | download | Z-Library. Download books for free. Find book