Home

Delpher Leeuwarder courant

Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland van 29 okt 1977 (pag. 5) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland Datum 22-06-1993 Editie Dag Uitgever Stichting Leeuwarder courant 1947 Plaats van uitgave Leeuwarden PPN 865061483 Verschijningsperiode 1947- Periode gedigitaliseerd 1947 t/m 1994 Verspreidingsgebied Regionaal/lokaal Herkomst KBDK Toegevoegd in Delpher 20-11-201 Leeuwarder courant van 11 dec 1934 (pag. 2) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

Het Geheugen. Beeldbank met collecties van ruim 100 instellingen (link is external) WorldCat Discovery. KB-collecties en bibliotheken wereldwijd (link is external) Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Website over Nederlandse taal- en letterkunde (link is external) KB Website. KB-website. Selecteer een bron om in te zoeken Ook in Groningen zijn enkele streekbladen toegevoegd, namelijk de Veendammer en Nieuwe Veendammer Courant. De kans is groot dat later nog meer Friese streekbladen volgen. Delpher werkt met een ander zoeksysteem dan de uitgever van de Leeuwarder Courant. Dit is te vinden op Dekrantvantoen.nl en werkt iets makkelijker Tientallen jaargangen van de historische Dragtster Courant (later de Drachtster Courant) zijn deze week digitaal doorzoekbaar geworden op website Delpher.nl. Het gaat om de periode van 1870 tot 1951

Dekrantvantoen.nl is het grootste online krantenarchief. Het omvat miljoenen artikelen van de Leeuwarder Courant (vanaf 1752), Dagblad van het Noorden (vanaf juni 1968), een groot aantal NDC. De oude edities staan in veel gevallen online, zijn doorzoekbaar en toegankelijk voor publiek. De oudste kranten dateren uit de zeventiende eeuw. Op deze startpagina wordt u uitgenodigd een bezoek aan het verleden te brengen als u het in Delpher niet kunt vinden. Laatste update: 21 juni 202 Regenboog van stoepkrijt bij Achmeatoren in Leeuwarden: 'We moesten terugslaan met een grotere actie

Over de dag dinsdag 6 juli 1971 » Genealogie OnlineOver de dag vrijdag 4 juli 1980 » Genealogie Online

Leeuwarder courant » 11 dec 1934 - Pag

  1. Historische Drachtster Courant op Delpher Gegevens Actueel. T ientallen jaargangen van de historische Dragtster Courant zijn deze week digitaal doorzoekbaar geworden op website Delpher.nl.Het gaat om de periode van 1865 tot 1951. De Koninklijke Bibliotheek werkt met website Delpher al jarenlang aan het gratis doorzoekbaar maken van alle mogelijke historische kranten en een groot aantal.
  2. Delpher: 14-12-1937: Leeuwarder courant: Restauratie van den toren der Ned. Herv. Kerk te Minnertsga (Fr.) Artikel met foto gezicht op toren: Delpher: 21-04-1928: Leeuwarder courant : Orgel restauratie Minnertsga : Kort bericht zonder foto: Delpher: 21-06-1950: Leeuwarder courant: Restauratie kerk en toren Minnertsga: Redactioneel zonder foto : Delpher: 23-03-195
  3. - Ed Schilders. Bron: Historische kranten, Delpher. Leeuwarder courant, 21-06-1939. boter: Boter van ST. JAN zal zijn . Altijd zuiver smaak'lijk fijn ! - Delpher - Historische kranten. Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 04-08-1939. boter. Vraagt iedereen, vraag aan een kind, Waar men de beste Boter vindt
  4. Leeuwarder Courant van 14 oktober 1879 De Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen in Oldeboorn beheert naast de bewaar- en naaischool ook een spaarbank, een werkinrichting en een lesbibliotheek. bron: www.delpher.n
  5. Overzicht krantenarchieven on Nederlandse websites: Archief Eemland: plaatselijke kranten uit Amersfoort en omgeving, Zoals Amersfoortsch Dagblad, De Eemlander en de Leusder Krant. Archieven.nl: portaal site van verschillende archiefbeherende instellingen. Kies optie kranten. oa. krantencollectie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Regionaal Archief Dordrecht, gemeentearchieven Kampen.

Bericht in de Leeuwarder Courant van 21 juli 1962 over geldinzameling om het stoffelijk overschot van Willy Boelhouwer naar Enschede over te brengen. Bron: Delpher.nl - Leeuwarder Courant van 21-7-1962 Geplaatst door Henk G. Westland op 10 januari 201 K À Ì ] Z Z ] l l v v o Z WWE d ] o < v P ] v µ u ] v µ De Leeuwarder Courant legde in 1963 terecht uit dat '150 jaar Koninkrijk' toen een misvatting was. In 2013 geldt hetzelfde. Deze maand is het 200 jaar geleden dat prins Willem VI terugkwam in Scheveningen. Hij was in 1795 naar Engeland vertrokken, samen met stadhouder Willem V, zijn verguisde vader

57 Leeuwarder courant 1761 -1763 2020 -2021 58 Leydse courant 30 -12 -1805 2019 59 Leydse Titel Periode Op Delpher 88 Nieuwe landbouw -courant 1882 -1895 2018 89 De Nieuwe Nederlander 1945 -1947 2018 -2019 90 Nieuwe Tilburgsche courant: dagblad voor. 95.000 nieuwe kranten in Delpher. Ruim 95.000 nieuwe krantenafleveringen zijn toegevoegd aan Delpher. Het gaat om 26 titels van 13 verschillende instellingen. In totaal bevat Delpher nu ruim 1,5 miljoen kranten, en zo'n 13 miljoen krantenpagina's. Deze aanvulling bevat vijf nieuwe titels, en een groot deel zogenaamde gatenvullers en.

Amsterdam, 9 april 1984. Geraadpleegd op Delpher op 15 november 2016. Leeuwarder courant. Leeuwarden, 19 juli 1895, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 18 september 2016. 'Schildpad oorzaak van auto-ongeluk'. Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 17 augustus 1967. Geraadpleegd op Delpher op 27 november 2016 Het grootste regionale dagblad van Friesland, de Leeuwarder Courant. Het grootste regionale dagblad van Friesland, de Leeuwarder Courant. Woensdag . 21 juli 2021 . 18ºc . 0 km . Inloggen Leeuwarder courant. Periode: 1752 - 1988. De Leeuwarder Courant (LC) is hoofdzakelijk Nederlan... Bekijk aanbod » € 49,95. Leeuwarder koerier. Periode: 1943 - 1946. Dagblad voor Leeuwarden en omstreken Bekijk aanbod » € 49,95. Leidsch dagblad. Periode: 1940 - 1944. Dagblad. Gevonden in Delpher - Leeuwarder courant. Leeuwarder courant van 13 apr 1940 (art. 145) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.nl. Deken. Sigarendoos Aa-Be. Datering van het voorwerp: Jaren 50/60 Sigarendoosje en lucifers 150 jaar Van Den Bergh Aa-Be Tilburg Tilburg Wiki: AaBe Geschiedenis van Dordrecht (Dalen, J.L. van, 1931-1933) (pag. 135) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

Delphe

Aaltje Terpstra (born 1916 or 1917) was a Dutch kortebaan speed skater from Siegerswoude, who was active in the late 1940s and early 1950s.. She won her first prizes in the 1940s, among others in December 1948 in Drachten ahead of Dirkje Kiers. Her best winter was the one of 1950-51, in which she won almost all competitions in Drenthe and Groningen Antje Nauta-Sijtema, also written as Antje Sytema and Antje Sietema (born 16 May 1930) was a Dutch kortebaan speed skater from Warga.She won many competitions and prizes in the late 1940s and 1960s; mainly between 1948 and 1955. Biography. Sietema already participated in speed skating competitions when she was young Bericht in de Leeuwarder Courant van 4 juni 1962 over gevechten met Indonesische parachutisten waarbij dienstplichtig sergeant W. Kevelam en dienstplichtig soldaat 1e klasse K.J. Faber zijn gesneuveld. Bron: Delpher.nl - Leeuwarder Courant van 4-6-1962 Geplaatst door Henk G. Westland op 10 januari 201 Na een zoektocht op de website Delpher dit teruggevonden: Jan Loman kreeg een lintje op 29-04-1975; hij werd toen Officier in de orde van Oranje Nassau. Heel eervol! Het staat in de Leeuwarder Courant De âlde edysjes fan de Dragtster Courant binne tenei op it digitale krante-argyf Delpher te finen, dat ûnder de Koninklijke Bibliotheek falt. Der binne 86 jiergongen digitalisearre, fan maaie 1864 oant desimber 1950. De kranten binne digitaal troch te sykjen, om't de tekst ek automatysk transkribearre is

Op Delpher stean al mear as 1,3 miljoen Nederlânske kranten. Ut Fryslân binne ek ferskate kranten beskikber, ûnder oare de Leeuwarder Courant, Hepkema's Courant en de Heerenveensche Koerier. Dochs is it noch mar in lyts diel, tusken 1752 en 1980 binne der yn Fryslân op syn minst 355 ferskate (wol somtiden mekoar opfolgjende) krantetitels útjûn Sita Homan-Wagemaker, often with her surname wrongly written as Wagenmaker and Wagenmakers, (28 March 1931 — 27 November 2015) was a Dutch kortebaan speed skater from Wieringen and later from Slootdorp.. Wagemaker won one of her earliest prizes with competitive kortebaan speed speed skating in on 7 January 1955 in Grouw that was won by Akke de Boer

Op Delpher staan al meer dan 1,3 miljoen Nederlandse kranten. Uit Friesland zijn ook diverse kranten beschikbaar, onder andere de Leeuwarder Courant, Hepkema's Courant en de Heerenveensche Koerier. Toch is het nog maar een klein deel, tussen 1752 en 1980 zijn er in Friesland op z'n minst 355 verschillende (soms wel elkaar opvolgende) krantentitels uitgegeven Akke de Boer (born 31 December 1932) was a Dutch kortebaan speed skater from Huizum.She started competing in the winter of 1953-54 and started winning immediately. She won the third competition she competed in, in February 1954. She won most of her prizes between 1954 and 1958

De Rapenburgwal bestaat nog wel, zij het alleen het westelijk deel van datgene dat hier is aangegeven op de kaart uit 1900. Het Boltensgrachtje moet ongeveer gelegen hebben waar de huidige brandweerkazerne is. Rond 1929 verscheen deze foto in verschillende kranten. Hoewel Boltgensgrachtje en Nieuwegrachtje een straat waren, gescheiden door de. Ockingastins. De Ockingastins (ook wel Okkingastins of Ockingahuis) was een van oorsprong middeleeuwse stins aan de Voorstraat in de Friese stad Franeker. De stins wordt voor het eerst vermeld in 1536. In 1887 werd het pand gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe locatie van het Klaarkampster Weeshuis. Tegenover de Ockingastins stond tot. Leeuwarden: D.R. Smeding en M. Koon (Koninklijke Bibliotheek (www.delpher.nl)). Leidsch Dagblad. (1893, november 28). Treinongeval aan de omval bij Amsterdam (Wagensveld/ Waversveld). Leiden: Sijthoff (Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken (leiden.courant.nu)). Nieuwsblad voor het land van Heusden en Altena de Langstraat en de. Alex Meijer - textiel. Het bedrijf van Alex Meijer - een textielbedrijf - was gevestigd op de Achterburgwal 69 - 77 en 81. Alexander Meijer werd op 11 januari 1888 in Amsterdam geboren als zoon van Samuel Meijer en Jantje Stoppelman. Alexander overleed in Amsterdam op 19 november 1941 en werd begraven op de Joodse begraafplaats in Overveen

Bron: delpher.nl Geplaatst door Marcel Ravenhorst op 3 mei 2020. bericht van overlijden. Uit de Leeuwarder courant van 25-06-1947. Uit de Leeuwarder courant van 25-06-1947. Bron: delpher.nl Geplaatst door Marcel Ravenhorst op 3 mei 2020. Voeg zelf een monument toe Log in om een monument toe te. Uit de Leeuwarder courant van 05-08-1947. Uit de Leeuwarder courant van 05-08-1947. Bron: delpher.nl Geplaatst door Marcel Ravenhorst op 3 mei 2020. Voeg zelf een monument toe Log in om een monument toe te voegen. Voeg zelf een bijdrage toe Log in om.

Trijntje de Jong-Jelsma (1932 or 1933 — 5 March 1973) was a Dutch kortebaan speed skater, who was active at the end of the 1940s and 1950s.. Career. As a girl she won one of her first competitions in January 1946; in her home town Luxwoude. She became champion of Heerenveen in the winter of 1947-48. She won many competitions and prizes in the winters of 1949-50 and 1950-51 Wietske Halbersma-Hakze also written as Wietske Hakse (19 March 1934 — 24 February 2015) was a Dutch kortebaan speed skater from Oudehorne, who was active at the end of the 1940s and 1950s.. Career. Hakse competed in speed skating from 1947. She became a successful rider in the winter of 1949-50. She won many competitions and prizes between 1949 and 1954 9-jun-2021 - Bekijk het bord 'Boldoot' van Erik Dubelaar, dat wordt gevolgd door 101 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over vintage etiketten, retro illustratie, retroposter Leeuwarder Courant | 2 mei 2008 | Joke Dieben-Frerichs Habib en Hannaneke. Knack | 28 mei 2008 | Herman Jacobs Abdolah ijvert voor poldermodelkoran. Leeuwarder Courant | 18 februari 2009 | Wim Schrijver De Koran, de vertelling van een men Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland van 03 apr 1956 (pag. 7) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n Leeuwarder Courant: Coronavirus vastgesteld bij bewoner Terschelling Coronavirus vastgesteld bij bewoner Terschelling: TERSCHELLING . Voetbaltrots van Terschelling - Leeuwarder Courant

Leeuwarder Courant | 16 februari 2013 | Lieke van den Krommenacker Thriller met nieuw einde. NRC.NEXT | 11 maart 2014 | Arjen Ribbens Het raadsel van vader. Leeuwarder Courant | 8 maart 2013 | Coen Peppelenbos Ach, maar ik verklap al te vee Jack Maandag was een beroemd Amsterdammer. Hij voegde een woord toe aan de Nederlandse taal - autokerkhof en hij stond bekend om zijn onvervalste Amsterdams-Jiddisje gein. Volgens overleveringen vertelde hij 40 witzen (grappen) per minuut. Het woord autokerkhof vond hij uit voor zijn grote autosloperij op Waterlooplein 92 - 98. Hij woonde tot oktober 1939 Continue reading Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de wee Kabelnoord is een Nederlandse aanbieder van kabeltelevisie, digitale telefonie en internettoegang die actief is in de provincies Friesland en Groningen. Oorspronkelijk richtte Kabelnoord zich alleen op het noordoosten van Friesland. De officiële naam van het bedrijf is Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland NV. . Geschiedenis. Het bedrijf is ontstaan uit het Gasbedrijf Noord-Oost Friesland dat. Sylke Luding (Halle an der Saale, 1 december 1968) is een voormalig schaatsster uit Oost-Duitsland die actief was tussen 1982 en 1991. Ze vertegenwoordigde haar vaderland op internationale schaatswedstrijden. Ze was een sprintster, gespecialiseerd in de 500 en 1000 meter

Historische Drachtster Courant op Delpher - Smelne's Erfski

Nieuw ingekomen vraag en aanbod.. Algemeen Handelsblad. Amsterdam, 05-03-1921. Bevolkingsregister 1904 - 1922 534 Leeuwarder courant 09-09-191 Tim Krabbé De Renner. Autobiografisch verslag van een 137 kilometer lange bergwielerwedstrijd in Zuid-Frankrijk. Literaire roman, novelle, Proza (romans/novellen), romans en novellen ; oorspr. - Nederlands, Wielrennen Zie delpher.nl. Woude, Johan van der (14 september 1978) 'Heksenwaan en heksenvervolging', Nieuwsblad van het Noorden, p. 47. Zie delpher.nl. Vingers . Anoniem (9 mei 1914) 'De vingers in het volksbijgeloof', Nieuwe Tilburgsche Courant, Derde Blad, [p. 1]

Tientallen jaargangen 'Dragtster - Leeuwarder Couran

Over de dag zaterdag 23 maart 1929 » Genealogie OnlineOver de dag dinsdag 29 augustus 1972 » Genealogie Online

Online krantenarchief vernieuwd - Leeuwarder Couran

De Leeuwarder Courant was op 1 november 1969 volgens archiefdienst Delpher de eerste krant in Nederland die het woord 'mestoverschot' afdrukte. We zijn een halve eeuw verder. Los het op Goedkoope Vlaardingsche Courant, algemeen nieuws- en advertentieblad voor Vlaardingen en omstreken 1902-1917 SA Vlaardingen 27 De Grondwet: 1869-1941 GA Roosendaal: 28 Groninger courant 1814-1819 en 1846-1848 Koninklijke Bibliotheek 29 Haagsche Courant: 1883-1939 Koninklijke Bibliotheek: 30 Haagsche courant 1802-1803: Koninklijke Bibliotheek 31. Advertenties. De kranten van vroeger werden intensief gebruikt door bedrijven en particulieren die hun 'puike aardappelen' wilden verkopen.. Grappige, ongeloofwaardige en vooral naïeve advertenties laten zien hoe onze voorouders geïnformeerd, verleid en gefopt werden.. Of voor 'automatische bretels, 'regenjassen van geheel nieuwe constructie', of 'druppels voor moeraskoorts'

Kranten-historisch helpt bij uw zoektocht naar het verlede

LC Nieuws uit Friesland - Leeuwarder Couran

Historische Drachtster Courant op Delphe

Bij Tresoar zijn diverse mogelijkheden om iets te weten te komen over de geschiedenis van eigen stad, dorp, straat of huis. Typ in de zoekbalk bovenaan deze pagina maar eens een plaatsnaam in. Het zoekresultaat zal je misschien overweldigen, maar door slim te filteren in de rechterbalk kun je precies vinden waar je naar op zoek bent Krantentitels toegevoegd aan Delpher . Datum opmaak: april 2016 . Titel Periode Voor Delpher nieuwe titel Instelling Apeldoornsche courant 1861 -1924 CODA 7. Arnhemsche courant 1851 -1950 KB 8 Friesch dagblad 1930 -1950 Tresoar Leeuwarden 19. De Gooi- en Eemlander: nieuws - en advertentieblad 1943 KB 20. De. Verdiensten van een porder. De machinist als porder (Leeuwarder Courant 21-1-1948 - Delpher) In het begin van de 'pordertijd' was het beroep behoorlijk winstgevend. Aanvankelijk hadden porders minstens 70 klanten (oplopend tot 100), die elk een vergoeding van 7 cent per week betaalden, zo lezen we op de website nazatendevries.nl.Een porder met een grote wijk van 100 arbeiders kon dus tot.

Krantenberichten - Minnertsga Vroege

De krantenbank Delpher meldt als oudste vindplaats een krantenbericht uit 1990. Op 13 januari van dat jaar citeert de Leeuwarder Courant de schoolkrant van de Stedelijke Scholengemeenschap in Leeuwarden, waar een leraar zou hebben gezegd over het straffen van kinderen: 'Dan krijgen ze een hartverknettering' Oude jaargangen van de Provinciale Drentsche en Asser Courant (PDAC) zijn sinds deze week via internet te lezen. Het gaat om de jaren 1870-1950 Nasi rames of nasi campur is een combinatie van Indonesische gerechten die als een minirijsttafel op één bord wordt geserveerd.. Geschiedenis. Nasi rames is tijdens de Tweede Wereldoorlog bedacht door de Indische Tante Truus in het Japanse interneringskamp Bandung, waar zij chef van de gaarkeukens was. Hier werd het geserveerd onder de romusha's als een bordje rijst met voedzame. De Pesachmarkt op de Jodenbreestraat werd gehouden voor Pesach, het feest waarop de uittocht uit Egypte wordt herdacht. De markt in de Jodenbreestraat is, op de foto die tussen 1910 en 1930 werd gemaakt, ter gelegenheid van Pesach. Op de achtergrond de toren van de Zuiderkerk. Voordat de bekende Waterloopleinmarkt in 1882 haar plek op Continue reading SOH in de kranten van 1966, pag. 6 De Tijd / 19-01-1966 (Van onze correspondent) DEN BOSCH, 19 jan. — De Stichting Mensen in Nood — die als Caritas Neerlandica is aangesloten bij Caritas Internationalis, de internationale katholiek

De oude edities van de Drachtster Courant over 1864-1950 zijn nog steeds niet te zien op de website Delpher van de Koninklijke Bibliotheek.Yn mei bleek dat er een conflict was bij de Koninklijke Bibliotheek als beheerder van de website en het bedrijf dat de kranten heeft gescand. Historische vereniging Smelne's Erfskip is beheerder van het krantenarchief 4 Aaltensche courant : nieuws- en advertentieblad voor Aalten en Breedevoort 4 mei 1945 25 mei 1945 nu Delpher. Opmaak: februari 2020 TITEL VANAF TOT 107 Bataafsche Leeuwarder courant 19-5-1798 14-6-1806 108 Bataafsche staats-courant 4-9-1805 11-6-180 Leeuwarder courant. Leeuwarden, 08-05-1893. 8 : ; Bijkomend bewijs Bevolkingsregister 1859 - 1876 0335 Bron: Bevolkingsregister Soort registratie: inschrijving Datum: 1847 Plaats: Leeuwarden Geregistreerde Auke Jans van der Mey geboren op 1847 Bronvermelding Bevolkingsregister 1859 - 1876, archiefnummer 26, Bevolkingsregister 1859 - 1876, inventarisnummer 4645, blad 0335 Gemeente: Leeuwarden. Philip Snijder Zondagsgeld. Een begaafde jongen groeit in de jaren zeventig op in de achtergebleven geïsoleerde Amsterdamse volkswijk Bickerseiland temidden van zijn asociale en armoedige familie. Literaire fictie algemeen, Proza (romans/novellen), Amsterdam, Kinderleven, 1971-1980, romans en novellen ; oorspr. - Nederlands Bundel verhalen over kabouter Virgilius van Tuil, die vaak in mensenland komt. Vanaf ca. 6 jaar

middenstandsrij

  1. Dit boek kun je niet aanvragen, maar wel inzien. Het ligt ter inzage op de volgende locaties: Koninklijke Bibliotheek; Tresoa
  2. Online archief. De databank is gevuld met: De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden. Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden. De weekbladen van NDC mediagroep. De 38 weekbladen zijn doorzoekbaar vanaf oktober 2009 tot heden
  3. Samuel was de zoon van Mozes Senior Coronel en Clara Pereira. Vader was directeur van het Portugees-Israëlitische weeshuis en Samuel werd geboren op 28 april 1827. Samuel groeide op in het weeshuis van zijn vader, tussen de wezen. Vader was zeer strikt in de wijze waarop het het weeshuis leidde, moeder was zachtzinnig
  4. Leeuwarder Roeivereeniging De Tynje. De club bestond al sinds 1904, maar deze krant ontdekt hem pas in 1907 | Leeuwarder Courant, 26 september 1907 | Bron delpher.nl. De club opent in 1912 zijn botenhuis aan De Vliet . Een verbaasd verhaal uit 1920 over de afwezigheid van de roeisport in Friesland
  5. Leeuwarder Courant Leeuwarder Courant - Al het Friesland nieuws 03-02 (19:12) Kijk donderdag naar LC Live over de heropening van de basisscholen 03-02 (18:57) Energiecoach per dorp of wijk inzette De Leeuwarder Courant is het grootste regionale dagblad van de provincie Friesland.Met een abonnement op Leeuwarder Courant ontvang je het laatste nieuws uit jouw woonplaats en de regio.Je wordt op.

Geboren Vrijdag 7 Januari 1910, Leeuwarden, Friesland, Nederland 4 Gestorven Dinsdag 13 Augustus 1996 5 Begraven Leeuwarden Noorder, Leeuwarden, Friesland, Nederland 6 Leeuwarder courant 02-06-1930 Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 13-12-195 Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland. Leeuwarden, 28-07-1989. 4 : Burgerlijke standregister ; Pagina A100; Voornaamste bewijs Geboorteregister 1887, Menaldumadeel, Aktenummer A100, Sybren van der Me Alias Aaltje VAN DER MEIJ. Geboren Vrijdag 5 Maart 1926, Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland. Gestorven Donderdag 17 November 2016, Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland. Anna VAN DER MEIJ {V} [P1790] = Pier SIDERIUS {M} [P1802] Anna VAN DER MEIJ. Geboren Vrijdag 10 April 1925, Berlikum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland 10

1: ; Bijkomend bewijs Bevolkingsregister 1859 - 1876 0335 Bron: Bevolkingsregister Soort registratie: inschrijving Datum: 1847 Plaats: Leeuwarden Geregistreerde Auke Jans van der Mey geboren op 1847 Bronvermelding Bevolkingsregister 1859 - 1876, archiefnummer 26, Bevolkingsregister 1859 - 1876, inventarisnummer 4645, blad 0335 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1859-187 Delftsche Courant van 1911-09-02 in Delpher. De Heer Lion van Lier deed snikkend verslag aan de verzamelde pers over de hardhandige wijze, waarop hij door de tegenpartij was aangepakt. Nieuwsblad van het Noorden van 1911-09-02 in Delpher; Een uitgebreider verslag van de ongeregeldheden en handtastelijkheden die avond in en om het theater 1971 - Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 20-11-1971 1972 - Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore 1982 - Amsterdams Sinterklaasboe 1976 08 Jeugdtennistoernooi bij LTV de Bontekoe in Leeuwarden, 1976 . Bron afbeelding: Jan Ewout Vos wint Jeugdtoernooi Leeuwarden. Leeuwarder courant : hoofdblad van Frieslan

Over de dag dinsdag 29 maart 1904 » Genealogie Online

Op de Wittenburgergracht 1-5, in pakhuis De Parel, op de hoek met de Kattenburgervaart, zat de firma De Swaan-Bonnist, een bedrijf dat jute zakken produceerde. Het was een familiebedrijf, en verschillende broers zaten in het bedrijf. Het kantoor van de firma zat voor de oorlog op de Prins Hendrikkade. Het bedrijf opereerde ook onder de Continue reading Leeuwarder courant : hoofdblad van friesland datum 11 01 1995 editie dag uitgever stichting leeuwarder courant 1947 plaats van uitgave leeuwarden ppn 865061483 verschijningsperiode 1947 periode gedigitaliseerd 1947 t m 1994 verspreidingsgebied regionaal lokaal herkomst kbdk toegevoegd in delpher 20 11 2013 11-jul-2021 - Bekijk het bord BENSDORP van Erik Dubelaar op Pinterest. Bekijk meer ideeën over chocolade, cacao, chocoladefabriek Leeuwarder courant » 25 okt 1932 - Art. 76 | Delpher. Films Filmposter. Leeuwarder courant » 28 okt 1921 - Art. 83 | Delpher

Geschiedenis van het pand - Het Nieuwe Mediu

De âlde edysjes fan de Drachtster Courant oer 1864-1950 binne noch hieltyd net te sjen op de webside Delpher fan de Koninklijke Bibliotheek.Yn maaie die bliken dat der in konflikt wie by de Koninklijke Bibliotheek as behearder fan de webside en it bedriuw dat de âlde kranten scand hat Marie Hamel was de toneelnaam voor Marie Hammel. Zij werd in Amsterdam geboren op 4 december 1896 als dochter van diamantslijper Philip Hammel (1860 - 1943) en Betje de Hond (1962 - 1958). Marie trouwde op 6 september 1933 met tekenaar / leraar / bedrijfsleider Berend Kemper (Groningen, 21 februari 1905 - Maastricht, 28 augustus Continue reading

Nederlands: ·eerste reis van een luchtballon of schip na de doop ervan Komt hierdoor al enigszins tot uiting, welke sfeer het galafeest tijdens de doopvaart van de Statendam kenmerkte, er is nog veel meer over te vertellen.[2]··↑ delpher.nl ↑ Leeuwarder Courant, 25 Jan 195

Over de dag dinsdag 6 februari 1940 » Genealogie Online