Home

Studiepunten UCLL

Studiepunten en credits UCL

Studiepunt. een internationale eenheid die overeenkomt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren onderwijs-, leer- en examenactiviteiten. De studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel (OPO) wordt uitgedrukt in studiepunten. Voorbeeld: voor een OPO van 3 studiepunten moet je tussen 75 en 90 uren presteren In je jaarprogramma neem je studiepunten op. Wanneer je slaagt voor de opgenomen opleidingsonderdelen, wordt je leerkrediet voor de studiepunten die ermee overeenkomen opnieuw aangevuld. Omdat het eerste jaar voor veel studenten niet evident is, krijg je de eerste 60 studiepunten die je behaalt dubbel terug in je leerkrediet Wanneer je je in onze hogeschool inschrijft voor een bacheloropleiding, schrijf je je meestal in voor 180 studiepunten. Het tolerantiekrediet waar je dan recht op hebt bedraagt 10% van deze 180 studiepunten, met een maximum van 18 studiepunten van 60 studiepunten. waarvan. vast gedeelte. waarvan. variabel gedeelte. Niet-beursstudent. € 961,90. € 247,90. € 11,90 per studiepunt. Bijna-beursstudent. € 505,90. € 247,90. € 4,30 per studiepunt. Beursstudent. € 113,20. € 113,20. € 0 per studiepun je minstens 27 studiepunten opneemt (over het hele academiejaar) Je schrijft je uit: Als het aantal studiepunten, opgenomen over het hele academiejaar, door je uitschrijving daalt onder de 27, wordt de kinderbijslag van het hele academiejaar teruggevorderd . Nieuwe opleiding

Leerkrediet UCL

Instrumentele analytische chemie (CC) (B-UCLL-MBC67B) 14 studiepunten Nederlands Tweede semester Uitgesloten voor examencontract. Arickx Stefanie. 6 studiepunten Nederlands Werkvorm: College-practicum Tweede semester Dhaene Dimitri | Serré Laetitia | Vanoverloop Elly | Zeelmaekers Wim POC Graduaat orthopedagogie (Leuven

Graduaatsproef (B-UCLL-MGH20T) 8 studiepunten Nederlands Tweede semester Uitgesloten voor examencontract Vanwezer Ilse (coördinator) | Nackom An | Perdaens Saf | Swysen Dirk | Vanwezer Ils 3 sp. Zorg aan patiënten met hematologische en immunologische stoornissen (B-UCLL-MVW53a) 3 studiepunten Nederlands Werkvorm: College-opdracht Tweede semester Asnong Johan | Verrando Pierin

4 sp. MECH Vakinhoud 2.1: Theoretische mechanica: verdieping (B-UCLL-QL1411) 4 studiepunten Nederlands Werkvorm: College Eerste semester. Conings Roel | N. POC PBA Secundair onderwijs (Limburg) Inhoud. Studiemateriaal. Toelichting werkvorm. Inhoud. Sterkteleer 10 sp. Fundamenten van de brugopleiding 1 (B-UCLL-MBG01n) De verpleegkundige zorg binnen dit blok focust zich op de integratie van verschillende verpleegkundige aspecten betreffende visie, patiëntveiligheid en preventie. In dit OPO wordt gewerkt aan de hand van één of meerdere centrale casussen Milieuadministratie (B-UCLL-MBC88B) 4 studiepunten Nederlands Eerste semester Uitgesloten voor examencontract Scheers Thomas (coördinator) | Monteyne Isabel | Niesten Frederik | Timmermans Bar UCLL. Studiepunten. 120. Taal: Je moet: voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12); Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het 'wettig verblijf' . én beschikken over één van volgende studiebewijzen: studiegetuigschrift. Elke student krijgt bij de inschrijving in het hoger onderwijs (bachelor of master) in Vlaanderen of Brussel een leerkrediet van 140 studiepunten. Die studiepunten zet u in tijdens uw studies, maar u kunt ze ook terugverdienen. Het saldo aan studiepunten dat u hebt, is uw 'leerkrediet'. D

Postgraduaat Gespecialiseerd in Pediatrie | UCLL

extra cursus taalvaardigheid in de loop van het academiejaar (in samenwerking met het CLT Leuven) De student heeft interesse in de Franse taal en is bereid met een open mindset naar de vreemde taal te kijken. De student kan vaardig omgaan met de computer en met een digitaal leerplatform. Plaats in het onderwijsaanbod UCLL. Studiepunten. 60. Taal: TOELATINGSVOORWAARDEN Je moet minimaal een bachelordiploma hebben. De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. Als jouw bachelor. In februari wil je van opleiding veranderen. Nam je in het 1ste semester 28 studiepunten op en was je geslaagd voor de examens van die vakken, dan krijg je die 28 studiepunten terug, plus de bonus van 28. Voor de vakken van het 2de semester (32 studiepunten) legde je nog geen examen af, maar gaf de instelling zelf geen studiepunten terug Je mag als KU Leuven-student maximum 6 studiepunten aan hogeschool-opleidingsonderdelen opnemen. Voor studenten van LUCA, Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES Zoek op locati UCLL Advanced business management Banaba Fiscaliteit (B-UCLL-MCM32X) 3 studiepunten Nederlands Eerste semester Uitgesloten voor examencontract. DLRO4 De Banaba ABM gaat, in functie van het eigen beroep, goed om met algemene en specifieke management informatie: hij gaat kwaliteitsvol om met cijfermatige en grafische gegevens en zet digital skills i

De studiepunten van de oplei­dingsonderdelen waarvoor je niet slaagt of waarvoor je gedelibereerd wordt, verlies je. Met andere woorden: kies je voor een vol­tijdse inschrijving, dan zet je 60 studiepun­ten van je leerkrediet in. Van de 140 gaan er bij inschrijving dus 60 af, je houdt 80 studiepunten over Je moet een richting kiezen. Een richting die bij je past en die je toekomst geeft. Om dat zoeken een beetje te vergemakkelijken helpt onderwijskiezer je op weg UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek. Agoralaan Gebouw B bus 1 3590 Diepenbeek. 011 56 15 70. Beroepsuitwegen. Deze opleiding geeft toegang tot beroepen als bedrijfsrevisor, accountant (BIBF en IAB) en belastingconsulent. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer

Tolerantie UCL

 1. stens 60 studiepunten. Een voltijds modeltraject voor een bacheloropleiding bestaat uit 3 opeenvolgende trajectschrijven van elk 60 studiepunten
 2. Het modeltraject van 90 studiepunten is ingebed in de graduaatsopleiding Maatschappelijk werk. Vanuit een herstelgerichte visie geven we vorm aan onder andere volgende vakken: UCLL, Graduaats- en volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee · Groeneweg 151 · 3001 Heverlee · 016 37 51 83.
 3. Een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten omvat meestal 5 lesdagen (op campus, in zelfstudie, online ondersteund) en wordt meteen afgerond door een evaluatie. Deze evaluatie kan diverse vormen aannemen: proces- of taakgericht, permanente evaluatie in de klas, een mondeling of schriftelijk examen
 4. 4 sp. GEZO Vakinhoud 2.1: Toegepaste voedingstechnologie (B-UCLL-QL1195) 4 studiepunten Nederlands Werkvorm: College Eerste semester. Kindermans Krista | N. POC PBA Secundair onderwijs (Limburg) Inhoud. Studiemateriaal. Toelichting werkvorm. Inhoud
 5. Socio-emotionele begeleiding (B-UCLL-MGO34E) 3 studiepunten Nederlands Eerste semester Uitgesloten voor examencontract. Vignero Gerrit.

Studiegeld UCL

 1. 4 sp. FY Vakstudie 1.2: Elektrostatica en -dynamica (B-UCLL-QL012P) 4 studiepunten Nederlands Werkvorm: College-practicum Tweede semester. Schuermans Mieke. POC PBA Secundair onderwijs (Limburg) Inhoud. Studiemateriaal. Toelichting werkvorm. Inhoud
 2. 3 sp. Psychiatrie en neurologie: verpleegkunde en pathologie (B-UCLL-MVW30a) 3 studiepunten Nederlands Werkvorm: College-opdracht Tweede semester
 3. 5 sp. Actueel thema ortho 5sp (B-UCLL-MGO33e) 5 studiepunten Nederlands Eerste semester. N

Leerkrediet en vroegtijdig uitschrijven UCL

Uurroosters van UC Leuven Limburg. De lesroosters worden elk uur geactualiseerd. We proberen last-minute-wijzigingen zo veel mogelijk te vermijden. Toch kan dit af en toe nodig zijn. Controleer je lesrooster dus regelmatig Hogeschool UCLL (locatie Heverlee-Leuven) De module levert 4 studiepunten op en de opleiding kan dus ook gevolgd worden door professionelen die in een andere hogeschool de opleiding Buitengewoon Onderwijs volgen, maar die specifieke kennis willen opdoen rond 'doven en slechthorenden' Strategische marketing: verdieping (B-UCLL-MBK46A) 4 studiepunten Nederlands Eerste semester Uitgesloten voor examencontract. Vandenboer Greta.

Bachelorproef - UCL

 1. Cochleair implantaat. Begeleiding van kinderen en jongeren met cochleair implantaat. woensdag, 29 maart, 2017. (gon)-leerkrachten en (gon)-logopedisten en allen die betrokken zijn bij de begeleiding van dove kinderen met een cochleair implantaat, zowel in buitengewoon als in gewoon onderwijs als in de gezinnen. Beschrijving
 2. De student kan zelf de vakken kiezen aangepast aan zijn leerdoelen (geen vastgelegd programma). De opleiding is voornamelijk gericht op leerkrachten lager onderwijs en de lessen zijn vaak praktijkgericht. De student kan de lessen volgen van Master 1 of Master 2. Het is ook de bedoeling 4 studiepunten 'stage' op te nemen
 3. (20 studiepunten, gespreid over twee jaren) Wil je nog meer en breder? Schrijf je in voor de opleiding 'Banaba Zorg en Remediërend Leren' en volg de opleiding als zorgcoördinator (60 studiepunten, te spreiden over twee of drie jaren, keuze voor specialisatie kleuter-, lager of secundair onderwijs)
 4. See more of UCLL Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs - Diepenbeek on Facebook. Log In. o
 5. Het aantal studiepunten van het verkorte bachelorprogramma is afhankelijk van het diploma dat de student reeds bezit. Een volledig bachelorprogramma telt 180 studiepunten (of 240 studiepunten voor Bachelor in de verpleegkunde). Een gedetailleerd overzicht van de verkorte bachelorprogramma's vind je in deze folder
 6. 5 studiepunten in 2de of 3de jaar Je kent de voorwaarden van gezond ouder worden en de normale fysiologische verouderingsverschijnselen. Je staat stil bij degeneratieve neurologische aandoeningen, cognitieve aandoeningen, oog- en ooraandoeningen

Word vertegenwoordiger bij UCLL, krijg studiepunten - Veto

UCLL schort studievoortgangsregels op dit academiejaar

B Bachelors. Je hebt je bachelordiploma op zak na een opleiding van 180 studiepunten. Dat komt overeen met drie jaar voltijds studeren. Een 'studiepunt' is een eenheid die overeenstemt met minimaal 25 en maximaal 30 uren onderwijs- en evaluatieactiviteiten 3 studiepunten Over de verschillende sessies heen krijg je op verschillende manieren zuurstof (vaardigheidstraining, theorie, klasdiscussie) om je kijk op situaties van geweld te beïnvloeden. De veiligheid van het kind zetten we centraal, maar we gaan ook op zoek naar hoe we vanuit 'partnerschap' kunnen kijken naar ouders die hun kind geweld aandoen Net afgestudeerd of nog maar een paar studiepunten te gaan? Volg onze groep voor alumni op Facebook en vind snel een job in het onderwijs! #veelsucce Tot ze opnieuw houvast vinden in het leven. De afstudeerrichting Toegepaste Jeugdcriminologie is uniek in Vlaanderen. Specialiseer je in jeugdcriminologie met een kwalitatief vakkenpakket van ruim 60 studiepunten. In onze opleiding besteden we extra aandacht aan de ontwikkeling van je talenten en dit doe je op je eigen tempo

Eén bachelor - 7 afstudeerrichtingen. Rechtspraktijk is een afstudeerrichting van de bachelor Bedrijfsmanagement. Er is geen gemeenschappelijk jaar, je kiest meteen waar je focus ligt.. Eerste jaar. Stevige basis in recht: strafrecht, familierecht, staatsrecht en aansprakelijkheid.; Praktijkervaring van bij de start: je gaat op professionele verkenning en op studiereis in binnen- of. Laat je informeren én inspireren in 2 x 60 studiepunten Facebook पर UCLL Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs - Diepenbeek को और.

Zin in een banaba Buitengewoon Onderwijs of Zorgverbreding en Remediërend Leren na je bachelor? Laat je informeren én inspireren in 2 x 60 studiepunten op 5 minuten en kom naar de online infodag op 1.. Laat je informeren én inspireren in 2 x 60 studiepunten Iscriviti. Vedi altri contenuti di UCLL Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs - Diepenbeek su Facebook. Accedi. o. Crea nuovo account. Vedi altri contenuti di UCLL Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs - Diepenbeek su Facebook. Accedi..

Laat je informeren én inspireren in 2 x 60 studiepunten 登録. UCLL Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs - Diepenbeekのその他のコンテンツをFacebook.

Studiepunten? Hoe werkt dat? Wat moet je weten

Tolerantie | UCLLHealth Care Management (Medical Management Assistant) | UCLLOnderwijskiezerOM - Event- en Projectmanagement | UCLL