Home

Www.dgz.be identificatie en registratie

Identificatie & registratie (I&R) van schapen, geiten en

dgz.be Houdt zich bezig met identificatie en registratie van runderen varkens schapen geiten hertachtigen en pluimvee en diergeneeskundige ondersteuning voor Ja! Site dgz.be nu online Alle schapen en geiten moeten worden geïdentificeerd voordat ze de leeftijd van 6 maanden bereiken en in ieder geval voordat deze het beslag van geboorte verlaten. Hertachtige moeten dat zijn voordat deze het beslag van geboorte verlaten. Naast de verplichting van het merken, is de houder bovendien verplicht een beslagregister bij te houden en jaarlijks het aanta De wetgeving rond indentificatie- en registratie van pluimvee en konijnen is veranderd. DGZ legt uit wat het voor u als pluimvee- of konijnenhouder. Dierengezondheidszorg Vlaanderen. DGZ ondersteunt de veehouders bij de wettelijk verplichte identificatie & registratie van hun bedrijf en hun dieren. In het kader van de diergezondheidszorg voeren de laboratoria van DGZ jaarlijks meer dan een miljoen laboratoriumonderzoeken en autopsies uit. DGZ begeleidt ten slotte veehouders en dierenartsen. We begeleiden veehouders en dierenartsen bij de bestrijding en preventie van dierziekten, voeren laboratoriumonderzoeken uit en ondersteunen veehouders bij de identificatie & registratie van hun dieren. ( www.dgz.be

Identificatie & registratie (I&R) van pluimvee DG

Home DG

Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit (KB) verschenen dat de wetgeving over identificatie- en registratie (I&R) voor pluimvee en konijnen vastlegt. Ontdek welke wijzigingen dit KB meebrengt voor u als pluimvee- of konijnenhouder REGISTRATIE : Er is heel wat wetgeving over het houden van geiten. Voor alle geiten is er een identificatie- en registratieplicht en iedereen die geiten houdt, moet een beslagnummer hebben.Ieder dier moet in elk oor een oormerk dragen.Je vindt de nodige documenten op de website van Diergezondheidszorg Vlaanderen: www.dgz.be. Er zijn nog allerlei andere regels, bijvoorbeeld rond. De 170 medewerkers van DGZ leggen zich toe op volgende kernactiviteiten: identificatie en registratie van nutsdieren, diergeneeskundige dienstverlening (met name begeleiding bij. Op 15 april 2011 wordt het koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen gepubliceerd. De belangrijkste principes van de identificatie en registratie van runderen, reeds van toepassing sinds 1997, worden niet gewijzigd. Elk rund moet vanaf de leeftijd van 7 dagen 1 Bijlage B1: Runderen Melding in SANITEL van geboorte of vertrek van een rund De melding van de geboorte van een kalf of het vertrek van een rund van het veebedrijf kan op drie manieren gebeuren: per post, telefonisch (VRS enkel bij DGZ) of elektronisch (via internet). De veehouder kiest de methode die best aansluit bij zijn bedrijfsvoering. Melding per post of per fax Bij geboorte van een.

Identificatie van varkens DG

Nieuw Koninklijk Besluit identificatie en registratie pluimvee en konijnen, ook voor hobbyhouders Dit nieuwsbericht is niet actueel. DGZ is dé betrouwbare partner van de Vlaamse veehouder om met gezonde dieren op duurzame wijze veilig voedsel te produceren SANITEL is een Belgisch systeem voor geinformatiseerd beheer van de identificatie, de registratie en het toezicht op dieren (runderen, schapen, geiten, herten, pluimvee). Het systeem is aangesloten op een aantal informaticatoepassingen zoals Sanitrace, Beltrace, Cerise, Veeportaal. Die toepassingen maken het mogelijk om in de gecentraliseerde.

Kosten - Varkens fokken

Rapportages. Rapportage Identificatie en Registratie Dieren 2019. PDF document | 833,94 KB. Rapportage Identificatie en Registratie Dieren 2018. PDF document | 986,78 KB. Rapportage Identificatie en Registratie Dieren 2017. PDF document | 948,17 KB Identificatie en registratie zijn bijvoorbeeld zeer belangrijk. Deze website gebruikt cookies. Externe partijen, waaronder facebook, kunnen mogelijk cookies, webbakens en andere opslagtechnologieën gebruiken voor het verzamelen en het ontvangen van gegevens over jou en het gebruik dat je maakt van onze website en elders op internet Kosten voor registratie en identificatie De jaarlijkse bijdrage voor dgz is vastgelegd op 12.50 euro per beslag dat actief is voor schapen, geiten of hertachtigen. Deze som dekt het beheer van de gegevens per beslag en de organisatie van de jaarlijkse telling (zogenaamde 15 december-telling) De KNMvD heeft voor de gezondheid en het welzijn van katten in Nederland in 2019 een standpunt ingenomen waarbij zij pleit voor een landelijke chip- en registratieplicht voor alle katten. Lees hier meer over in dit dossier! Identificatie en registratie ka Nieuwe regels voor het registreren van pluimvee en konijnen. Op 4 juli verscheen een Koninklijk Besluit dat de wetgeving over identificatie en registratie van pluimvee en konijnen vastlegt. Deze reglementering is vooral van toepassing voor professionele houders, maar er werden ook regels uitgewerkt voor bepaalde hobbyhouders

Identificatie en registratie van landbouwdieren via

In het kader van de wetgeving op de identificatie en registratie van schapen, geiten of hertachtigen voert DGZ een aantal taken uit. Deze taken bestaan o.a. uit het beheer van de gegevens per beslag en de organisatie van de jaarlijkse telling (zogenaamde 15 december-telling). De bijdrage dekt de kosten die voortvloeien uit deze taken. 6 Automatisering en efficiëntieverbetering. De voorbije jaren hebben de verdere automatisering en informatisering van de werkprocessen voor Identificatie en Registratie, samen met het verschuiven naar meer autocontrole, geleid tot een verbetering van de kwaliteit-prijs-verhouding van de diensten die DGZ op dit terrein levert 1 Toelichting bij registratieformulier houders van pluimvee, loopvogels en Welke pluimveehouders dienen zich te laten registreren? Pluimveebedrijf (pluimvee en/of producten bestemd voor de voedselketen) U houdt pluimvee voor de vleesproductie: van zodra u één stuk pluimvee in de voedselketen brengt; U houdt selectie- of vermeerderingspluimvee (broedei-productie) U houdt opfokpluimvee U houdt.

dgz.be home dgz - dierengezondheidszorg vlaandere

 1. Indien uw hobbypluimvee niet geregistreerd is in Sanitel en u uw dieren verkoopt aan een pluimveehandelaar of laat deelnemen aan een verzameling, moeten de dieren voorzien zijn van een pootring. De pootring dient steeds als identificatie van het gevaccineerde dier en voor de registratie van de vaccinatie
 2. DGZ. DGZ Vlaanderen voert opdrachten uit m.b.t. gezondheidszorg en dierenziektebestrijding van nutsdieren: Identificatie & Registratie, Laboratorium en Gezondheidszorg
 3. Sanitel is het identificatie- en registratiesysteem (I&R) dat door DGZ bijgehouden wordt. De dienst houdt alle gegevens bij over de dieren zodat in tijden van crisis een correcte tracering kan gebeuren. Hierdoor is een snel en efficiënt ingrijpen mogelijk. De veehouders en particulieren kunnen bij DGZ terecht voor o.a. volgende diensten
 4. Automatisering en efficiëntieverbetering De voorbije jaren hebben de verdere automatisering en informatisering van de werkprocessen voor Identificatie en Registratie, samen met het verschuiven naar meer autocontrole, geleid tot een verbetering van de kwaliteit-prijs-verhouding van de diensten die DGZ op dit terrein levert
 5. DGZ-Vlaanderen vzw Deinse Horsweg 1 9031 Drongen www.dgz.be BE 409.450.856 KBC 734-3540380-83 Dienst Boekhouding Tel: 078/05 05 25 Fax: 078/ 05 25 25 Email: boekhouding@dgz.be Dienst Identificatie & Registratie Tel : 078/05 05 23 Fax : 078/05 23 23 Email : I&R@dgz.be Dienst Labo, DEO & gezondheidsadm. Tel : 078/05 05 24 Fax : 078/05 24

Transport als hobbyhouder. Indien u als hobbyhouder niet zelf kan instaan voor het vervoer van uw dieren, moet u een erkend vervoerder inschakelen om uw dieren te vervoeren (bv. naar het slachthuis). Indien u als veehouder het transport met een eigen voertuig zelf uitvoert binnen een straal van 50 km, heeft u dezelfde verantwoordelijkheden als de vervoerder, zijnde Starten met Veeportaal voor houders van schapen, geiten en hertachtigen Met uw vragen kan u bij de helpdesk van DGZ terecht, tel. 078 05 05 23, [email protected] pagina 1 Wanneer u enkel houder bent van schapen en/of geiten en/of herten krijgt u onderstaand hoofdmenu te zien portaal de registratie van de vaccinatie uitvoeren. Veeportaal is vlot bereikbaar via de website van DGZ. De dierenarts die nog geen gebruik maakt van Veeportaal, moet zich wenden tot DGZ om een en paswoord voor de toepassing te bekomen (www.dgz.be). - Voor een Franstalige dierenarts is de webapplicatie geïntegreerd in de module CERISE va Voor alle geiten is er een identificatie- en registratieplicht en iedereen die geiten houdt, moet een beslagnummer hebben. Ieder dier moet in elk oor een oormerk dragen. Je vindt de nodige documenten op de website van Diergezondheidszorg Vlaanderen: www.dgz.be. Voor informatie over onze adoptieprocedure klik je hier

Schapen en geiten FOD Volksgezondhei

 1. www.dgz.be BTW BE 0409.450.856 KBC 734-3540380-83 IBAN BE14 7343 5403 8083 BIC KRED BEBB gebruikt worden Persbericht KB I&R pluimvee en konijnen Torhout, 19 september 2018 Wat betekent het nieuw KB identificatie en registratie voor u als pluimvee- of konijnenhouder
 2. Registratie van eigenaar en dieren. Het houden van dieren, ook als hobby, brengt een aantal belangrijke verplichtingen met zich mee. Iedereen die start met het houden van landbouwhuisdieren (runderen, varkens, schapen, geiten, herten of pluimvee) is wettelijk verplicht zich te laten registreren
 3. varken naar een binnenlands slachthuis wordt gebracht en is toegestaan bij varkens vanaf 70 kg. De identificatie gebeurt binnen de 5 dagen vóór de afvoer van uw varkens naar het slachthuis. U kan de oormerken en de klophamer bestellen bij Diergezondheidszorg Vlaanderen (078/05.05.23 of via Veeportaal)
 4. van de inrichting. Er verschijnt een scherm voor identificatie van de inrichtingslocatie als men klikt op de knop om de locatie te registreren. Voor elk beslag is één en slechts één hoofdlocatie verplicht.
 5. Besluit identificatie en registratie van dieren. 1 Degene die een hond houdt, verhandelt, vervoert, aanvoert, afvoert of overdraagt, is verplicht de hond te identificeren en registreren overeenkomstig dit hoofdstuk en de op dit hoofdstuk berustende bepalingen.. 2 Een hond wordt slechts verhandeld, geschonken of anderszins overgedragen aan een opvolgende houder, nadat de hond is.
 6. istratie - identificatie en registratie Op de website van DGZ vindt u terug over welke documenten u moet beschikken. Zo moet u in een bedrijfsregister de aanvoer, afvoer en de sterfte van de varkens noteren. De gegevens van de laatste vijf jaren moeten hierin worden bijgehouden. He
 7. Controle van dieren en voertuigen in het verzamelcentrum. Art. 36 van het KB van 9 juli 1999 voorziet dat de erkende dierenarts die belast is met de controles in het verzamelcentrum zich ervan vergewist dat de dieren beantwoorden aan de van kracht zijnde bepalingen op het gebied van de identificatie, de diergeneeskundige politie, de residuen en het welzijn

Wat betekent het nieuw KB identificatie en registratie

 1. Vragen omtrent een bestelling van vaccin en de bijbehorende validatie kunt u richten naar het contactpunt van het FAVV (e-mail: vaccin@favv.be). Hebt u vragen over de identificatie en registratie van beslagen en dieren, dan kunt u terecht bij de helpdesk van DGZ op tel. 078 05 05 23 of e-mail: helpdesk@dgz.be
 2. istratie. AgriBevents vzw. Kortrijksesteenweg 1144k B-9051 Sint-Denijs-Westrem. Tel: 09 245 36 1
 3. van schapen, geiten en herten verantwoordelijk is voor de identificatie en registratie van zijn dieren. Hij is ook bij wet verplicht om eenmaal per jaar - tussen 15 en 31 decem-ber - zijn dieren te tellen, per diersoort, en deze gegevens te registreren voor 15 januari. Dit kan via de websit
 4. Alle schapen en geiten moeten voorzien zijn van 2 dentificatie-middelen. Dat moet zijn 1 groen elektronisch oormerk plus een gewoon groen oormerk als 2de identificatiemiddel. Of een maagbolus (elektronisch) en dan is het bijbehorende oormerk grijs
 5. Op deze vernieuwde website kunt u eenvoudig oormerken bestellen voor schapen, geiten en koeien. Contact. Telefoon +31 (0) 161 294794 E-mailadres. Ericssonstraat 32. Identificatie van dieren en gebruik van oormerken | DGZ www.dgz.be. Beide oormerken zijn identiek en worden op hetzelfde moment aangebracht
 6. https://www.dgz.be/nieuwsbericht/dgz-informeert-over-kb-identificatie-en-registratie-pluimvee-en-konijnen?utm_source=DGZ+nieuwsbrief&utm_campaign=fe4dbb129a-EMAIL.

Dierengezondheidszorg Vlaanderen - Inagr

 1. stens tot in september ter.
 2. Iedere houder van dwerggeiten is verplicht om identificatie en registratie van zijn dieren uit te voeren. Wanneer je beslist tot de aanschaf van een paar dwerggeitjes, moet je binnen de maand na aankoop dit laten registreren bij DGZ (DierenGezondheidsZorg Vlaande-ren). Je kan dit doen door naar hun website te surfen (www.dgz.be) en door te klikke
 3. Een oormerk is een, meestal geel, genummerd label op de oren van rundvee - inclusief waterbuffel en Amerikaanse bizon - en sinds 2005 ook van schapen, geiten en varkens. De oormerken zijn een ambtelijk kenteken en een hulpmiddel om de herkomst van dieren te kunnen vaststellen. Paarden hebben geen oormerk nodig
 4. KB van 03/06/2007 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen. KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 5. https://www.dgz.be/nieuwsbericht/afrikaanse-varkenspest-update-over-het-aanleveren-van-bloedmonsters-en-de-toegang-tot-?utm_source=DGZ+nieuwsbrief&utm_campaign.
 6. Bestellen nieuwe Sets Oormerken De actuele prijzen vindt u op deze pagina. *Prijzen zijn excl. 21% Btw en € 7,00 Handeling- en Verzendkosten bij netto orderwaarde . € 99,00!. Kies type oormerk: Op deze vernieuwde website kunt u eenvoudig oormerken bestellen voor schapen, geiten en koeien

Algemeen. De blanco documenten kunt u zelf copiëren of downloaden van www.dgz.be. Voor elk voertuig wordt per dag een register ingevuld (de pagina's worden zo. genummerd dat per dag een bundel wordt samengesteld) Per dier wordt één regel ingevuld. Vòòr het terugzenden van het document naar DGZ voor registratie, wordt het De Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangt de huidige Wet BOPZ en wij breiden de diagnostiek-dbc's met 2 prestaties uit De tarieven van zowel de primo-oormerken, de hermerkingen als de retributie voor een bedrijfsbezoek van kan u steeds raadplegen op www.dgz.be. Bron: DGZ - 23 november 2017 Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend 1 Tarieven en retributies I&R De vermelde. Sanitel-Med Veel Gestelde Vragen v1.0 3. 4 Deze is voor dierenartsen, de 15 de nà het kwartaal van de toediening/verstrekking of voorschrijven van het document. Dus respectievelijk 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. De veehouder kan tot het einde van die maand nog valideren, dus vóór 1 mei, 1 augustus, 1 november en 1 februari verantwoordelijk is voor de registratie van de los- of laadbeweging in de Saniteldatabank. Het maakt hierbij niet uit of het transport door een Belgische of buitenlandse transporteur gebeurt. 1Koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor varkens en to www.dgz.be. DGZ Vlaanderen begeleidt veehouders en dierenartsen bij de bestrijding en preventie van dierziekten, voert laboratoriumonderzoeken uit en ondersteunt veehouders bij de identificatie en registratie van hun dieren. Contacteer Voeders Degrave Stampkotstraat 19 IDR - zone 2 8840 Stade

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ

Slachten hobbyvarkens VARKENSLOKE

 1. De veehouders en particulieren kunnen bij DGZ terecht voor o.a. volgende diensten; Het bekomen van algemenen informatie ivm identificatie & registratie (oormerken) Het registreren van meldingen en wijzigingen; DGZ is bereikbaar via volgende kanalen : via de website : www.dgz.be; via email : i&r@dgz.b
 2. Bekijk onze uitgebreide verklaring van de sociale wetgeving en de verplichtingen van werkgevers. Flexi-jobs. Alles wat u als werkgever moet weten over flexi-jobs in de horeca en detailhandel: hoe u ze aangeeft, wie ze mag invullen en welke overeenkomsten u opstelt
 3. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 4. Digidentity verzorgt en bewaakt jouw digitale identiteit zodat je veilig en eenvoudig kan inloggen bij overheden en bedrijven. Alles geregeld in één omgeving, met één identiteit en één . Koppel je producten aan je Digidentity, zoals eHerkenning voor online identificatie en eSGN voor digitaal ondertekenen

2.2 Identificatie & registratie van de dieren OPVOLGINGSPERIODE B2+ De minimumduur van de opvolgingsperiode bedraagt 180 dagen (6 maanden) voor de mannelijke en 75 dagen (2,5 maanden) voor de vrouwelijke dieren. A Om de nodige garanties te kunnen bieden wat betreft huisvesting, voeding, eventuee 1.2 Identificatie & registratie van de dieren OPVOLGINGSPERIODE 2 De minimumduur van de opvolgingsperiode bedraagt 180 dagen (6 maanden) voor de mannelijke en 75 dagen (2,5 maanden) voor de vrouwelijke dieren. A Om de nodige garanties te kunnen bieden wat betreft huisvesting, voeding, eventuee Wijziging Regeling identificatie en registratie van dieren. LNV Wijziging Regeling identificatie en registratie van dieren Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3816, houdende wijziging van de Regeling . Nadere informati dgz.be DGZ is dé betrouwbare partner van de Vlaamse veehouder om met gezonde dieren op duurzame wijze veilig voedsel te produceren We begeleiden veehouders en dierenartsen bij de bestrijding en preventi Nieuwe Informatie op de FAVV website - 18 januari 2019. Wij maken u hierbij graag attent op nieuwe of geactualiseerde informatie die beschikbaar is op de website van het FAVV. Nieuwe I&R regelgeving voor pluimvee en konijnen. Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en.

Ook het verblijf op een verzamelcentrum is in de reistijd inbegrepen, tenzij dit langer duurt dan zes uur en er strooisel en drinkwater aanwezig is. HET JOURNAAL (BIJLAGE II) Het journaal is een document dat moet ingevuld worden ingeval van een internationaal lang transport van paardachtigen (met uitzondering van geregistreerde paarden) Deze informatie wendt zich tot elk persoon, houder, eigenaar van een paard en/of deelnemer aan regionale, provinciale en/of internationale wedstrijden. 1. Identificatie: Uw paard is wettelijk in orde met zijn identificatie indien het: In het bezit is van een microchip; In het bezit is van een EU-conform paspoort, afgeleverd door een erkend stamboe

Je zou ook eens kunnen googelen op Identificatie- en Registratieregeling of de I&R-regeling. In die regeling staat beschreven aan welke eisen de registratie moet voldoen. #9 GekGeitje , 22 dec 200 In de afdeling Sanitel kan de veehouder terecht voor de identificatie en registratie (I&R) van de runderen, schapen / geiten, varkens en pluimvee Wat heeft DGZ de schapenhouder te bieden: Website: www.dgz.be Adres: Hagenbroeksesteenweg 167 2500 Lier Tel 078/05 05 2 <link rel=stylesheet href=styles.31d006288ff4c2a20869.css>

Registratie; Zoeken. Dierengezondheidszorg Vlaanderen Tarieven 2015 (1) Laboratorium 3,00 - Kiemisolatie en identificatie (per melkmonster) 5,00 Antibiogram 8,00 PCR-methode (Pathoproof, Finnzymes) - Per melkmonster 25,00 - Abonnement screening op tankmelk (3 x per helpdesk@dgz.be Website : www.dgz.be BESLAGNUMMER: (invulle KOSTEN. Wanneer je varkens gaat fokken kost dat natuurlijk ook geld. Het is goed om te weten wat dit ongeveer gaat kosten en wat er allemaal bij komt kijken. hieronder krijg je informatie over de kosten van de aanschaf, maandelijkse kosten en jaarlijkse kosten

Landschapsbeheer met schapen Wettelijke aspecten. Averbode 24 juni 2011. Dierenarts Guido Bertels • • Schapen of geiten houden is gebonden aan een hele reglementering - Identificatie - - Milieu Mest - - Financiële bijdragen Vervoer - - Huisvesting Geneesmiddelen Hobby houders (maximaal 10 ooien) zijn grotendeels vrijgesteld We begeleiden veehouders en dierenartsen bij de bestrijding en preventie van dierziekten, voeren laboratoriumonderzoeken uit en ondersteunen veehouders bij de identificatie en registratie van hun dieren Korte handleiding voor de zoogkoeienpremieaangifte via het e-loket van het ALV Op ma 10 september om 14u, infosessie voor broeierijen over het KB identificatie en registratie pluimvee en konijnen in het DGZ, Industrielaan 29 te Torhout, op donderdag 13 sept . in E-10 Hoeve, Kapelstraat 8a te Brecht en 14 sept in Zaal zoethout, Vloeiherkstraat 14 te Wellen, telkens om 19u, infosessie voor pluimveehouders , -vervoerders en -handelaars

Dgz vlaanderen bewegingsmelding - de veehouder kan zijn

Op ma 10 september om 14u, infosessie voor broeierijen over het KB identificatie en registratie pluimvee en konijnen in het DGZ, Industrielaan 29 te Torhout, op donderdag 13 sept in E-10 Hoeve, Kapelstraat 8a te Brecht en 14 sept in Zaal Zoet- hout, Vloeiherkstraat 14 te Wellen, telkens om 19u, infosessie voor pluimveehouders , -vervoerders en -handelaars vaststelling van een identificatie- en registratie- regeling van runderen: • Drager zijn van beide oormerken; • Vergezeld zijn van het volledige, niet-gevalideerde identificatiedocument (het sanitair vignet dus niet kleven); • De runderen moeten afkomstig zijn van een beslag met de hoogste sanitaire statu

dgz.be: DGZ is dé betrouwbare partner van de Vlaamse veehouder om met gezonde dieren op duurzame wijze veilig voedsel te produceren. We begeleiden veehouders en dierenartsen bij de bestrijding en preventie van dierziekten, voeren laboratoriumonderzoeken uit en ondersteunen veehouders bij de identificatie en registratie van hun dieren Crelan is een coöperatieve bank waar u als klant voelt dat er een persoonlijk contact is. Op mensenmaat, dat is ons handelsmerk en dat uit zich elke dag in de vertrouwensrelatie die de bank heeft met haar klanten. Crelan hanteert een duurzaam model en toont een echt maatschappelijk engagement In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 1 Koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor varkens en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven http. ring omtrent identificatie en registratie. Wettelijke verplichtingen i.v.m. registratie en identificatie Het KB van 29 juni 2007 i.v.m. de identificatie en registratie van schapen, geiten en hertachtigen verplicht iedere hou-der van één of meerdere schapen, geiten of hertachtigen, ook elke hobbyhouder, om zich te laten registreren in d de piste op hun identiteit gecontroleerd worden. Vanaf 15 februari zullen alle deelnemende paarden die niet in orde zijn betreffende de encodage in de centrale databank, bijkomend en aan de hand van hun signalitische steekkaart in het paspoort, door de dierenarts van dienst gecontroleerd worden.en dit à rato van 25€ per paar

DGZ Vlaanderen — dgz ondersteunt de veehouders bij de

1 De veehouder is correct geregistreerd en aangemeld bij Belbeef. Hij is terug te vinden in de Belbeefdatabank. A De sanitair verantwoordelijke van het beslag beschikt daartoe over een door hem ondertekende en door BELBEEF aanvaarde overeenkomst met BELBEEF. (zie punt 4.2 van de certificeringsregeling). 2.2 Identificatie & registratie van de diere www.dgz.be VOOR MEER INFORMATIE OVER HET COMMER- vrij mee reizen binnen de Benelux en in Frankrijk, op voorwaarde dat het paard onderweg niet verandert van houder en daarna terugkeert naar België. registreren in de centrale gegevensbank HORSEID (www.horseid.be) - het registreren van de dekkingen en geboortes van hun dieren e identificatie van de dieren. Zo vlug mogelijk na het werpen, en voor mannelijke dieren overeenstemmen met de rasstandaard en beoordeeld worden volgens de voorschriften vastgesteld in Hoofdstuk 4

Nieuwe I&R regelgeving voor pluimvee en konijnen . Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee verschenen. Dit besluit trad in werking op 1 juli 2018 Het registratieformulier en bijkomende informatie kan bekomen worden via de website www.dgz.be of via de helpdesk van DGZ, tel. 070/22.00.23. Kosten registratie en identificatie Waar kunt u terecht met uw vragen over de registratie en identificatie van landbouwdieren? Bij de contact- en informatiepunten van Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen: bij de DGZ-helpdesk op het nummer 078 05 05 23 of via e-mail of het contactformulier ( (opent in nieuw venster)) DGZ-site Lier - Hagenbroeksesteenweg 167 2500 Lier

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw Kuurn

waarbij zij in regel zijn met contributie en reglementen van hun respectievelijke organisatie. Art. 2 Om in aanmerking te komen voor deelname aan de wedstrijd moeten de dieren: In de geboorteregisters van het ras geregistreerd zijn (hoofdstamboek) en geboren zijn uit een bij geboorte geregistreerde ouders en grootouders in hoofstamboek gekeurd Binnen de rubriek 'aanmaken bestelling' en hierbinnen bij het type 'niet-gepersonaliseerde documenten' vindt men deze subrubriek 'VKI-stickers' 23-12-2009 om 18:34 geschreven door desmet.rudy 22-12-200

DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) LinkedI

Het betreft de codes H, N1 en N2 bij overtredingen betreffende niet-toegestane stoffen, en codes M1, M2 en R bij overtredingen betreffende toegestane stoffen. Deze code wordt in Sanitel geregistreerd en op de paspoorten van de runderen gedrukt. Zoals ik het op de site van BCP kan uitmaken en bij navraag via mail,moet de dierenarts niet meer naar je toe komen voor identificatie als er een gezondheidscertificaat is en wordt het paard direct op jou naam geregistreerd

DGZ helpdesk — onze helpdesk is elke werkdag doorlopend

wettelijke verplichtingen in verband met registratie en identificatie Het KB van 29 juni 2007 verplicht iedere houder van één of meerdere schapen, geiten of hertachtigen, ook elke hobbyhouder, om zich te laten registreren in de databank Sanitel 04 nov 2019 12:13. Volgens de dierenartsen vereniging staat nergens in de wetgeving dat de meldingsplicht verplicht is. Maar een dierenarts zal bij vaststelling de betrokkene hierop aanspreken en mogelijkerwijze controleren. Dus ik zou zeggen een attente, alerte dierenarts controleert best de herkomst; mogelijkheid bestaat door de registratie www.dgz.be een vergunning voor goederenvervoer voor rekening vrij mee reizen binnen de Benelux en in Frankrijk, op voorwaarde dat het paard onderweg niet verandert van houder en daarna terugkeert registreren in de centrale gegevensbank HORSEID (www.horseid.be)

Op de off kans dat je site die een hoge bekendheid, zowel je meer gast verdwenen en je pick-up hoog voordeel op promoties die je laten zien. We ontdekten aggregaat 30+ domeinnamen. De sites die in het midden van #2,642,403 and #2,232,383 de rol net voor of na 24-stickers.be sinds 2011 en 2012 ) X- 2 jaar et X- 4 jaar (Producten die niet meer erkend zijn sinds tussen 2009 en 2011) X- 4 jaar (Producten die niet meer erkend zijn sinds vroeger dan 1 januari 2009) Vervallen : NC en proces- verbaal • Geïdentificeerd, apart bewaard en geregistreerd* : NC B en waarschuwing • Niet geïdentificeerd, apar Op de off kans dat je site die een hoge bekendheid, zowel je meer gast verdwenen en je pick-up hoog voordeel op promoties die je laten zien. We ontdekten aggregaat 30+ domeinnamen. De sites die in het midden van #2,642,403 and #2,232,383 de rol net voor of na 24-stickers.nl

FAVV - Sanite

Donderdagen 11, 18 en 25/01 en 1, 8 en 15/02 en 1, 8 en 15/03 en woensdag 28/03/2007 van 19.30 tot 22.40u in het gemeentezaaltje te Pulderbos (Dorp 12). Voor inlichtingen en inschrijvingen: Viv. Ook de zebrastrepen, een primitieve vorm van camouflage, die men soms op schoft en benen terugvindt, verwijst naar het ver verleden. De Konik heeft een brede rug, een korte, sterke hals, korte oren, relatief steile schouders en goed gespierde dijen. Het weegt ca. 400 kg. Een merrie is 11 maanden drachtig en werpt één veulen