Home

Hoe zijn Nederlanders

Zo denken ze in het buitenland over Nederlanders - Manify

 1. Je kunt zeggen wat je wil, maar wij Nederlanders zijn een apart volkje to say de least. Nu heeft elke nationaliteit zijn eigenaardigheden, zo zijn Britten afschuwelijk beleefd (als ze niet gezopen hebben), Spanjaarden lui en Amerikanen zijn dikkertjes met een overdreven liefde voor de U S and A. Volgens de stereotypen dan hè
 2. Hoe communiceerden mensen vroeger? Zijn er ook vrouwelijke piraten? Hoe word je een ninja? Hoe oud is het mammoetbot van Rens? Hoe is de zomervakantie ontstaan? Podcast: Toen was ik 12; Wie was koning Arthur? Hoe werden heksen in Nederland vervolgd? Zijn er nu nog steeds piraten? Hoe zijn piraten ontstaan? Wat was de vrede van Münster
 3. Dat is domweg omdat Nederlanders helemaal niet gierig zijn. Nederlanders staan bekend als een volk dat eenmaal buiten de landsgrenzen goede fooien geeft. Nederlanders geven ook gul aan goede doelen. Een Nederlander is ook niet te beroerd om in de kroeg een rondje te geven
 4. In Nederland natuurlijk! Maar hoe komt het eigenlijk dat wij - gemiddeld genomen - het langste volkje ter wereld zijn? Naast omgevingsfactoren als dieet en een goed medisch stelsel denkt onderzoeker Gert Stulp dat seksuele selectie een belangrijke rol speelt. Mark my words, het zijn de genen.
 5. aliteit en vrije tijd
 6. Nederland staat op plek 14 van rijkste landen ter wereld, blijkt uit de meest actuele cijfers van het Internationaal Monetair Fonds. Als we de volledige economie van een jaar delen door het aantal..
 7. Nederlanders snappen ook niet dat ik geen 'nee' wil zeggen en dus soms 'ja, misschien' zeg en dan niet kom opdagen. Nederlanders vinden dat bot, terwijl ik het onbeleefd vind om 'nee' te zeggen.'. ' Nederlanders hoeven niet hun best te doen om ons te begrijpen. Wij zijn degenen die hier naartoe zijn gekomen'

Hoe is Nederland ontstaan? Willem Weve

Nederlanders zijn in 2016 rijker geworden, het gemiddelde vermogen per huishouden steeg. Hoe groot is het gemiddelde vermogen in verschillende gemeenten? Inwoners van het Noord-Hollandse Laren zijn.. Veel Nederlanders uiten hun zorgen ten aanzien van klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor Nederland. Ruim zes op de tien Nederlanders ervaart de opwarming van de aarde als problematisch, slechts één op de tien zegt dit geen probleem te vinden. Klimaatakkoor

Typisch Nederlands - deze dingen mag je typisch Nederlands

Waarom wij Nederlanders de langsten zijn! - NEMO Kennislin

Hoe sterven Nederlanders? Uit onderzoek blijkt dat medische beslissingen aan het sterfbed geen zeldzaamheid zijn. Iedere dag sterven ongeveer vierhonderd mensen. Bij ongeveer 50% neemt een arts een of meer beslissingen die een bespoediging van het overlijden met zich kunnen meebrengen. De twee meest genomen beslissingen zijn: het opvoeren van. Onderzoek naar hoe wenselijk Nederlanders corona-app vinden. Nederlanders zijn verdeeld over de wenselijkheid van een bluetooth corona-app voor het ondersteunen van contactonderzoek, zo stellen.

Maarten geboren, u woont sinds uw geboorte in Nederland en u bent in het bezit van een geldige verblijfsve rgunning. (Bent u jonger dan 18, dan bent u meerderjarig als u getrouwd bent of getrouwd bent geweest). Let op! Onder 'Nederland' wordt verstaan: Het Europese deel van Nederland en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 22 juli 2021 De Olympische Spelen vinden plaats in zeer extreme weersomstandigheden. Dit vraagt extra veel van de sporters. De Nederlandse Olympiërs van TeamNL hebben zich hierop voorbereid op basis van een persoonlijk hitte- en koeladvies dat volgt uit een gezamenlijk onderzoek van het Radboudumc en NOC*NSF.. Het wordt warm in Tokio tijdens de Olympische Spelen de komende weken Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Een economie waarin afval niet bestaat. Intussen produceert de gemiddelde Nederlander sinds 1950 alleen maar meer en meer kilo's afval. We raken alleen maar verder verwijderd van een circulair Nederland. Hoe gaan we het tij keren? Lees mee De meeste rijke mensen zijn rijk geworden door vererving. Er kan vaak generaties lang geprofiteerd worden van de rijkdom van voorouders. In Nederland zorgt de erfbeslasting voor enige herverdeling maar dit effect is te beperken met fiscale constru..

Hoe wordt de Nederlandse bodem gebruikt? - Nederland in

Hoe hoog zijn de lonen in Nederland? Het CBS heeft verschillende cijfers over lonen. De tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008 bevat cijfers over lonen per uur, per maand en per jaar. De tabel kunt u zelf aanpassen bijvoorbeeld voor bedrijfstak. In tabel Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur. De Nederlandse Voornamenbank geeft informatie over 608.289 verschillende officiële enkelvoudige voornamen die in Nederland voorkomen. Het bestand is gebaseerd op de voornamen die als eerste naam en/of als volgnaam op 1 januari 2015 in de Basisregistratie Personen geregistreerd waren, aangevuld met recentere eerste voornamen die verkregen zijn van de Sociale Verzekeringsbank

Midden in Nederland liggen hoge heuvels die lang geleden zijn ontstaan. Ons land zag er toen heel anders uit. Het was toen erg koud in Nederland. Zo koud dat er een dikke laag ijs over ons land schoof. Als een bulldozer ploegde het ijs de grond voor zich uit. Zo ontstonden heuvels We zijn ons vaak bewust van hoe we ons voelen. Toch communiceren we uiteindelijk nog steeds het tegenovergestelde. We doen dit wegens sociale omstandigheden of uit angst om anderen te kwetsen of de aandacht te trekken. Dit toont aan hoe waardevol eerlijke mensen echt zijn

In Nederland is gekozen van een norm van 47dB Lden en 41dB Lnight. Die 41dB Lnight komt zoals gezegd overeen met een LAeq van 43 tot 45dB. Hiermee is de Nederlandse norm vergelijkbaar met de Duitse, Deense en Vlaamse normen voor woningen in landelijke gebieden, de Vlaamse normen voor woningen binnen 500 meter van een industrieterrein en de Waalse norm buiten de zomerperiode Het zijn vragen die Nederlanders steeds vaker bezighoudt nu het leven zich grotendeels in en om het huis afspeelt. Mensen bekijken hierdoor opnieuw of ze wel blij zijn met hoe ze wonen Hoe goed je Nederland kent hangt van veel meer af dan je topografische kennis. Een goede aardrijkskundeles neemt leerlingen mee om te kijken wat de ene plaats niet heeft en de andere wel en om te ontdekken wat er achter die naam zit. Bijvoorbeeld door via virtueel veldwerk de identiteit van een plaats ontdekken Bij gokken zijn er 20.000 mensen in Nederland die verslaafd zijn. Hiervan komen er 2.234 in behandeling of wel ongeveer 10%. Blijkbaar zoekt 5% tot 14% van de problematische gebruikers een behandeling. Het aantal problematische gebruikers die cocaïne snuiven kennen we niet. Wel het aantal snuivers dat behandeling zoekt

We zúllen op vakantie, dan maar in eigen land

Hoe meer mensen hoe groter de behoefte aan energie is. Uiteindelijk zullen de Zeven Provinciën omgevormd zijn tot zeven steden. Dat deze kleine delta aan de Noordzee voorgoed onleefbaar zal zijn dan, daar veegt de elite straks hun deriere mee af omdat ze bijvoorbeeld de wadden eilanden geconfisqueerd hebben Naar aanleiding hiervan zijn alle 143 Europese kerncentrales, inclusief die in Borssele, onderworpen aan een stresstest. Uit het Nederlandse stresstestrapport blijkt dat Borssele ruim voldoet aan de veiligheidseisen uit de vergunning. Naast Borssele heeft Nederland ervoor gekozen om de stresstest ook te doen voor andere nucleaire installaties Hoe beleefde Nederland de Eerste Wereldoorlog? De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) lijkt weinig met Nederland te maken te hebben. Tussen alle strijdende landen in blijft Nederland neutraal, waardoor de Grote Oorlog aan ons land voorbijgaat. Toch zijn er wel degelijk gevolgen: het schaarse voedsel gaat 'op de bon', een miljoen Belgische.

Dit zijn de rijkste landen ter wereld (en ja, Nederlanders

 1. Wij Nederlanders zijn nu het grootste volk ter wereld. Vrouwen zijn gemiddeld 1,71 meter groot, mannen 1,84 meter. En inwoners van Noord-Nederland zijn nog een tikkeltje langer. Groningers zelfs.
 2. Het was Nederland gelukt een deel van de Indonesische politieke avant-garde monddood te maken, schreef hij bitter: '[A]ls ik aan het einde van mijn geinterneerdenbestaan te Digoel om mij heen zag hoe doeltreffend deze 'bondgenoten op de lange duur' gefunctioneerd hadden en hoe men een groot deel van onze strijdbare figuren klein had gekregen, voelde ik 'respect' voor die Nederlanders.
 3. Hoe verhuizen mensen? Nog een interessante vraag: met zoveel verhuizingen is het interessant om te weten hoe mensen verhuizen. Opvallend is dat er heel veel Nederlanders zijn die hun verhuizing zelfstandig regelen. Ze kopen verhuisdozen of schaffen verhuispakketten aan en gaan zelf aan de slag
 4. Nederlanders zijn zich steeds bewuster van de negatieve gevolgen ervan voor de gezondheid, Hoe de rebelse energieleverancier Vandebron 200.000 klanten won én opschaalt zonder groeipijn
 5. aliteit en migranten in de marge 6
 6. Wie zijn die mensen die geen bijstand aanvragen en hoe overleven ze? Mensen hebben soms de voedselbank nodig om te overleven. Beeld BELGA. Het is een bijna astronomisch aantal: 170.000 huishoudens.

Hoe trouwt Nederland? U bent hier: programma's. dit zijn wij. Drie bruidsparen, drie verhalen. Het Spakenburgse stel Annemarie en Danny moet versneld trouwen, omdat de bruid zwanger is. Britt en Sharon huwen in Walt Disneystijl Nederlanders kopen bij Nederlanders, wat zou dat een ondersteuning zijn. Ja, de PVV en andere rechtse partijen juichen dit soort acties toe. De achterban heeft z'n mond vol van onze identiteit, wat het is om Nederlander te zijn. Maar de werkelijkheid is zo heel anders Van werkend Nederland zegt 40,5% goede vrienden te hebben op het werk (bron: bureauvris.nl). De medewerkers die een sterke band hebben met hun collega's hebben geluk, want het blijkt dat deze mensen onder andere meer herkenning krijgen (43% meer dan anderen), meer worden gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen (37% meer dan anderen), een. Daarom zijn we benieuwd hoe het met jou en je naaste gaat. Laat het ons weten en vul de vragenlijst in. Wat kan verbeterd worden. Met behulp van de antwoorden die we ontvangen weten we wat er verbeterd moet worden nu Nederland weer verder opent. Deze informatie gebruiken we tijdens gesprekken die we voeren met gemeentes en met het ministerie. Nederlands heeft eenvoudigere grammatica en is lexicaal meer vergelijkbaar met Engels dan Duits. Daarom zou het juiste antwoord logischerwijs moeten zijn dat: Nederlands makkelijker is! Echter, het leren van een taal is niet alleen een kwestie van hoe vertrouwd de grammatica en woorden zijn met talen die je al kent

Nu is er de afgelopen weken al oneindig veel gepubliceerd over hoe mensen hun werk het beste kunnen doen nu zij min of meer veroordeeld zijn tot de keukentafel, de slaapkamer of een hoekje op zolder. Zelf hebben we daar ook aan bijgedragen Informatie over homosexualiteit is heel gemakkelijk te krijgen in Nederland. Er zijn algemene brochures van hoe voelt dat nu, homo zijn tot hoe veilig is spelletje X, en dat is allemaal gewoon aan te vragen. De organisatie voor homo-integratie (dus het gewoon en geaccepteerd krijgen van homo's in de dagelijkse gemeenschap) is het COC Dat er in Nederland redelijk veel Engels gesproken en gebruikt wordt is vrij bekend. Maar hoe is die Engelse taal hier precies gekomen? Wat is de geschiedenis van de Engelse taal in Nederland? Ik begin met wat algemene informatie. Tussen de 90% en 93% van de Nederlandse bevolking heeft Engels als tweede taal. Engels i

Zeven dingen die Nederlanders moeten weten om te begrijpen

 1. Hoe monogaam zijn mensen? Het percentage mensen die een gouden of zilveren huwelijksfeest kunnen vieren is de laatste decennia fors afgenomen. Een heel leven doorbrengen met dezelfde partner blijkt voor velen niet zo eenvoudig. Ongeveer éénderde van alle huwelijken strandt voortijdig
 2. Wie zijn die mensen in ons land, die stierven aan Covid-19? Waar woonden zij en hoe oud waren ze? Cijfers van het CBS geven een beeld. Vrouwen die stierven aan de ziekte waren gemiddeld 83,8 jaar. Dat is ongeveer in lijn met de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders
 3. Hoe Chudomir zijn reis naar Nederland begon maart 14, 2021 Help onze organisatie door vandaag nog te doneren! Alle donaties gaan rechtstreeks naar het maken van een verschil voor onze zaak
 4. Deze resultaten zijn erg bemoedigend. Onbeantwoorde vragen zijn hoe gevoelig de sneltesten zijn bij mensen zonder klachten, en hoeveel gevoeligheid verloren gaat als mensen zelf het materiaal afnemen of wanneer speeksel in plaats van materiaal uit de keel en neus gebruikt wordt
 5. Analyse Daklozenprobleem Hoe helpt Europa deze mensen? Wie in Europese steden om zich heen kijkt, ziet de sporen van mensen die overal wonen maar nergens thuis zijn. Daklozen zijn onderdeel van de stad: hun koepeltentjes in het park, hun diepliggende ogen en hun terugkerende vraag om een 'kleine bijdrage voor de nachtopvang.'
 6. Hoe bewust zijn mensen zich eigenlijk van de keuzes die ze maken? Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste kennis die de sociale psycho-logie en aanverwante vakgebieden hierover de laatste jaren hebben ontwikkeld. De doelgroep bestaat uit beleidsmakers en andere professionals die tot taak heb
 7. De kans is groot dat ze het virus daar hebben opgelopen. Zeker 139 positief geteste mensen zijn onlangs in Spanje geweest, blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en.

Bekendeburen.nl is de eerste website in Nederland die je informeert over, en alles laat zien, van de huizen en de auto's van onze sterren. Binnen kijken bij bekende Nederlanders, hoe wonen onze beroemdheden, huis en interieur van de diva' Opmerkingen waaruit blijkt dat mensen totaal niet begrijpen hoe het is. Vaak vergelijken mensen het met hun eigen energie. Of wanneer ze zelf een keer een dagje moe zijn. Het is behoorlijk frustrerend kan ik je vertellen. Aan de andere kant, kan je het iemand ook niet kwalijk nemen. Vermoeidheid is zo ongrijpbaar probleem. En er zijn zoveel. In deze samenvatting komen 'De menselijke beslisser', 'Hoe mensen keuzes maken' en het Artikel: 'Waarom arme mensen domme dingen doen' aan bod. samenvattin Hoe vullen jongeren hun zomer? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie diverse jongeren aan het woord over hun zomerplannen. Vandaag Kira Strelow (23) uit Leiden, zij gaat naar een leerzaam en. Maar hoe komt het dat beide ouders uit dit voorbeeld nog steeds in een strijd verwikkeld zijn? Mijn ervaring is dat het hele systeem waarin de ouders zitten die strijd in stand houdt. Het is belangrijk dat de ouders individueel een spiegel voorgehouden krijgen en dat ze leren hoe het anders kan

Hoe rijk zijn mensen bij jou in de buurt? Bekijk hier hoe

Hoe zijn e-bikes zo populair geworden? Ebikes zijn de elektrische update van de fietsen die mensen al sinds de jaren 1800 gebruiken. Fietsen waren al een stuk moderner geworden, maar deze elektrische fietsen maken het dagelijkse transport nog gemakkelijker. Door de gebruiker consistente en moeiteloze ondersteuning te bieden tijdens het rijden. Dan zijn mensen niet gewend en dan ineens heel behoudend. En dit op de bonnefooi kijken waar je uit komt was juist hoe we dingen vroeger deden... Vond het altijd een onwijs gaaf concept Telefoon bij campings roodgloeiend: 'Mensen zijn bijna hysterisch op zoek naar vakantieadres in eigen land' Slenteren door de straten van Gouda, fietsen door de polders of een dagje in en om.

Hoe denken wij Nederlanders over klimaatverandering en het

Hoe sterk en veilig zijn de Nederlandse dijken nog? Dit komt omdat het langer duurt voordat het water in de rivier er langer over doet om in Nederland aan te komen Je kan niet alleen de ouders als schuldige aanwijzen als er iets fout gaat want zoals het spreekwoordelijk gezegde is een ongeluk zit in een klein hoekje. Er wordt vaak gewezen naar ouders die snel afgeleid zijn door telefoons, iPads of een boek. Dit beaam ik, met jarenlange ervaring in zwembaden zie ik dat als geen ander Nu de bitcoin op haar retour is, is er een nieuwe rage: de stablecoin. Die zou het beste van twee werelden bieden: hip zijn mét een stabiele koers. Maar hoe stabiel is een munt die zichzelf stabiel noemt? Eén bitcoin was in april nog meer dan 60.000 dollar (bijna 51.000 euro) waard, inmiddels is daar de helft van overgebleven. Leuk voor de mensen die een jaar eerder waren ingestapt voor.

Er zijn ongeveer 800.000 Europese allochtonen in Nederland. Hoe langer ze in Nederland wonen, hoe minder buitenlander ze zich voelen. Westerse allochtonen komen hier meestal via hun werkgever en blijven maar enkele jaren. De grootste groep allochtonen in Nederland zijn Indonesiërs, bijna 400.000 mensen. De meesten wonen hier al meer dan 50 jaar Hoe ziet Nederland de Belastingdienst? We hebben contact met vrijwel alle burgers en bedrijven in Nederland. Daarom willen we graag weten hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke dienstverleners en andere groepen naar ons kijken. Elk jaar laten we daarom een onderzoek uitvoeren, de Fiscale Monitor. Dat is een onderzoek onder particuliere. Het grootste gedeelte van Nederland ligt onder het NAP (gemiddeld zeeniveau). Bekijk op de hoogtekaart van Nederland hoe hoog jouw huis ligt

Hoe eerlijk zijn Nederlanders echt? - Wel

 1. Klantenclubs zijn populair. De grootste consumentenclub van Nederland is de bonuskaart: 66 procent van de Nederlanders heeft deze in de portemonnee en 88 procent gebruikt de kaart. Opvallend hoe snel Hema (dit jaar begonnen met een klantenkaart) een groot aandeel heeft verworven: 18 procent heeft de Hema-klantenkaart
 2. Nederland zal in 2120 vrijwel onbewoonbaar zijn, denken ze. Maar hoe reëel is het dat dit echt gaat gebeuren? Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend volwassen Nederlanders dat door de.
 3. Aantal lange mannen in Nederland. Het feit dat we gemiddeld dus niet meer langer worden, neemt niet weg dat er nog steeds heel veel bovengemiddeld lange mensen in Nederland zijn. Volgens cijfers uit 2010 zijn er in Nederland 900.000 mensen langer dan 1.90 meter en zelfs 60.000 mensen langer dan 2.00 meter
 4. Hoe zijn dialecten ontstaan? Van oudsher wordt in elke streek van Nederland een eigen Germaanse taalvariant gesproken. De varianten van naburige dorpen leken erg veel op elkaar, en hoe groter de afstand, des te groter het verschil tussen de verschillende taalvarianten. Deze taalverschillen zijn gegroeid uit het Oudgermaans

Hoe hoog zijn de boetes in Nederland? Een geldboete is in Nederland minimaal € 3 en maximaal € 870.000. Voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar is de maximale hoogte € 4.150. Strafbaar feit bepaalt hoogte boete. Voor elk strafbaar feit kunt u een geldboete krijgen Hoe Nederland zijn welzijn opofferde aan welvaart De eerste winkelgalerij van Helmond, geopend in 1959. Beeld rv. Na 1960 stijgt de welvaart in Nederland, gemeten in harde guldens, maar delft. In Nederland leven 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbank helpt mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien Hoe zijn mensen te motiveren om gezonder te leven? Er is echter ook een verband aangetoond tussen 'ongezond gedrag' en de kans op een bepaalde ziekte. Zo vergroot roken de kans op longkanker en andere luchtwegaandoeningen en verhogen overgewicht en weinig beweging de kans op diabetes en hart- en vaatziekten Hoe schatrijke George Soros miljoenen verdiende aan een Arnhems volksbuurtje: 'Kwetsbare mensen zijn de pineut' Beleggers uit binnen- en buitenland hebben de afgelopen jaren een begerig oog.

'Nederlanders weten niet wanneer autobanden versleten zijn

Wel zijn er archeologische en antropologische redenen om aan te nemen dat de eerste mensen op het Amerikaanse continent langs twee wegen gekomen zijn. In het noorden, via de landverbinding die er toen nog was tussen Siberië en Alaska. Die mensen zijn dan afgezakt naar wat nu de Verenigde Staten heet. In het zuiden met boten vanuit Oceanië Doen wat nodig is, hoe organiseer je dat? Abonneren op magazine Onze mensen. Homepage › Wie we zijn › Onze mensen; Specialisatie: Christian van den Berg. adviseur. Harry ter Braak. adviseur en vennoot. Alinda van Bruggen. adviseur/ directie. Bas van. Nederland valt de laatste tijd op met zijn harde opstelling in de EU en lijkt als Maar door het Britse vertrek heeft Nederland zich moeten beraden op zijn positie en hoe het als klein land een. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe meer dat mogelijk gaat worden. 'Als ouderen straks gevaccineerd zijn, kunnen ze meer vrijheden pakken' Vaccinatiegraa

Nederland denkt mee over hoe verder na de coronacrisis. De COVID-19 pandemie heeft ons land hard geraakt. Naast het bestrijden van het virus is daarom een Rijksbreed team samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers aan de slag gegaan met de vraag hoe Nederland kan herstellen en. Caroline Nuiten (36) uit Etten-Leur is samen met haar man Carlo te zien in de Dit zijn wij-aflevering 'Hoe bevalt Nederland?'.Het programma volgt Caroline en haar man Carlo tijdens een cursus hypnobirthing en in de verdere voorbereiding op de komst van hun derde dochter Emelie, die in een bevallingsbad ter wereld zal komen Hoe Mensen Snel Rijk Zijn Geworden & Hoe Jij Dat Ook Kunt. Wil je het geheim ontdekken om snel rijk te worden, dan zit je hier op het goede adres. In dit artikel deel ik verhalen van mensen die snel rijk zijn geworden. Je zult ontdekken wat het gene is dat ervoor heeft gezorgd dat zij hun rijkdom hebben verkregen Hoewel Nederland flink aan het vaccineren is geslagen bij de ouderen en kwetsbare groepen, liggen er nog altijd zo'n 2000 coronapatiënten in het ziekenhuis. Wie zijn die mensen eigenlijk Hoe werd rappen in het Nederlands populair? Tegenwoordig staan de hitlijsten vol Nederlandstalige rap. Dat was ooit anders: de eerste generatie rappers in ons land probeerde de Amerikaanse voorbeelden nog te kopiëren, in het Engels en met sterk wisselend resultaat

Hoe gebruik je een mondkapje tegen het coronavirus?Weer kassa voor Peter Gillis: vakantietycoon koopt

Hoe solide zijn de banken in Nederland Wat is de rating en kredietstatus van uw bank, wat is de kredietstatus van Nederland en andere EU landen volgens S&P? Velen vragen zich af hoe veilig hun geld bij de bank is. Om daar meer inzicht in te krijgen kijken we naar de rating van bekende kredietbeoordelaars zoals Moody's, S&P en Fitch

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDG)? Hoe zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld? Wat doet Nederland ermee? Lees alles op SDG Nederland 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes, dus 1 op de 14 Nederlanders. Iets meer mannen dan vrouwen. Naar schatting zijn er meer dan 1,1 miljoen Nederlanders met prediabetes, een voorfase van diabetes type 2. Daarnaast zijn er ook mensen die diabetes hebben, maar dit nog niet weten. Het is niet bekend hoe groot deze groep is Mensen die zijn ingeënt, hoeven dan geen negatieve coronatest te overleggen om toegang te krijgen tot een bioscoop of festival. 3. Kun je straks alleen nog op vakantie met het prikpaspoort Zulke mensen zijn er niet om de juiste reden, maar willen er gewoon aan verdienen. Daarnaast was er ook nog eens overal harde muziek te horen. Soms zo hard dat de muziek vanaf de botenparade. Hoe gezondheidsvaardig is Nederland ? Op basis van cijfers uit 2019 is in Nederland 7,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder onvoldoende gezondheidsvaardig, 21,1% heeft beperkte gezondheidsvaardigheden en 71,2% is voldoende gezondheidsvaardig.3 Dit betekent dus dat 3 van de 10 volwassen Nederlanders te weini

Gesloten mensen zijn ergens bang voor: hoe kun je ze openen? Loek Knippels geeft a.d.h.v. praktijkvoorbeelden suggesties: haal de deksel van de beerput! sloten mensen zijn ergens bang voor. Onlangs zag ik een verslag van mijn student die gewerkt had met een cliente die werkelijk niets vanzichzelf wilde laten zien De tweede boosdoener in Nederland zijn hart- en vaatziekten. Die claimden in 2018 37.769 mensenlevens, of 103 mensen per dag. Op de derde plek staan ziektes van de ademhalingswegen, met 14.038 sterfgevallen. Dat komt neer op zo'n 38 doden per dag. De dodelijkste ziektes wereldwij Ik vroeg bijvoorbeeld waar het kantoor van de Democraten is en dat wist niemand. Maar ja, ik zit in het plaatsje Rome, diep in 'Trump country'. Bij de verkiezingen van 2016 stemde 75 procent van de bevolking hier op Trump. 'Ik voel nu echt hoe verdeeld het land is. En hoe bitter mensen over elkaar spreken

Roel Maalderink gaat de straat weer op: 'Hoe ruimdenkend

Hoe hebben er donkere mensen kunnen ontstaan, want als er twee blanken mensen zijn, kunnen ze toch nooit een donker kindje krijgen? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Het #Pfizer en het #Moderna-vaccin zijn in de Europese Unie goedgekeurd. Het #coronavaccin is er snel gekomen, kan dat dan wel veilig zijn? Hoe zit het met d..

Moeilijke mensen: waarom raken ze je zo? Hoe ga je met ze om

Hoe toegankelijk zijn Europese kerken voor lhbti-mensen? Dat verschilt nogal. De regenboogindex voor kerken laat zien hoe lhbti-inclusief kerken in Europa zien. De verschillen zijn groot, van. Hoe meer mensen zich nog vóór 15 maart 2017 aansluiten, hoe sneller de boel socialer wordt georganiseerd en we van het dure zorgstelsel af zijn. Teveel macht bij zorgverzekeraars (gedoogd door neoliberale fracties in Tweede Kamer), teveel gegraai in de zorg kassen door te dure managers en te grote instellingen met (daardoor) extra maar teveel managementlagen Het zijn net mensen is een kritisch boek over de verslaggeving in het Midden-Oosten. Als uitgangspunt heeft Luyendijk niet gekozen voor een verklaring van alle politieke ellende in het Midden-Oosten en hoe deze op te lossen, maar heeft hij gekozen voor een verhaal dat laat zien waarom je in het Midden-Oosten over grote vraagstukken zo moeilijk zinnige dingen kunt zeggen Hoe bewust eet Nederland? Deelvragen •Wat is het gedrag tijdens het ontbijt, de lunch, de avondmaaltijd en bij tussendoortjes? →Waar en met wie eet men? →Welke afleiding heeft men? →Hoe lang eet men? •Wat is de houding t.a.v. bewust eten? •Wat zijn redenen/barrières voor bewust eten De Slootjesdagen zijn terug! Onderzoek hoe gezond Nederlandse sloten zijn : Nature Today. / Rienks, Froukje. Nature Today, 2021. Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaper › Webartikel › Populai

Verschillende culturen in Kanaleneiland - Utrecht in Dialoog

Geschreven bij Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn. Allereerst het antwoord op de titel: nee, mensen zijn nauwelijks slim genoeg om te zien hoe slim dieren zijn, lijkt Frans de Waal in dit boek te willen betogen. Zijn antwoord vergt een paar honderd pagina's en van mij had het nog wel een paar honderd pagina's door mogen gaan Hoe komt dat? Het is zo makkelijk om verwijten te maken: ga beter met je geld om, zoek werk, maak die opleiding af. Maar vraag je liever af hoe het komt dat mensen met schulden zich onverstandig gedragen. De gevolgen van schulden op de korte termijn. Door schulden krijg je een tunnelvisie. Mensen met schulden denken alleen maar aan hun geldgebrek Spaanse mannen zijn wereldkampioen levensgenieters en zijn vooral geïnteresseerd in vijf dingen: seks, voetbal, eten, alcohol en gokken (niet noodzakelijkerwijs in die volgorde). De belangrijkste zorg voor een Spanjaard is om een goede tijd en levenslust te hebben. Ze hebben het kinderlijk plezier om alles eruit te halen wat erin zit Hoe kunnen mensen met autisme zichzelf zijn? Autisme is erfelijk. Maar dat is niet het hele verhaal. Er spelen ook andere factoren mee, zoals ziekte, medicatie of milieuvervuiling tijdens de zwangerschap. Kinder- en jongerenpsychiater Jean Steyaert (UPC Leuven) gaat in op de kenmerken, oorzaken en behandeling van autisme Wasbeer in Nederland, hoe zit dat? Ooit zijn ze (net als de wasbeer) in het Europese deel van Rusland ingevoerd voor hun pels, maar vanuit daar zijn ze ontsnapt en verwilderd. In 1981 werd de eerste wasbeerhond in Nederland gezien. Foto: beeld uit Vroege Vogels uitzending