Home

Meewerkend voorwerp vinden

Er wordt uitgelegd dat je het meewerkend voorwerp kunt vinden door vier stappen te doorlopen. De eerste stap is het zoeken van het onderwerp. Daarna zoek je het gezegde. Vervolgens zoek je het lijdend voorwerp als deze in de zin staat Meewerkend voorwerp (mv) Zoek eerst de persoonsvorm, het onderwerp, het gezegde en het eventuele lijdend voorwerp in de zin. Zet Aan wie of Voor wie voor het onderwerp, het gezegde en het eventuele lijdend voorwerp. Staat het woord -aan of het woord -voor in een zin, dan weet je al dat er een meewerkend voorwerp in de zin zit

Meewerkend voorwerp - taal-oefenen

Een meewerkend voorwerp kan in een zin staan, maar dat hoeft niet. Er staat altijd maar maximaal één meewerkend voorwerp (mv) in een zin. Het meewerkend voorwerp (mv) kun je vinden door de volgende vraag te stellen: mv: aan/voor wie + wwg + ow + ? Let op: Het voorzetsel 'aan' of 'voor' kan bijna altijd worden weggelaten of toegevoegd bij het. Meestal vind je het meewerkend voorwerp als je de volgende vraag stelt: Aan wie (of wat) of voor wie (of wat) + de rest van de zin? Het antwoord op die zin is het meewerkend voorwerp Je vindt het meewerkend voorwerp door te vragen: Aan (voor) wie + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp? (Je moet wel controleren of je aan of voor kunt toevoegen of weglaten.) Voorbeelden: 1. Het meisje geeft de kippen voer. Aan wie geeft (gezegde) het meisje (onderwerp) voer (lijdend voorwerp)? antwoord: de kippen = meewerkend voorwerp. 2 Het meewerkend voorwerp geeft aan voor of aan wie of wat de handeling gericht is. Je kunt het meewerkend voorwerp vinden door de vraag aan wie/wat (voor wie/wat) + gezegde & onderwerp (& lijdend voorwerp)? Pieter geeft Irma een compliment. Wat is de persoonsvorm? (vraagproef: Geeft Pieter Irma een compliment?) = geef

Een meewerkend voorwerp is degene die iets ontvangt of verneemt of van wie iets wordt afgenomen; het is een bepaald soort indirect object. Het meewerkend voorwerp begint vaak met het voorzetsel aan - als dat niet in de zin staat, kan het er meestal bij gedacht worden Het meewerkend voorwerp is een van de argumenten bij het werkwoord (meestal het derde, na het onderwerp en lijdend voorwerp). Het meewerkend voorwerp is een van de ondervormen van het indirect object. In termen van thematische relaties komt het meewerkend voorwerp min of meer overeen met de recipiëns In deze grammatica-opdracht staat het meewerkend voorwerp of meewerkende voornaamwoord centraal. Aan het eind van deze les: - Weet je dat het meewerkend voorwerp een van de zinsdelen is die je kunt vinden bij (redekundige) zinsontleding. Leerniveau. VWO 2; HAVO 1; VWO 1; HAVO 2; Leerinhoud en doelen

Wat is het meewerkend voorwerp (mv)? - taal-oefenen

http://www.wijzeroverdebasisschool.nl. Het meewerkend voorwerp in een zin vinden? Bekijk onze video met uitleg Als het een meewerkend voorwerp zonder voorzetsel betreft moet het Als je op het internet zoekt naar 'wat hen overkomt' tegenover 'wat hun overkomt' vind je dat 'hen' bijna drie. Het meewerkend voorwerp vinden is de zesde stap in het proces van het redekundig ontleden. De eerste stappen moeten zijn gedaan voordat gezocht wordt naar het meewerkend voorwerp

In deze oefening ga je het meewerkend voorwerp leren herkennen in zinnen. Lees eerst de uitleg van het meewerkend voorwerp. Als je met redekundig ontleden (zinsdeelbenoeming) aan de slag gaat, is de volgorde erg belangrijk. Je gaat deze zinnen dus ook in de juiste volgorde ontleden. Je start met de persoonsvorm (pv, dan verdeel je de zin in. Het meewerkend voorwerp is aan Niek. In het laatste voorbeeld is het woordje aan in de zin te vinden. Als je aan makkelijk kan weglaten in een zin of juist makkelijk kan toevoegen, dan is de kans groot dat het woord wat er na komt (in dit geval Niek) het meewerkend voorwerp is Instructie redekundig ontleden, onderdeel: meewerkend voorwerp. Oefenbladen zijn aan te vragen in de groep: https://www.facebook.com/groups/1374881902565281

Uitleg Meewerkend voorwerp (indirect object) - jufmelis

 1. Om bij ontleden het meewerkend voorwerp van de zin te vinden, gebruik je de volgende stappen: 1. Zoek eerst het gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp van de zin.2. Stel nu de vraag: aan wie/ voor wie + gezegde + onderwerp [
 2. Samenvatting t.b.v. de PABO taaltoets taalkundig ontleden zelfstandig naamwoord zelfstandig naamwoorden zijn woorden waar je een lidwoord voor kunt zetten
 3. - Een meewerkend voorwerp kan met de voorzetsels aan en voor beginnen. Als je het gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp hebt gevonden dan kan je erachter komen wat het meewerkend voorwerp is, door jezelf de volgende vraag te stellen: (aan/voor) wie of wat + [gezegde] + [onderwerp] + [lijdend voorwerp]
 4. Het meewerkend voorwerp vind je door de volgende vraag te stellen: aan / voor wie + werkwoordelijk gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp? of aan / voor wat + werkwoordelijk gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp? Bv.: Ik gaf haar gisteren een dikke zoen. onderwerp = ik wwg = ga
 5. Antwoord: 'voor Peter'. Staat er dus een voorzetsel voor het meewerkend voorwerp, dan hoort dat bij het meewerkend voorwerp. Staat er geen voorzetsel voor het meewerkend voorwerp, dan hoort dat ook niet bij het meewerkend voorwerp
 6. Het meewerkend voorwerp is in de redekundige ontleding het zinsdeel dat de door middel van het gezegde uitgedrukte handeling niet rechtstreeks ondergaat (zoals het geval is bij het lijdend voorwerp), maar hierin de rol van ontvanger of beoogde heeft.. Meewerkend voorwerp vinden. Om het meewerkend voorwerp in de zin te vinden, moet men eerst de volgende zinsdelen vinden in de zin

Meewerkend voorwerp - Ik schrijf beter

Een meewerkend voorwerp kan met de voorzetsels aan en voor beginnen. Als er geen aan in een zin staat en je kan het wel ergens tussen zetten, dan is hetgene dat erachter staat meestal het meewerkend voorwerp: Mijn broer heeft ( aan) zijn vrouw Julia een nieuw horloge gegeven Daarom kan het geen meewerkend voorwerp zijn. Vrkomen Hij komt mij geschikt voor. Aan minister Schippers hoor je in dit filmpje dat zij hen wel chic vindt én dat zij vroeger dan misschien wel het meewerkend voorwerp kon vinden, maar geen idee had wat dat dan voor consequenties had

Een meewerkend voorwerp is degene die iets ontvangt of verneemt of van wie iets wordt afgenomen; het is een bepaald soort indirect object.Het meewerkend voorwerp begint vaak met het voorzetsel aan - als dat niet in de zin staat, kan het er meestal bij gedacht worden.Enkele voorbeelden: Julia en Kim gaven een cadeautje aan hun moeder.; Ik vroeg (aan) haar of ze nog op vakantie ging Het meewerkend voorwerp (mv) hangt samen met de persoonsvorm, het onderwerp, het gezegde en het lijdend voorwerp. Niet iedere zin heeft een meewerkend voorwerp. Om het meewerkend voorwerp in een zin te vinden, stel je de vraag: Aan wie of voor wie + onderwerp + gezegde + eventueel lijdend voorwerp?. Vaak kun je het meewerkend voorwerp herkennen, omdat het zinsdeel met aan of voor begint Meewerkend voorwerp vinden Het meewerkend voorwerp is het antwoord op de vraag: 'Aan/voor wie + persoonsvorm + onderwerp + andere werkwoorden'. Bij de zin: 'De juf geeft Frank een sticker.' is de vraag: 'Aan wie/voor wie geeft de juf? Om het meewerkend voorwerp te vinden, stel je de vraag: Aan (of voor) wie + gezegde+ onderwerp+lijdend voorwerp? Het meewerkend voorwerp kan beginnen met 'aan'(of voor). Als het niet met 'aan' begint kun je 'aan' ervoor zetten. Als aan in de zin staat moet je het weg kunnen laten. Soms moet je daarvoor de zin een beetje veranderen.

Meewerkend voorwerp Cambiumned - Grammatic

Hoe vind je het meewerkend voorwerp? Soms is het minder makkelijk. Dan zie je geen aan of voor in de zin staan. Kijk maar: Pieter heeft haar een cadeau gegeven. Je kan zelf het woordje . aan . ertussen zetten: Pieter heeft . aan. haar een cadeau gegeven. Nu zie je het beter. Haar. is het . meewerkend voorwerp Vind je begrippen als 'onderwerp' en 'lijdend voorwerp' lastig, dan kun je ook de volgende regel toepassen: hij = onderwerp; hem = lijdend voorwerp; aan/voor = meewerkend voorwerp; Je kunt deze regel ook toepassen bij vrouwelijk, onzijdig en meervoud. Dan geldt 'hij' of 'hem' voor het vrouwelijke, onzijdige of meervoudwoord Oefening 1 meewerkend voorwerp * - CambiumNed. Oefenen Grammatica Oefening 1 meewerkend voorwerp * Wat is het COI? Je kan het meewerkend voorbeeld in de zin door op dezelfde manier als bij het lijdend voorwerp de zin te ontleden. Weet je nog niet hoe dat moet? Bekijk dan hier het artikel over het COD. Om het meewerkend voorwerp (in een Nederlandse zin) te kunnen vinden vraag je de vraag: Aan/voor wie? COI from Mr. Chadd on Vimeo Hoe vind ik het meewerkend voorwerp? Let op dat niet iedere zin een meewerkend voorwerp bevat. Als het goed is, heb je voordat je naar het meewerkend voorwerp gaat zoeken eerst het gezegde, de zinsdelen, het onderwerp en eventueel het lijdend voorwerp bepaald! Net als het lijdend voorwerp hoort een meewerkend voorwerp logisch gezien bij het gezegde: het wordt opgeroepen door het werkwoord

BRENles Nederlands Meewerkend voorwerp - YouTube | Taal, Lezen

Meewerkend voorwerp. Het meewerkend voorwerp is het deel van de zin dat meewerkt aan een handeling. Vaak is het een persoon, maar het kan ook een ding zijn. Bij zinsontleding zoek je eerst het onderwerp en het gezegde. Soms staat er ook een lijdend voorwerp in de zin Grammatica Nederlands: Meewerkend voorwerp - 2 Opdracht 1 Schrijf de volgende zinnen over en ontleed ze in zinsdelen. Gebruik de vaste volgorde. Ga op zoek naar: persoonsvorm, gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp. 1. Florianne geeft de kippen hun voer. 2. De assistent stuurt een e-mail aan zijn baas. 3 Het meewerkend voorwerp (COI) Het meewerkend voorwerp herken je aan à/pour/de (maar let op, deze staan niet expliciet in de zin). Voor de derde persoon enkelvoud is er maar één vorm: lui. Voor de derde persoon meervoud, echter, wordt leur gebruikt. Maar kijk goed uit Hoe vind je het meewerkend voorwerp (MVW)? Vooraf. Voor je naar het MVW op zoek gaat, heb je al het OND en het LVW benoemd. Die zinsdelen kunnen dus al geen MVW meer zijn. Veder moet je weten, dat een MVW met het voorzetsel aan, voor (in de betekenis van ten behoeve van) of bij begint, of daarmee zou kunnen beginnen

Het meewerkend voorwerp Is een zinsdeel dat ingeleid kan worden door het voorzetsel 'aan' of 'voor' Door 'voor wie' of 'aan wie' voor het onderwerp en het werkwoord te plaatsen vind je 't Vereist bijna altijd een lijdend voorwerp (een uitzondering is bv gehoorzamen Een Meewerkend Voorwerp (Mv) kan in een zin staan, maar dat hoeft niet. Er staat altijd maar maximaal één meewerkend voorwerp (mv) in een zin! Het Meewerkend Voorwerp kun je vinden door de volgende vraag te stellen: Aan/voor wie + Pv (of Gezegde) + Ond (+Lv) = Meewerkend Voorwerp. Voorbeeld: Ik heb een bot voor de hond gekocht Meewerkend voorwerp/ indirect object. In een zin kan een meewerkend voorwerp of indirect object voorkomen, maar dat is lang niet altijd het geval. Een indirect object hoort bij de derde naamval in sommige talen. Je kunt een indirect object in de zin vinden doordat je er 'voor' of 'aan' voor kunt plaatsen. Ik heb dat mijn zus nog niet. Lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp. De volgorde waarin je een zin ontleedt is belangrijk. Als je het onderwerp en het gezegde weet, kijk je of er een lijdend voorwerp is. Als deze er is, kijk je of er in de zin ook een meewerkend voorwerp is. Hoe vind je het meewerkend voorwerp Het meewerkend voorwerp vind je met de vraag aan/voor wie + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp? Onthoud ook goed dat niet elke zin met een lijdend voorwerp een meewerkend voorwerp hoeft te hebben. Tip: Aan/voor voor het meewerkend voorwerp kun je altijd weglaten of toevoegen

Meewerkend voorwerp Leerlijn taal basisonderwijs - Gynz

 1. Het meewerkend voorwerp kan voorkomen in zinnen waarin het werkwoord aangeeft dat iets aan iemand wordt gegeven of verteld. De persoon aan wie iets wordt gegeven of verteld, noemen we het meewerkend voorwerp. Voorbeeld: Mirna mailde mij haar nieuwe adres. Stefan heeft de politieagent zijn identiteitsbewijs overhandigd
 2. Redekundig ontleden. 1. Persoonsvorm ( = werkwoord ) - zin vragend maken. - zin in andere tijd zetten ( tegenwoordige tijd/verleden tijd ) onderstreep de persoonsvorm. 2. Zinsdeelstrepen. - alles wat voor de persoonsvorm staat; alles wat je voor de persoonsvorm kunt zetten is één zinsdeel
 3. .) In onderstaand filmpje wordt uitgelegd wat het meewerkend voorwerp - MV is en hoe je die in een zin kan vinden (3:31
 4. Het meewerkend voorwerp in een Nederlandse zin is te vinden door de vraag (Aan) wie/wat + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp te stellen. Of ook wel gewoon door aan/voor ervoor te zetten. Kees geeft Henk een hond

meewerkend-voorwerp Meewerkend voorwerp Het meewerkend voorwerp (of: indirect object), ook wel adject genoemd, is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt waarop de handeling of werking die door de combinatie van werkwoord en lijdend voorwerp wordt uitgedrukt, gericht is. Het meewerkend voorwerp is gewoonlijk datgene waarop de door het werkwoord uitgevoerde handeling níet direct. Een meewerkend voorwerp is de persoon of ding voor wie een actie wordt uitgevoerd of is uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Carlos geeft het cadeau aan hem. Carlos da el regalo a él . Carlos le da el regalo. In deze zin, aan hem (a él) is vervangen door het meewerkend voorwerp voornaamwoord le 1. Als het lijdend voorwerp het (of 't) is, staat het meewerkend voorwerp altijd achter het lijdend voorwerp. Ik heb het hem verteld. 2. Als het lijdend voorwerp een aanwijzend voornaamwoord is en het meewerkend voorwerp een zelfstandig naamwoord (groep), kan het meewerkend voorwerp zowel voor als achter het lijdend voorwerp staan

meewerkend voorwerp (wat is dat?) Genootschap Onze Taal

Ze kunnen de hiernavolgende verschijnselen herkennen, onderzoeken en benoemen: (in het syntactische domein) zinsdelen (lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp). Lesdoelen. De leerlingen kunnen uitleggen wat het lijdend voorwerp juist is. De leerlingen kunnen achterhalen hoe ze het lijdend voorwerp in een zin kunnen vinden Het meewerkend voorwerp is daar binnen de rolverdeling of thematische relaties rond het werkwoord geen concurrent van, maar vervult een andere rol. Het ondervindend voorwerp echter verdraagt geen lijdend voorwerp naast zich. Het vervult een vergelijkbare rol als een lijdend voorwerp,. Meewerkende voorwerp: wat is het en hoe herken je het? Klik hier voor uitleg over het meewerkend voorwerp Meewerkend voorwerp. Bij het ontleden van de zin vind je het Meewerkend Voorwerp (MV) door te vragen: Aanwie/wat of Voorwie/wat + gezegde + onderwerp (+ lijdend voorwerp)? Het antwoord is dan het MV. Let op: het voorzetsel voor of aan moet wel kunnen worden weggelaten of toegevoegd Het ondervindend voorwerp heeft in de meeste gevallen betrekking op personen of levende wezens. Anders dan het meewerkend en het belanghebbend voorwerp kan het ondervindend voorwerp niet met een voorzetsel (aan of voor) worden verbonden. Voorbeelden: (1) Wat je daarmee bedoelt, ontgaat me ten enenmale

Het meewerkend voorwerp geeft aan voor wie iets bestemd is. Hoe vind ik het meewerkend voorwerp? Stap 1: Vind de persoonsvorm. Stap 2: Zet strepen tussen de zinsdelen van de zin. Stap 3: Vind het werkwoordelijk gezegde. Stap 4: Vind het onderwerp. Stap 5: Vind het lijdend voorwerp Begint het meewerkend voorwerp niet met aan, dan moet je het kunnen toevoegen. Lees ook onze uitleg over het vinden van de persoonsvorm en over zinsontleding. Je kunt een dergelijk werkwoord herkennen door te vragen: Kan ik aan iemand iets [werkwoord] Het lijdend voorwerp kan je vinden door: De volgende vraag te stellen: wie of wat + persoonsvorm of gezegde + onderwerp. Voorbeeld 1. De fietsenmaker herstelt de kapotte fiets. Stap 1. Vind de persoonsvorm door de zin vragend te maken. Herstelt de fietsenmaker de kapotte fiets? Herstelt is de persoonsvorm

Meewerkend voorwerp - Wikipedi

Grammatica - Meewerkend voorwerp - hv12 - Lesmateriaal

Onder DIV vind je het meewerkend voorwerp, het naamwoordelijk deel van het gezegde, het voorzetselvoorwerp - om er maar een paar te noemen. Under MISC, you will find the indirect object , the complement, the prepositional phrase - just to name a few Meewerkend voorwerpIn dit filmpje leer je wat het meewerkend voorwerp is en hoe je dit kunt vinden in een zin.Meewerkend voorwerpWat is het meewerkend voorwerp in een zin?Het meewerkend voorwerp in de zin is degene die iets ontvangt, verneemt of van wie wat wordt afgenomen.www.watishetmeewerkendvoorwerp.nlWat is het meewerkend voorwerp in een zin?Het meewerkend voorwerp in een zin is degene. In Arabische taal MOET je beginnen met WERKWOORD ! Wanneer je het onderwerp belangrijker vindt, dan mag je beginnen met het onderwerp. Arabische zinsopbouw: 1. werkwoord 2. onderwerp 3. lijdend voorwerp 4. meewerkend voorwerp 5. overige. Bijv. De schrijver legde (heeft gelegd) het boek op de tafel 2021-07-25 11:48:32 UTC. Antwoorden. Permalink. De verdachte, een man van in de veertig uit Groningen en omstreken, arriveerde vorige week op de camping, . Is dit nou die man, die Herman Finkers inspireerde tot: Aan hij die woont in Knokke, Brugge en Kortrijk. Weet u wel, dat u woont in drie plaatsen tegelijk? --

Ontleden - het meewerkend voorwerp - YouTub

Sumario Spaans voor beginners, ¿La carta, por favor? Spaans, woordenlijst, werkwoorden met klinkerwisseling, meewerkend voorwerp, Gramatica bueno/bien?, werkwoorden, gevoelens uitdrukken, lijdend voorwerp. Voorbeeld 2 van de 15 pagina's. Bekijk voorbeeld Het meewerkend voorwerp hoort bij de persoonsvorm, het onderwerp, gezegde en lijdend voorwerp van de zin. In elke zin kan maximaal één meewerkend voorwerp staan, maar niet iedere zin heeft een meewerkend voorwerp. Het meewerkend voorwerp in een zin vind je door de vraag te stellen: 'Aan/voor wie + werkwoordelijk gezegde + onderwerp. Antwoord: voor zijn zusje. zijn zusje = meewerkend voorwerp (MV) We kunnen dus de volgende vragen stellen om het meewerkend voorwerp te vinden: of. Aan wie + persoonsvorm of gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp. Voor wie + persoonsvorm of gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp. H et antwoord op deze vraag is het meewerkend voorwerp Na de persoonsvorm, het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde, het lijdend voorwerp is nu het meewerkend voorwerp aan de beurt bij de uitleg over zinsontleding. Het meewerkend voorwerp: krijgt iets, er wordt iets aan gegeven er wordt iets tegen verteld er is iets voor bestemd. Je kunt het meewerkend voorwerp vinden door te vragen: 'Aan wie Lees verder 'Krab achter je oren' deel 50.

Overkwam hun, hen of mij een taalfout? Trou

 1. Omdat het meewerkend voorwerp in beide zinnen is gereduceerd tot een enkel voornaamwoord ('hem' en 'haar'), noemen we dit zinsdeel het korte meewerkend voorwerp'. We vinden het meewerkend voorwerp ergens aan de rechterzijde van de hoofdzin. Maar als we het voorzetsel ( aan of voor) weglaten, plaatsen we het meewerkend voorwerp in het linkerdeel.
 2. Meewerkend voorwerp. Om het meewerkend voorwerp te vinden, stel je de volgende vraag: Aan wie/voor wie + werkwoordelijk gezegde + onderwerp (+ lijdend voorwerp)? Jan geeft bloemen aan Marie. Aan wie/ voor wie geeft Jan bloemen? Het antwoord is: aan Marie
 3. Het meewerkend voorwerp kun je altijd vinden door jezelf de vraag te stellen: aan wie of voor wie? Het meewerkend voorwerp maken we paars. 1. Ik geef mijn vierde hamburger toch liever aan mijn vriendin. Bijwoordelijke bepaling (bijw. b.) Dit zinsdeel zegt iets over het gezegde, het geeft meer informatie
 4. Vind het meewerkend voorwerp. Het meewerkend voorwerp vind je door het stellen van de volgende vraag: Aan/ voor wie/ wat? Als het woord 'aan' in de zin staat, hoort deze bij het meewerkend voorwerp. Tip: als je twijfelt, kun je proberen het woordje 'aan' weg te laten of toe te voegen. Als dit kan, weet je zeker dat het om een meewerkend.
 5. meewerkend voorwerp. Het meewerkend voorwerp (mv) is een zinsdeel. Je vindt het meewerkend voorwerp door te vragen: Aan (soms: Voor) wie + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp? Bijvoorbeeld: Op de stagemarkt / kwamen / enthousiaste bankmedewerkers / de nieuwsgierige leerlingen / informatie over stageplaatsen / geven
 6. als een lijdend voorwerp beschouwen (nog wel een manier vinden om het vaste voorzetsel in te bouwen in het werkwoord dan). Uw meningen a.u.b. en als je een meewerkend voorwerp hebt, krijg je dus dit: * ik geef het boek aan mijn vader * ik geef het boek eraan,...
 7. Bij Onvergankelijke werkwoorden (deze werkwoorden hebben geen lijdend voorwerp) moet een persoonlijk voornaamwoord als meewerkend voorwerp gebruikt worden. GUSTAR/ Houden van, leuk vinden Meewerkend voorwerp (a mí) me gusta mi casa (a ti) te

Nederlands meewerkend voorwerp coLanguag

Lieve vrienden hier vind je de antwoorden op Een meewerkend voorwerp heet ook wel indirect __ . Wij maken het je zo eenvoudig mogelijk om het antwoord te vinden welke je nodig hebt. Je kunt je vraag opzoeken door een deel hiervan in te vullen. En om je extra te helpen tonen we ook alvast de vorige en volgende vragen. Hier vind je de antwoorden op Een meewerkend voorwerp heet ook wel indirect. Ook de juiste definitie van het meewerkend voorwerp is nog niet gevonden. Wel verwierp Mevr. Balk-Smit Duyzentkunst terecht de term meewerkend voorwerp voor zinsdelen met een voorzetsel (Lev. Talen, 1968. blz. 5-11), al is de term omschreven meewerkend voorwerp 2 niet erg gelukkig Hoe vind je het meewerkend voorwerp? Door te vragen: Aan wie (wat) / voor wie (wat) + persoonsvorm + onderwerp + (lijdend voorwerp) + rest van het gezegde. Bij een meewerkend voorwerp kun je aan of voor toevoegen of weglaten. In zinnen met een meewerkend voorwerp staat ook vaak een lijdend voorwerp. Voorbeeld 1 Andr Hoe vind je het lijdend voorwerp? Stel de volgende vraag: wie of wat +persoonsvorm +onderwerp. Ik geef hem een boek. Wat geef ik hem? Antwoord een boek=lijdend voorwerp. Hoe vind je het meewerkend voorwerp? Als je in de zin ongestraft de woorden aan of voor kunt plaatsen dan wel weghalen. Ik geef aan hem een boek

Meewerkend voorwerp : Oefenblaadje - DownloadbaarLijdend voorwerp [1]

Oefening: meewerkend voorwerp 10 - jufmelis

Meewerkend voorwerp - MEESTER DANIE

Het ontleden van een zin doe je altijd in deze volgorde: 1. zoek persoonsvorm. 2. zoek gezegde. 3. zoek onderwerp. 4. zoek eventueel lijdend voorwerp. Die vier onderwerpen moet je dus beheersen voordat je aan deze les begint. De vijfde stap is zoeken naar het meewerkend voorwerp. Dat staat alleen maar in zinnen met heen gezegde dat iets betekent als 'geven/sturen/iets voor een ander doen' Vind in de volgende zinnen het werkwoordelijk gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp. Daarna ga je op zoek naar het meewerkend voorwerp. Let op: niet elke zin heeft een lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp. Voor mijn tiende verjaardag kreeg ik van mijn ouders het mooiste cadeau! Ze gaven mij een heel klein, schattig katje. Ik moest he Hoe vind je een meewerkend voorwerp in een zin? Je probeert er het woordje aan aan toe te voegen of als het al staat het woordje aan weg te laten. Is dat mogelijk en verandert de betekenis van de zin niet? Dan weet jij wat het meewerkend voorwerp is. Een voorbeeld: Geeft jouw kat iedereen. Meewerkend voorwerp Er een aparte zindenk' of ík vind' 'volgens mij' maakt, kun je het probleem vermijden. van maken mag ook. Als je van 'ík Fout is: Ik denk, dat als de minister vindt dat er te veel geweld op TV is, dat hij dan maatregelen moet nemen.Ik vind,.

Meester Nicky TV meewerkend voorwerp - YouTub

De bijwoordelijke bepaling - Vaksite NederlandsLijdend voorwerp - Nederlands voor in de onderbouwLijdend voorwerp | Grammatica, Spellingsregels, Taal

3 Vooraf Leerdoelen In deze grammaticaopdracht staat het meewerkend voorwerp of meewerkende voornaamwoord centraal. Aan het eind van deze les: Weet je dat het meewerkend voorwerp een van de zinsdelen is die je kunt vinden bij (redekundige) zinsontleding. Weet je dat je eerst het gezegde, het onderwerp en het lijdend voorwerp in een zin moet vinden voordat je het meewerkend voorwerp kunt vinden Wekelijkse schrijfopdracht #357 - Meewerkend voorwerp. Iedere week kun je aan de slag met een nieuwe inspirerende schrijfopdracht. De opdrachten worden om en om uitgeschreven door schrijfcoaches Frank Noë, Lizette van Geene, Mike van Holsteijn, Johanna Müller, Annemieke Heller, Lotte Petersen en Nadine van de Sande. Iedereen kan meedoen Dat is een 'broer' van het 'meewerkend voorwerp' (zie ook het advies over het indirect object). Het ondervindend voorwerp duidt degene aan die de werking van het gezegde 'ondervindt'. De werking van het gezegde geeft hem een bepaald gevoel, of hij doet er een bepaalde ervaring door op. Je kunt er soms het voorzetsel bij bij denken, en soms voor of volgens Je vind deze video niet leuk. Bedankt voor je feedback! admin. Gepubliceerd Mar 15, 2020. Categorie Taal. Log in of aanmelden om een reactie te plaatsen. Wees de eerste die een reactie plaatst. Volgende. Autoplay 03:02 meewerkend voorwerp 1 Vind het meewerkend voorwerp door te vragen: Het zinsdeel dat het onderwerp nader bepaalt, namelijk het vinden van het meewerkend voorwerp. Hij geeft die man een hand. In dit hoofdstuk wordt de zesde stap van het rekenkunig ontleden besproken, maar het is niall horan and hailee steinfeld engaged wel de beste voor je hoofd Het meewerkend voorwerp in een zin is degene die iets ontvangt, verneemt of van wie wat wordt afgenomenJe kunt het meewerkend voorwerp vinden door de volgende vraag te stellen:Hoe vind je het meewerkend voorwerp in een zin?Aan/voor wie + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerpAan wieVoor wieEen voorbeeldjeMichelle geeft Rick een prachtig cadeau voor zijn verjaardagGezegde: Onderwerp: Lijdend.